28.06.22 DIB Nyheder

Milliardhjælp på vej til mindre virksomheder

Nye bestyrelser i Danmarks seks erhvervshuse får fire år til at fordele et milliardbeløb til vækst og udvikling.

Mere end 1,75 mia. kr. til erhvervsfremme er der sat af i år til at hjælpe landets små og mellemstore virksomheder med at udvikle sig til fremtiden. Penge, som otte nyvalgte topledere fra DI’s medlemskreds skal være med til at prioritere og fordele.

De otte er netop valgt til centrale bestyrelser i erhvervsfremmesystemet, hvor deres hovedopgave bliver at sikre, at de mange penge kommer til at styrke SMV’erne digitalt, grønt, forretningsmæssigt og eksportrelateret, så de er rustede til at tage kampen op mod konkurrenter i ind- og udland.

De otte virksomhedsledere har netop indtaget bestyrelserne i hhv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i de seks erhvervshuse, som er placeret rundt omkring i landet samt erhvervshusfilialen på Bornholm. De er valgt for perioden 2022 – 2026, og der venter dem en stor og vigtig opgave.
Medlemsdirektør i DI, Anders Søndergaard Larsen er glad for, at DI er repræsenteret så geografisk bredt med stærke virksomhedsrepræsentanter i erhvervsfremmesystemet.

– Efter to et halvt år først med corona og senest krigen i Ukraine, der bl.a. har fået prisen på materialer og råvarer til at stige voldsomt, er mange SMV’er præget af usikkerhed og store forandringer. Usikkerheden betyder, at mange SMV’er har brug for rådgivning og sparring fra dygtige specialister. Her kan tilbud fra erhvervsfremmesystemet gøre en forskel, siger han.

Læs også: Disse DI-medlemmer skal kæmpe for erhvervsfremme

Ambitiøse og omfattende projekter

Alene i år ventes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at komme til at støtte initiativer for godt 1,75 mia. kr., der skal hjælpe SMV’er over hele landet med vækst og udvikling.

Oven i vil man etablere otte nye erhvervsfyrtårne, der skal være med til at udvikle det lokale og regionale erhvervslivs særlige styrker. Det kan for eksempel være inden for Power-to-X, CO2-fangst, vandteknologi eller bioproduktion.

For de nye bestyrelser bliver det en selvstændig opgave at sikre, at arbejdet i de lokale erhvervshuse og nye tiltag som erhvervsfyrtårne kommer til at hænge effektivt sammen, så SMV’er rundt om i landet oplever at modtage sparring af høj kvalitet.

Et af de nye erhvervsfremmetiltag er lanceringen af Virksomhedsprogrammet, der giver SMV’er et tiltrængt økonomisk rygstød til at omstille deres forretning, så de kan købe privat rådgivning og investere i nye teknologier, udstyr og udvikling af deres kompetencer.

Det er erhvervshusene, der administrerer Virksomhedsprogrammet og yder konkrete tilskud til omstilling af SMV’ers forretninger. Og det foregår i fire konkrete programmer SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Foreløbigt har mere end 1.500 SMV’er fået hjælp via Virksomhedsprogrammet, og langt flere er på vej. I alt er der pt. afsat 600 mio. kr. til programmet, der udmøntes via de fire spor frem til næste sommer 2023.

Søg nu: Ekstra 350 mio til populært støtteprogram

Hjælp til en bred vifte af behov

Anders Søndergaard Larsen forventer, at de nye DI-virksomheder, der er valgt til bestyrelserne i erhvervshusene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, får en afgørende rolle med at sikre, at erhvervsfremmesystemet leverer det, virksomhederne efterspørger mest – nemlig en professionel, velkoordineret og fleksibel sparring om deres forretningsudvikling.

Det kan eksempelvis være den nødlidende SMV, der har brug for hjælp til at komme sig over krisen. Eller den etablerede SMV, der efterspørger et skub i en strategisk retning for at indfri nye eksport­ambitioner eller for at stå bedre rustet til at møde nye krav fra omverdenen, siger han.

I begge eksempler kan erhvervshusene indtage rollen som vigtig brobygger mellem virksomhedernes konkrete udfordringer og private rådgivere, der kan levere den professionelle ekspertise.

At erhvervshusene er ved at finde den rette form, bekræfter en spørgeundersøgelse fra DI fra sidste år. Her målte vi tilfredsheden med erhvervshusene blandt 1.767 brugere, og to ud af tre udtrykte, at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” var tilfredse med erhvervshusenes ydelser.

Det er positive takter, som erhvervshusenes nye bestyrelser skal bygge videre på – samtidig med at de skal udbrede kendskabet til erhvervshusene blandt de lokale virksomheder.

DI Mener

  • Virksomhedsprogrammet bør fremover udgøre fundamentet for alle større landsdækkende erhvervsfremmetilbud i erhvervshusene målrettet SMV’er – særligt inden for digitalisering, bæredygtighed og eksport.
  • Mulighederne for samspil med det private erhvervsliv skal udnyttes bedre i forbindelse med etablering af de otte nye lokale erhvervsfyrtårne. Eksempelvis bør udviklingen af nye test- og demonstrationsfaciliteter prioriteres højt i tæt koordination med landets Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) og de nationalt udpegede klynger.
  • Erhvervshusene bør understøtte alle SMV’er med fleksible tilbud af høj kvalitet. Indsatsen skal målrettes områder, hvor virksomhedernes behov for sparring er størst – eksempelvis i forbindelse med den grønne og digitale omstilling – og være tilgængelig for SMV’er i alle dele af landet.
  • Erhvervshusene skal udgøre et centralt knudepunkt som SMV’ers indgang til alle offentlige erhvervsfremmetilbud – herunder relevante tilskudspuljer, lånemuligheder, innovation, udvikling samt test og demonstration. Det skal være endnu tydeligere for SMV’er, hvor de kan få hjælp til at udvikle deres virksomhed og hvordan – både blandt offentlige aktører og private rådgivere.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Søndergaard Larsen

Anders Søndergaard Larsen

TBD

  • Direkte +45 3377 3799
  • Mobil +45 2060 6962
  • E-mail asl@di.dk

Relateret indhold