Det vil ikke give finansiel mening udelukkende at satse på grøn energi, for det vil gøre omstillingen dobbelt så dyr, siger Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss.

Foto: Ulrik Jantzen, Büro Jantzen.
08.06.22 DIB Nyheder

Danfoss-chef: Vi har hørt nok skåltaler

Danfoss’ adm. direktør Kim Fausing er utålmodig. Fokus på vindmøller og grøn energi kan ikke stå alene. En mere effektiv udnyttelse af vores energi er afgørende for at indfri klimamål. Teknologien er på plads, men det skal være slut med blindflyvning om mål og indsats.

Tonen bliver slået an ved et tilfælde. Det sidste stræk til Nordborg på Als foregår nemlig i en eldrevet taxa, der snor sig gennem det lysegrønne forårslandskab frem til Danfoss, der siden ingeniør Mads Clausen i 1933 grundlagde virksomheden på forældrenes gård, har været omdrejningspunktet for den familieejede virksomhed.

Grundlæggerens gård er der stadig, og flaget hejses dagligt på gårdspladsen. Men på markerne omkring er der i løbet af de forgangne 89 år skudt produktionshaller op på 250.000 kvadratmeter, mens virksomheden er vokset til en global aktør med en omsætning på omkring 10 mia. euro i år, 40.000 medarbejdere og 95 fabrikker i 20 lande.

Produktionsarven er stadig intakt med ventiler til køling og opvarmning i salgskatalogerne, der efterhånden markedsfører 100.000 komponenter, hvor Danfoss især stempler massivt ind i klimakampens fokus på elektrificering og energieffektivisering.

– Vi arbejder ud fra alle de megatrends, som vil præge verden de næste årtier. Visionen for os er at være en globalt ledende partner med teknologier, der skal bane vejen for den grønne omstilling, hvor det skridt for skridt handler om at eliminerer forbrændingsteknologier i alle sektorer – det kan være i byggerier, biler eller på det maritime område, fortæller adm. direktør Kim Fausing.

Grøn energi rækker ikke

Det er en ambitiøs vision, men også en vision, hvor fuglen er i hånden – og ikke på taget. For alle de nødvendige teknologier er på plads, pointerer Danfoss-chefen, som beskriver, hvordan den sønderjyske virksomhed viser, at CO2-mål kan omsættes i handling.

– Vi har her i hovedkontoret skabt Danmarks største showroom, siger han, og fortæller om hvordan de 250.000 kvadratmeter, inklusiv produktionshaller, i år bliver CO2-neutrale i bygninger og processer takket være energieffektivisering, varmepumper, et fjernvarmeværk fyret op med halm fra lokale landmænd og anvendelse af overskudsvarme. Den sidste rest af energiforbrug leveres fra en solcellefarm ved siden af fabrikken – og vindenergi kommer fra Horns Rev.

Desuden er fundamentet ved at blive lagt til et nyt, energieffektivt Coop-supermarked, hvor Nordborgs borgere og Danfoss’ ansatte inden længe købe kan ind, og som i sig selv bliver en showcase for detailhandlen, hvor Danfoss kan vise sine løsninger frem i praksis.

– Seeing is believing og for os er det afgørende at vise, at teknologien er på plads, og det kan gå stærkt med at høste gevinsterne. Der har været nok skåltaler efterhånden, og nu er det afgørende at bringe energieffektivitet mere i spil, hvis vi skal nå delmålene for 2030 på at indfri de overordnede klimamål i Paris-­aftalen, siger han og pointerer:

– Man er nødt til at forstå – om man kan lide det eller ej – at energieffektivitet er nødvendig. Vi kan naturligvis bygge en masse grøn energi, men det kan ikke stå alene, hvis vi skal nå klimamålene. Og det vil heller ikke give finansiel mening udelukkende at satse på grøn energi, for det vil gøre omstillingen dobbelt så dyr. Hvis ikke vi gør en ihærdig indsats og prioriterer energieffektivitet, kan vi ikke nå delmålene i Paris-aftalen inden 2030. Punktum. Energieffektivitet er afgørende for at sænke verdens CO2-udledning.

