Målet for DI's grønne samfundskontrakt er, at Danmark  senest i 2030 kører 100 procent på egenproduceret grøn energi, hvor vi er helt uafhængige af energi fra andre lande.

08.06.22 DIB Nyheder

DI: Store gevinster ved mere effektiv udnyttelse af energi

Fem områder skal sikre, at Danmark når de overordnede klimamål. Energieffektivisering er en af de afgørende faktorer, fremgår det af en ny forsyningsstrategi fra Dansk Industri.

En smartere og mere effektiv måde at bruge den energi, vi allerede har, vil næsten halvere meromkostningerne ved at nå klimamålet i 2030.

Det mener Dansk Industri, som derfor i en ny forsyningsstrategi fremhæver energieffektivisering som et af fem indsatsområder, der skal sikre det nødvendige tempo i den grønne omstilling.

Danmark står midt i en klimakrise og i lyset af den russiske invasion af Ukraine er der også risiko for en forsyningskrise, konkluderer specialudvalget bag DI’s nye strategi.

– Energieffektiviseringer har en effekt på kort sigt. Jo mere energieffektive vi er i virksomhederne og husstandene, jo mindre afhængige er vi af russisk gas. Og jo mindre følsomme er vi over for de stigende energipriser, siger branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis.

Læs også: Danfoss-chef: Vi har hørt nok skåltaler

Kan spare 14 mia. kr. 

Erhvervslivet i Danmark er i dag blandt det mest energieffektive i Europa, men der er stadig en gevinst at hente, hvor en offensiv indsats for at blive endnu bedre til at spare på energien kunne spare 14 mia. kr. på investeringer i den grønne omstilling, svarende til 47 procent af de samlede forventede nettoomkostninger for samfundet.

Det samlede mål for DI-udspillet er, at Danmark senest i 2030 kører 100 procent på egenproduceret grøn energi, hvor vi er helt uafhængige af energi fra andre lande. Det kræver mere energiproduktion – men også at vi samtidig bruger vores energi mere effektivt. For at nå hele vejen kræver det øget samspil i form af en ”grøn samfundskontrakt”, der knytter bånd mellem samfund, erhvervsliv og politikere – og som rydder lovmæssige benspænd af vejen.

Udover energieffektivitet og produktion af grøn energi skal infrastrukturen forstærkes, forbruget af gas skal være grønt, mens der også skal en eksportstrategi på plads, fordi potentialet er stort for et betydeligt eksporteventyr af energiteknologi.

Læs forsyningsstrategien i fuld længde her

Brug for konkret, national strategi

Specifikt for energieffektivisering er der brug for en konkret, national strategi, der også udnytter overskudsvarme. Alene ved at blive bedre til at bruge den overskydende varme fra erhvervsliv vil det sikre nok ekstra energi til at opvarme 100.000 boliger, vurderer DI. Dertil kommer gevinster fra datacentre og den fremtidige produktion af energi via Power-to-X-anlæg.

DI Energi peger på flere indsatsområder til at styrke energieffektiviseringen.

For det første skal Energistyrelsens erhvervspuljer, der støtter virksomheders projekter til energiomstilling, reformeres. I dag er godkendelser af projekter langvarig og administrativt tungt, og derfor bliver puljerne ikke udnyttet fuldt ud. I fremtiden skal det gøres mere enkelt, mens der også skal gives støtte til blandt andet energirådgivning, reduktion af overskudsvarme og CO2-udledning.

Desuden er der brug for lyngodkendelser af mere standardiserede løsninger – eksempelvis fra omstilling fra gas til el.

Læs også: 3 partier: Vi mangler klare mål for energibesparelser

Byggeri kræver ekstra opmærksomhed

Energieffektivisering af bygninger kræver særlig opmærksomhed, hvor virksomheders skrinlagte projekter skal have en chance mere. Nye skatteregler og forbedrede incitamenter vil gøre dem rentable.

Og der skal oprettes en særlig støttepulje til energiforbedringer af byggeriet. Virksomhederne skal også række ud til fjernvarmeselskaber for et samarbejde.

Et tredje område er etableringen af en særlig taskforce, som sikrer koordination mellem myndighederne. I mange tilfælde er der brug for konkret vejledning til virksomheder, fjernvarmeselskaber og kommuner. 

Fakta

5 veje til grøn og uafhængig energiforsyning

DI Energi har sammen med en række aktører i et specialudvalg udarbejdet en forsyningsstrategi, der skal bane vej for 100 procent grøn energiforsyning i 2030 og 100 procent uafhængighed af energi fra andre lande.

Strategien står på fem ben og kan læses i sin fulde længde her. 

Nedenfor er de vigtigste forslag fra hvert af de fem områder:

Energieffektivitet

Der skal fuld fart på en national strategi for energieffektivisering og udnyttelse af overskudsvarme. Energistyrelsens støttepuljer til projekter skal reformeres, og der skal søsættes en ny pulje til energieffektivisering af bygninger.

Produktion af grøn energi

Investorerne står klar til at investere i vedvarende strøm. Markedskræfter skal sættes fri, så vi sikrer udbygning af kapacitet og mere vedvarende energi. Der er brug for en samlet plan for udbygning, og en optimeret plan for udbud af energiøer.

Fremtidssikret infrastruktur

Netselskaber skal have bedre mulighed for at investere i infrastruktur til energi. Elnettet står foran enorm udvidelse, mens samspil mellem forsyningsområder ved sektorkobling skal forstærkes for at håndtere grøn energi. Fjernvarme spiller central rolle.

Adgang til grønt gas

Allerede i 2027 skal hele Danmarks gas­forbrug være helt grønt og bæredygtig. Derfor skal biogasudbud fremrykkes. Omstillingen indebærer, at der også skal være sat strøm til 6 GW Power-to-X-anlæg senest i 2030. Biogas skal i visse tilfælde fritages fra CO2-afgift.

Grøn eksportstrategi

Dansk energiteknologi er globalt i front på mange områder. Potentialet er stort for øget eksport. Den kan blandt andet styrkes ved et øget strategisk sam­arbejde med myndigheder, relevante virksomheder, hovedmarkeder og eksportlande.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold