"Danske virksomheder vil gerne med på vognen, når det handler om grøn omstilling. Men mange af dem efterspørger gode metoder og relevant viden. Det kommer vi med nu, så alle danske produktionsvirksomheder kan komme godt i gang med bæredygtighedsarbejdet og dermed stå stærkere i fremtidens konkurrence," siger Industriens Fonds adm. direktør Thomas Hofman-Bang.

Foto: Getty
02.06.22 DIB Nyheder

Nu kan du sammenligne din klimaomstilling med andre virksomheders

For første gang nogensinde viser ny undersøgelse, hvor langt danske produktionsvirksomheder er med klimaomstillingen. Med nyt redskab kan du benchmarke din virksomheds klimaomstilling mod andre virksomheder af samme type.

Lige godt halvdelen af danske virksomheder (55 procent) oplever, at de mangler værktøjerne  til at sætte gang i de klimavenlige løsninger på værksteder, fabrikker og produktionshaller.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af regeringens Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder (KfP), som for første gang kortlægger, i hvor høj grad produktionsvirksomhederne deltager  i den grønne omstilling.

Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 700 virksomheder, og er sat i værk for at give klimapartnerskabet et udgangspunkt for arbejdet med at nå målsætningen om at blive verdens første klimaneutrale produktionsindustri senest i 2030.

Læs hele undersøgelsen her

Kim Fausing, der er formand for KfP og adm. direktør hos Danfoss ser undersøgelsen som en løftestang, der  giver et kvalificeret grundlag at gå ud fra, når virksomhederne skal i gang.

- Det er en ambitiøs målsætning at blive verdens første klimaneutrale industri, men det er den rigtige ambition. Ikke bare er det fornuftigt for klimaet, det er også en fantastisk eksportmulighed for danske virksomheder, når andre lande også skal reducere deres CO2-udledninger, siger Kim Fausing i pressemeddelsen: Virksomheder vil gerne omstille sig men mangler viden og redskaber.

Men virksomhederne har gåpåmod og er tanket op med grønne ambitioner, så jeg er sikker på, at de kan overvinde udfordringerne. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

DI: Omstilling vil styrke konkurrenceevne

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen ser et stort potentiale – men også en stejl bjergetape forude.

- I løbet af få år skal virksomhederne gennemføre omfattende energieffektiviseringer og et skift fra fossile brændsler til vedvarende energi. Men virksomhederne har gåpåmod og er tanket op med grønne ambitioner, så jeg er sikker på, at de kan overvinde udfordringerne. Gevinsten er et bedre klima, lavere udgifter til energi, en forbedret forsyningssikkerhed og en styrket konkurrenceevne, siger han.

Flere virksomheder er allerede godt i gang med den grønne omstilling, og deres erfaringer skal nu udbredes til andre virksomheder. Det sker blandt andet gennem initiativet Klimaklar Produktionsvirksomhed, som DI og Industriens Fond står bag. Her er målet at hjælpe Danmarks op mod 8.500 produktionsvirksomheder med at blive mere klimavenlige.

- De danske virksomheder vil gerne med på vognen, når det handler om grøn omstilling. Men mange af dem efterspørger gode metoder og relevant viden. Det kommer vi med nu, så alle danske produktionsvirksomheder kan komme godt i gang med bæredygtighedsarbejdet og dermed stå stærkere i fremtidens konkurrence, siger Industriens Fonds adm. direktør Thomas Hofman-Bang.

Læs mere om Klimaklar Produktionsvirksomhed

Virksomhed: Der er kun en vej frem

Et eksempel på en virksomhed som er i gang er Hagens Fjedre fra Støvring.  Endnu har virksomheden ikke sat mål for CO2-reduktion, men det skal blandt andet ske ved at begrænse spild i produktionen, vurdere tolerancekravene, genanvende skrot og bruge mere vedvarende energi.

- Vores kunder forventer, at vi er i stand til at levere så bæredygtigt som muligt. Og vores medarbejdere ønsker – ligesom jeg – at vi tager aktivt del i indsatsen for et bedre klima. Så der er kun én vej frem for virksomheden, og det er at forbedre os i retningen af en mere grøn produktion, siger Henrik Hagens, CEO i Hagens Fjedre.

Få her flere eksempler på produktionsvirksomheders klimaindsats

Tjek dig selv op mod andre

I forbindelse med undersøgelsen er der lavet en hjemmeside, hvor undersøgelsens resultater kan findes, og hvor virksomheder kan benchmarke sig i forhold til andre virksomheder. Derudover kan produktionsvirksomheder tilmelde sig forløbet klimaklar produktionsvirksomhed og få gratis hjælp, rådgivningsforløb og værktøjer til omstillingen.  

Fakta

Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheder (KfP)

 • KfP er et af regeringens 14 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der reducerer erhvervslivets CO2-udledninger og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne.
 • KfP fokuserer på fremstilling og produktion. Danfoss’ adm. direktør, Kim Fausing, er formand.
 • KfP har vision om, at danske produktionsvirksomheder skal blive verdens første klimaneutrale industri i senest 2030.
 • KfP følger indsatsen løbende for at vurdere, hvilke barrierer og udfordringer, der forsinker den grønne omstilling.

Fakta

Ny undersøgelse af produktionsvirksomheder

Undersøgelsen er gennemført af Deloitte og Kraka Advisory for første gang og vil blive gentaget årligt. 720 virksomheder har deltaget via et webbaseret spørgeskema.

Læs hele undersøgelsen her 

Undersøgelsen viser blandt andet at:

 • 36 pct. har konkrete klimamål og måler deres udvikling i forhold til klimamålene.
 • 66 pct. bruger klimavenlige materialer i produktionen.
 • 53 pct. sælger produkter og tjenester, som bidrager til den grønne omstilling.
 • 55 pct. vurderer, at de mangler viden til at omstille til en mere miljøvenlig produktion.
Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3727
 • Mobil +45 2088 3914
 • E-mail jak@di.dk

Relateret indhold