Læs også:3 partier: Vi mangler klare mål for energibesparelser

Der er brug for en eksekveringskultur, hvor der er delmål, som man skal leve op til undervejs. Ellers bliver det blindflyvning, og vi ender hurtigt tilbage ved skåltalerne. Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss

30 landes stakeholdere besøger Als

Danfoss kunne i juni give alle stakeholdere syn for sagen med Sønderborg som værtsby for Det Internationale Energiagenturs årlige konference, der samlede flere end 300 ministre, embedsmænd, organisationer og virksomheder fra omkring 30 lande.

– Det er den ypperste og mest troværdige konference inden for det her område. For os er det afgørende, at få energieffektivitet højere op på dagsordenen, og her er konferencen en super måde at få budskabet ud over rampen globalt, siger Kim Fausing.

Danfoss-direktøren skjuler ikke, at det er en kamp at få energibesparelser og -effektiviseringer op på den politiske dagsorden. Derfor er Fausing er selv aktiv på mange områder for at vinde gehør. Ved klimatopmødet COP26 i Glasgow sidste efterår valgte Danfoss at køre kampagne for budskabet ved bl.a. at købe et særligt omslag til den trykte udgave af Financial Times. Og til Danfoss-direktørens glæde blev energieffektivisering skrevet ind i klimakonferencens slutdokument.

Og april i år fik Fausing besøg af statsminister Mette Frederiksen på Als, for at se virksomhedens tekniske løsninger. Han håber dermed at kunne skubbe på, at politikere i Danmark sætter energieffektivitet endnu højere på dagsordenen.

Danfoss-chefen efterlyser mere klare mål for, hvordan energieffektivitet skal bidrage til den grønne omstilling og de overordnede klimamål.

– Der sker fremskridt, men det er stadig for bløde formuleringer om, hvordan energieffektivisering skal bidrage. Vi har brug for en større politisk involvering på mange niveauer, fra borgmestre til EU, siger Kim Fausing.

Fjernvarme kan erstatte russisk gas

Tiden arbejder dog for Danfoss’ agenda. Siden 24. februar har interessen for grøn omstilling fået ekstra brændstof på en tragisk baggrund med Ruslands invasion af Ukraine. Nu har Europa besluttet at gøre sig uafhængig af russisk olie og gas, så hurtigt det er muligt, hvor netop alternativ energi – og energibesparelser – bliver en del af løsningen.

– Der er absolut lighedstegn mellem at udnytte energien bedre og forsyningssikkerhed, for hvis det eksempelvis lykkes at flytte Europa over på samme andel af fjernvarme, som den vi har i Danmark, så vil vi helt kunne eliminere behovet for russisk gas. Motivationen har endda fået en ekstra faktor med de stigende energipriser, for det gør det endnu mere finansielt attraktivt at energieffektivisere, siger Kim Fausing.

Her er samarbejde mellem regering og industri afgørende, hvor man sammen løser de begrænsninger, der er, undervejs.

– Det er hårdt arbejde. Men den gode nyhed er, at det er teknologisk muligt. Det er et langt sejt træk, hvor man skridt for skridt konkretiserer de mål, som skal indfries, siger Kim Fausing.

Savner eksekveringskultur

Netop viljen til at have meget konkrete mål – og ikke mindst delmål – er ifølge Danfoss-chefen afgørende. Transparens er centralt, fordi det synliggør fremskridtet og holder alle parter fast på at eksekvere. Han henviser til arbejdet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, hvor han som formand repræsenterede mere end 12.000 virksomheder.

Her var dynamikken stor, men man savnede netop de konkrete målemetoder. Det er blandt andet også derfor, at Kim Fausing sammen med Dansk Industri og Industriens Fond er drivkræfterne bag projektet ”Klimaklar produktionsvirksomhed,” der netop giver et måleværktøj for klimabelastningen.

– I Danmark er vi gode til at have visioner. Men der er også brug for en eksekveringskultur, hvor der er delmål, som man skal leve op til undervejs. Ellers bliver det blindflyvning, og vi ender hurtigt tilbage ved skåltalerne. Hvis man ikke måler på, hvor man er i 2026 eller 2028, hvordan ved man så, om man når det overordnede mål i 2030, spørger Kim Fausing retorisk.

Danfoss er selv ved at indføre det internationalt anerkendte Science Based Target – et målesystem, som landets 12.000 produktionsvirksomheder nu også tilbydes i ”Klimaklar produktionsvirksomhed.”

Læs også: DI - Store gevinster ved mere effektiv udnyttelse af energi

Eldrevne entreprenørmaskiner er et af Danfoss forretningsområder. Kim Fausing står her ved gummigeden, hvor Danfoss blandt andet leverer hydraulik og elektrificering. Mange af Danfoss’ maskiner kan ses og prøvekøres på Als.

Foto: Foto: Ulrik Jantzen, Büro Jantzen

Underleverandører skal med

Danfoss’ egen klimakur er ikke kun et ønske om at være mere klimavenlig og optimere energiforbruget til gavn for bundlinjen. Behovet kommer også ude fra med kunders krav om dokumentation for produkternes klimaaftryk. Det udløser en kædereaktion, hvor Danfoss’ underleverandører også skal være transparente.

Danfoss arbejder nu med de største leverandører af råmaterialer som stål og aluminium. Og senere vil de mindre leverandører også komme med – hvis de ønsker at bevare Danfoss som kunde.

– Vi har selv nogle kunder, som er meget klare på, hvad de kræver af os. Vi er derfor i fuld gang med at omstille os, og derfor gør vi også meget for at få vores leverandører med. Og det er jo klart, at på længere sigt vil det naturligvis blive et problem for en leverandør, hvis de ikke ønsker at gå i den retning, siger Kim Fausing.

Danfoss vil forsyne alle produkter med et certifikat, der viser det samlede CO2-aftryk – og det kræver, at underleverandørerne også kan dokumentere deres klimaregnskab.

– Denne udvikling er ikke kun vigtig, for det er det rigtige at gøre. Det giver også alle produktionsvirksomheder en mulighed for at differentiere sig fremadrettet til gavn for konkurrenceevnen. For hvorfor skulle en kunde ellers foretrække en virksomhed som Danfoss, hvis man kan finde en leverandør andre steder i verden, som måske er billigere, siger Kim Fausing.

Og netop fremadrettet ser Danfoss-­direktøren betydelige perspektiver. Kim Fausing har nu været adm. direktør i fem år, fem år hvor forretningen er fordoblet, og hvor fokus på at blive leverandør af klimaløsninger er blevet endnu mere udbygget.

Virksomhedens egne klimaambitioner er samtidig skruet i vejret. Med milepælen om et CO2-neutralt produktionsområde på Als – nået flere år før oprindeligt planlagt – er målet nu helt at opveje hele virksomhedens historiske CO2-belastning i 2030.

Vækst trods turbulens

Kim Fausing tror også på en forretningsmæssig vækst i de kommende år.

– Der er meget turbulens lige nu med krig i Europa og hyperinflation, mens renter, priser og omkostninger stiger. De underliggende tendenser er dog rigtige på den længere bane. Hele energiområdet trækker i den rigtige retning, og vi investerer meget i udvikling og opkøb. Derfor vil du se et stærkere og mere velpositioneret Danfoss om fem år, hvor vi står godt på skuldrene at de spor, vi har lagt, slutter Kim Fausing interviewet med DI Business.

Derefter går turen retur til Sønderborg Lufthavn. Denne gang i en mere klassisk taxa, der dog bliver fyldt op til sidste siddeplads. Energien bliver dermed udnyttet så effektivt som muligt.

Fakta

DANFOSS

 • Grundlagt i 1933 af ingeniør Mads Clausen, der startede med produktion af ventiler til køle­anlæg.
 • Fremstiller i dag produkter inden for energieffektive teknologier til industri, transport, fødevarer og byggeri.
 • Hovedsæde i Nordborg på Als med fabrikker, testcentre og udvikling på 250.000 kvadratmeter.
 • Har i alt 95 fabrikker fordelt på 20 lande samt kunder i mere end 100 lande.
 • Forventer omsætning på over 10 mia. euro i 2022.
 • Har cirka 40.000 medarbejdere.
 • Kim Fausing har været hos Danfoss i 15 år og været adm. direktør siden juli 2017.
 • Kim Fausing er formand for regeringens klimapartnerskab for produktionsvirksomheder.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3465
 • Mobil +45 4014 0603
 • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold