Ny risikobaseret tilgang betyder, at tilsynet kommer der, hvor udfordringerne er størst. Ved hjælp af en ny model bliver det udregnet i hvilke sektorer, der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver fulgt - eller der er størst risiko for, at miljøet bliver negativt påvirket

Foto: Colourbox
01.09.22 DIB Nyheder

Ny aftale giver mere tilsyn med virksomheders affaldssortering

Et bredt flertal på Christiansborg er blevet enige om at holde endnu mere øje med virksomhedernes affaldssortering. DI glæder sig over, at den nye aftale også giver ens regler i alle kommuner. Software fra Rezycl kan hjælpe virksomheder med affaldshåndtering og dokumentation.

Partier fra både rød og blå blok er nu blevet enige om at kigge virksomhederne endnu grundigere over skuldrene, når det handler om sortering af affald. Den politiske aftale vækker glæde i Dansk Industri (DI), som ser frem til en højere grad af genanvendelse og mere lige konkurrence.

Tidligere er det blevet vedtaget, at virksomheder fra udgangen af i år skal sortere affald i de samme ti fraktioner som i husholdningerne.

I kølvandet på det har regeringen sammen med aftalepartierne bag ‘Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’, der landede i 2020, indgået en aftale om at styrke det tilsyn, der holder øje med, om virksomheder håndterer deres affald korrekt.

Det betyder, at den fremtidige kontrol bliver mere målrettet og datastyret, ligesom der vil komme flere fysiske kontrolbesøg.

Læs også: Virksomheder er klar til at løfte opgave der koster dem to milliarder årligt

Mere lige konkurrence

Hos DI har man i flere år ønsket et nyt affaldstilsyn og en samling af kompetencerne på affaldsområdet nationalt, og Karin Klitgaard, underdirektør i DI, glæder sig over, at den nye aftale er landet.

– Med det styrkede affaldstilsyn bliver praksis mere ensartet, så det ikke er hver enkelt kommune, der træffer afgørelser på affaldsområdet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at affald ikke klassificeres ens i de forskellige kommuner. Arbejder man som virksomhed på tværs af kommunegrænser, har man ikke altid kunne lave en ensartet plan for håndtering af affald, siger Karin Klitgaard og fortsætter:

– Når reglerne bliver ens, kommer der også mere lige konkurrence, og med det styrkede tilsyn følger opmærksomhed i virksomhederne på at sortere mere affald. Det vil øge genanvendelsen og skabe et mere velfungerende marked for affald og genanvendelse. Grundlæggende handler det om, at vi skal sikre mere og bedre genanvendelse af vores affald.

Læs også: Emballagepionerer tror på en fremtid med meget mere genbrug

Fysiske og administrative tilsyn

Med den nye aftale vil kommunerne stadig have til opgave at udføre fysiske tilsyn, mens kompetencerne til at klassificere affald bliver rykket til Miljøstyrelsen, der også overtager affaldstilsynet med Danmarks største virksomheder og de virksomheder, der håndterer affald.

Tilsynet vil være virksomhedsfinansieret. Og tilsynet er skabt ud fra en risikobaseret tilgang og vil blive foldet ud på to fronter. Den ene er administrativt, hvor den enkelte virksomheds affaldsdata sammenholdes med data fra sammenlignelige virksomheder. Derudover vil der være fysiske besøg hos virksomheder.

– Den risikobaserede tilgang betyder, at tilsynet kommer der, hvor udfordringerne er størst. Ved hjælp af den nye model bliver det udregnet i hvilke sektorer, der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver fulgt - eller der er størst risiko for, at miljøet bliver negativt påvirket, siger Karin Klitgaard.

Læs også: Mængden af affald skal ned mener DI og DN

Virksomheder oplever udfordringer

Mange virksomheder er i dag ikke klar over, at de fra slutningen af 2022 skal affaldssortere deres husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger.

Og hvis de er, så kæmper de på flere fronter, forklarer Peter Hyldgaard, der er direktør og ejer af Brønderslev-virksomheden Rezycl, som har udviklet en software, der fungerer som et affalds-styringsredskab.

– Ligesom der er økonomistyringssystemer, så er Rezycl et styringssystem til affaldsdata, hvor man bl.a. kan se, om man er compliant med den nye bekendtgørelse. Det gør det også nemt for kommunen (der skal føre tilsyn, red.), at få de korrekte affaldsdata, som skal bruges til tilsynet, siger han.

Peter Hyldgaard forklarer, at hvis de nye regler for affaldssortering er på radaren ude i virksomhederne, så ved mange ikke, hvordan de skal få plads til de forskellige containere. Dernæst kommer spørgsmål om, hvilket affald de kan blande, så renovatøren kan sortere det for dem senere.

– Når vi kommer længere hen og begynder at få de administrative tilsyn, så opstår der et behov for data, så virksomhederne præcist kan dokumentere, hvor meget de har af de forskellige typer af affald, siger han.

Peter Hyldgaard oplever, at de store virksomheder er optagede af affaldssorteringen, mens der stadig er mange mindre og mellemstore virksomheder for hvem ‘affald er lavinteresse’.

– Men jeg sammenligner det lidt med økologi. På et tidspunkt sagde mange også, at de købte økologisk - det kunne bare ikke ses på tallene. Jeg tror, at det er lidt det samme her. Man siger, at man gør det, men det kan bare ikke rigtig ses. Men om nogle år vil vi se, at det sker, vurderer Peter Hyldgaard.

For meget brændes

I klimaplanen fra 2020 fremgår det, at man brænder ‘næsten en tredjedel af alt dansk affald’, men det forbrændings-niveau er spild af klodens ressourcer, ligesom det belaster klimaet unødigt. Særligt forbrænding af plastikaffald er en udfordring, som skal løses.

– Med ensartning af affaldsindsamling – så det skal sorteres på samme måde om man er hjemme eller på arbejde – kommer der større og mere ensartede affaldsmængder, hvilket giver et bedre investeringsgrundlag for anlæg til at sortere og genanvende affaldet, siger Karin Klitgaard, der tilføjer:

– Vi skal hjælpe virksomhederne til at sætte sig ind i, hvordan affald - herunder plast - skal sorteres, så de kan bidrage til, at affaldet igen bliver til ressourcer i stedet for at gå op i røg.

Læs også: Det skal være slut med at brænde plastik

Fakta

Tilsyn i vente:

Det styrkede affaldstilsyn forventes at træde i kraft fra 2025, hvor frekvensen af affaldstilsynet vil være 1:15 for administrative tilsyn (dvs. at hver 15. virksomhed årligt udtrækkes til administrativt tilsyn), og 1:75 for fysiske tilsyn (dvs. at hver 75. virksomhed årligt udtrækkes til fysisk tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn).

I 2027 øges frekvensen til 1:3 for administrative tilsyn  og 1:15 for fysiske tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Fakta

8 gode råd til affaldssortering fra Miljøstyrelsen

Fra slutningen af 2022 skal danske virksomheder affaldssortere på samme vis som husholdninger. Her er otte gode råd fra Miljøstyrelsen.

Udpeg en affaldsansvarlig på jeres arbejdsplads, som kan tage sig af resten af punkterne på tjeklisten. Måske er det en servicemedarbejder, en vicevært, en miljøspecialist, facility management eller en helt femte.

Fortæl din arbejdsplads, hvorfor sortering er vigtigt. Måske har din leder, afdelingsledere eller andre kollegaer glæde af at få et par argumenter for de nye sorteringstiltag. På www.affaldssorteringnytter.dk har vi givet et par gode grunde, du kan dele med dem.

Find ud af, hvilke typer husholdningsaffald, I har mest af på jeres arbejdsplads. Hvilke affaldsspande har I brug for?

Tag en snak med jeres affaldsindsamler. De kan hjælpe jer med skræddersyede løsninger, vejledning, give jer data om jeres affald og meget mere. På www.affaldssorteringnytter.dk kan du finde fem punkter, du kan tale med din affaldsindsamler om.

Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres. Du kan finde en samlet guide på www.affaldssorteringnytter.dk .

Find ud af, hvor affaldsspandene bedst placeres i jeres lokaler. Spørg dine kollegaer: Hvor skal de fx stå, så det giver bedst mening for dem at bruge dem?

Gør det synligt hvilke typer affald, der skal i de enkelte spande. Der findes skilte, som kan printes og hænges op ved den enkelte spand i kontoret, køkkenet og/eller kantinen. I finder dem på www.affaldssorteringnytter.dk

Lad jer inspirere af andre arbejdspladser, der er lykkedes godt med sortering af husholdningslignende affald. Find et par tips i en håndbog på www.affaldssorteringnytter.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold