Det er afgørende, at hårdt arbejde bærer frugt, og vi har et konkurrencedygtigt erhvervsliv, som kan tjene penge hjem til Danmark, mener Konservatives formand Søren Pape Poulsen.

30.06.22 DIB Nyheder

Pape: Vi skal gentænke indretningen af vores velfærdssamfund

Hvilke ambitioner og visioner har danske politikere for landets udvikling i en usikker tid, hvor det økonomiske råderum er begrænset. DIBusiness har spurgt en række partiledere til en artikelserie. Fjerde bud kommer fra Konservatives formand Søren Pape Poulsen, der vil gentænke indretningen af velfærdssamfundet med fokus på, hvad pengene bruges til.

Inden et år er gået, skal danskerne til folketingsvalg. Det sker i en tid, hvor særligt coronapandemien og Ruslands invasion af Ukraine skaber stor global usikkerhed. Samtidig har det nationale kompromis om forsvaret gjort indhug i råderummet i den offentlig økonomi. Kombineret med et stigende antal ældre, der går på pension samt andre demografiske træk, betyder det, at der kun lige akkurat er råd til, at det velfærdssamfund, som vi kender det i dag, kan fortsætte. Men kan politikerne på Christiansborg nøjes med et ”status quo samfund” de næste otte år, eller har de større ambitioner? Hvad er folketingspartiernes visioner for Danmark i 2030, og hvordan vil de finansiere dem?

Det har vi spurgt en række partiledere om. Fjerde bud kommer fra Konservatives formand Søren Pape Poulsen:

Hvad er jeres vision for Danmark i 2030?

”Vi arbejder for et samfund i større balance med mere frihed, tryghed og ansvarlighed. Med det mener vi, at skatterne skal sænkes for både borgere og virksomheder. Vores velfærdssamfund skal være baseret på større valgfrihed og kvalitet i sundhedsvæsenet, og vi skal i mål med den grønne omstilling, så det bliver en økonomisk succes for dansk erhvervsliv. Samtidig skal vi forsat føre en stram udlændingepolitik, hvor vi åbner for den arbejdskraft, som bidrager, men hjælper flygtninge i deres nærområder.”

Hvad skal vi i Danmark kunne i 2030, som vi ikke kan i dag?

”Vores store klimaambitioner skal gennemføres på en måde, så dansk erhvervsliv kan gøre det til en god forretning til gavn for Danmark gennem eksport.

Et andet spor handler om, at vi er tvunget til at gentænke, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund. Det er en enorm opgave, hvor vi skal tale om, hvad pengene går til, fremfor hele tiden at tale om, hvor mange penge der sendes. Vi skal turde at prioritere, have mere respekt for skatteydernes penge og investere i kernevelfærd. Hvis der er et velfærdsområde, som jeg gerne vil prioritere, er det ældreplejen, og det kræver, at vi ikke bruger skattekroner på ting, der ikke er i Danmarks interesse.

Som borgerlig ønsker jeg et stærkt forsvar, et velbemandet politi, et godt sundhedsvæsen, en værdig ældrepleje, en grøn fremtid og velfungerende daginstitutioner.

Derfor er vi nødt til fastholde fokus på, hvordan vi kan give virksomhederne gode betingelser for at skabe vækst og velstand. Virksomheder i udvikling er hele fundamentet for Danmarks fremtid.”

Hvad er de vigtigste helt konkrete forslag, som I vil have gennemført i 2030?

”Skatten skal sænkes for både borgere og virksomheder. Hvis vi i fremtiden skal kunne levere høj offentlig service, er vi nødt til at blive rigere. Her er det afgørende, at hårdt arbejde bærer frugt, og vi har et konkurrencedygtigt erhvervsliv, som kan tjene penge hjem til Danmark. Vi skal desuden gennemføre arbejdsmarkedsreformer, som gør det mere attraktivt at drive i virksomhed i Danmark.

Desuden skal vi udfordre den offentlige sektor, så der bliver langt større valgfrihed for danskerne. Den offentlige sektor skal være til for borgerne - ikke omvendt. Man skal have lov at vælge, hvor man vil gå i gymnasiet, hvor man som ældre vil bo og have hjemmehjælp fra, og hvordan man som familie vil indrette sig. Flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse er nøglepunkter for os.” 

Hvordan vil I finansiere jeres ambitioner?

”Vi har fremlagt finansiering for samtlige forslag i vores finanslovsudspil, og vi foreslår bl.a. en kraftig beskæring af jobcentrene og en tilbagerulning af de ”lønstigninger”, som regeringen har givet arbejdsløse udlændinge. Det er afgørende, at vi fortsat laver de nødvendige reformer af vores samfund, som gør, at vi også i fremtiden er et af verdens bedste lande at bo og drive virksomhed i.”

Læs også: 

Klima, hospitaler og uddannelse skal dele 1¾ mia. kr. årligt

Engelbrecht: Danmark skal være dygtigere med få penge

Dyhr: Danske virksomheder skal komme først med globale klimaløsninger

R-formand: I 2030 skal Danmark være mere robust

Ellemann: Som statsminister vil jeg måles på et grønnere, rigere og friere Danmark

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Andreas Fernstrøm

Andreas Fernstrøm

Chefanalytiker

  • Direkte +45 7216 0144
  • Mobil +45 2126 6634
  • E-mail afe@di.dk

Relateret indhold