Nu bliver det muligt at søge støtte til CO2-besparelser og ikke blot energibesparelser.

27.06.22 DIB Nyheder

Grøn aftale letter adgang til støtte til energiomlægning

DI glæder sig over at ny politisk aftale, der fremmer grøn omstilling, samtidigt giver nemmere adgang til støtte for virksomheder, der vil omlægge deres produktion til grøn energier.

Med en ny grøn aftale, som et bredt flertal i Folketinget nåede til enighed om den 25. juli bliver det lettere for virksomheder at søge støtte til grønne energitiltag. Den såkaldte erhvervspulje justeres på syv punkter (se faktaboks). Blandt andet bliver det nu muligt at søge støtte til CO2-besparelser og ikke blot energibesparelser.

- Politikerne har lyttet til Dansk Industris bekymring, og det er meget glædelige ændringer, der nu laves i Erhvervspuljen. Særligt positivt er det, at der nu er udarbejdet en liste med tiltag, der får en fast støtteprocent, hvilket gør det langt lettere at sende sin ansøgning afsted, og det sikrer samtidigt hurtigere sagsbehandling, siger Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri.

Læs også: Firma giver udtjente møllevinger nyt liv i cement

Alle værktøjer skal op af kassen

Der har været et mindre afløb i puljen, hvilket kan skyldes flere årsager, men efter russernes uacceptable invasion af Ukraine er puljen søgt i langt højere grad. Den nuværende situation er ifølge branchedirektøren usikker, og derfor skal alle værktøjer op af kassen for at nedbringe det samlede energiforbrug – eller i det mindste skal energien bruges bedre og om muligt to gange.

- Den voksende interesse fra industrien for at omlægge energiforbrug fra eksempelvis naturgas til grønne energikilder er ikke at tage fejl af. Derfor håber vi også, at de penge, der løber fra puljen og bruges udenfor industrien, vil finde sin vej tilbage igen. Det er den måde, vi bedst muligt kan fremtidssikre de danske virksomheder og samtidigt reducere både energi og CO2-udledningerne herhjemme, siger Troels Ranis.

Læs også: DI: Med to energiaftaler kan Danmark endnu mere

 

Fakta

Syv justeringer af Erhvervspuljen

1) Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til fx biobrændsel eller fjernvarme.

2) Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke

3) Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.

4) Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen

5) Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer

6) Stop for tilskud til installation af nye gaskedler

7) Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges. 

Kilde: Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022-1.pdf (kefm.dk)

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk

Relateret indhold