Omkring 250 deltagere var med ved DI's konference om energieffektivitet i Sønderborg. Konferencen var en del af det  Internationale Energiagentur IEA's årsmøde, som blev holdt i byen.

Foto: Uffe Hansen
10.06.22 DIB Nyheder

”Uden flere energibesparelser bliver husholdningers energiregninger 650 mia. dollar dyrere – hvert år”

Potentialet for besparelser og forsyningssikkerhed er enorme, hvis vi bruge vores energi klogere, lød det fra  det internationale energiagentur IEA ved DI-eventet ”EE Solutions Summit 2022” i Sønderborg. Krigen i Ukraine kan sikre energieffektivitet mere politisk velvilje.

Det er nemmere for en politiker at klippe en rød snor over og indvie en ny vindmøllepark, end det er at klippe en rød snor over for noget energi, som ikke er blevet brugt.

Sådan satte Dr. Brian Motherway fra det internationale energiagentur IEA torsdag ord på, hvilken synlighed energieffektivisering har i den offentlige debat om den grønne omstilling.  

Brian Motherway er chef for IEA’s afdeling for energieffektivisering, og han beskrev vilkårerne ved DI-eventet ”EE Solutions Summit 2022” i Sønderborg. Området kæmper med at blive synlig i den offentlige og politiske debat. Og det blev der for alvor gjort op med i det sønderjyske, hvor IEAs årskonference over tre dage tiltrak ministre, organisationer, virksomheder og andre interessenter fra hele kloden for at drøfte og se konkrete eksempler på, hvordan den energi, vi allerede har, kan udnyttes endnu bedre.

Målet var netop at få energieffektiviseringen højere op på dagsordenen, og med over 200 fremmødte til DI-eventet var interessen stor for at få mere indsigt. Og ifølge IEA-chefen er timingen optimal for at handle nu.  

- Med målet om Netzero (CO2-neutralitet) i 2050 i mange lande er årtiet mellem 2020 og 2030, energieffektiviseringens årti. Ifølge vores analyser kan det gøre energieffektivisering til den største bidragyder for at nå klimamålene, sagde Brian Motherway.

Ved at fordoble den globale årlige energieffektivisering til 4 procent, vil man ifølge IEA-analysen kunne undgå at udlede fem milliarder ton CO2 i 2030, mens EU kan spare naturgas svarende til fire års import af russisk gas og 30 millioner tønder olie om dagen.

- Og husholdninger vil skulle bruge ekstra 650 mia. dollar hvert år på deres energiregning, hvis ikke vi bliver mere energieffektive, sagde Brian Motherway.

Sønderborg tager medicinen selv med byens ”Project Zero” der i 2029 skal gøre byen CO2-neutral.

Se videoer fra EE-Summit konferencen her

Ukraine-konsekvenser øger opmærksomhed

Klimaminister Dan Jørgensen medgav, at energieffektivisering kæmper for synlighed i klimadebatten. Men forsyningskrisen i Europa efter Ruslands krig i Ukraine kan være med til at skabe øget momentum.

- Energieffektivisering er et emne der næppe har været mere vigtigt end i dag. Men det er ikke et emne, der alligevel har formået for at være i toppen af energidebatten. Det er kompliceret og det kan virke småt sammenlignet med gigantiske vedvarende energiprojekter. Men de seneste dage er det lykkedes os at sætte fokus på det fantastiske positive effekt af energieffektivitet, sagde ministeren med henvisning til konferencen i Sønderborg. Og Dan Jørgensen fortsatte:

- Hvis vi bruger den knowhow og den teknologi, vi allerede har, vil vi være i stand til at nå vores klimamål hurtigere og mere omkostningseffektivt. Og vi vil være i stand til at blive uafhængig af fossile brændstoffer, hvilket er mere relevant i dag i lyset af den frygtelige krig i Ukraine.

Læs også: Danfoss-chef - Vi har hørt nok skåltaler

De høje energipriser øger naturligt nok fokus på at spare energi. Flere af vores kunder, der har købt ventilationssystemer kommer til os, for at få optimeret deres ventilatorer i deres anlæg. Lars Erik Knaack, adm. direktør, NOVENCO Building & Industry

DI: Danmark førende i energieffektivitet

 DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen påpegede, at verden står med to kriser, hvor energieffektivisering bør få en større betydning, dels en global klimakrise, dels en potentiel forsyningskrise i Vesten efter beslutninger om at sanktionere russisk energi.  

- Selv om det er på en trist baggrund, så giver det os mulighed for at handle. Svaret på begge udfordringer er - og må være - en accelereret fokus på en grøn omstilling og en intelligent og effektiv brug af vores energi, sagde Lars Sandahl ved EE-konferencen.

DI-direktøren pointerede også, at Danmark har en lang tradition for effektiv udnyttelse af energien, med en stribe virksomheder blandt de mest energieffektive globalt.

- Men det er stadig et signifikant potentiale at realisere. I en nyere analyse fremgår det således, at hvis vi udnytter energien endnu bedre, vil omkostningerne til at nå de danske klimamål i 2030 blive væsentligt lavere – nærmest halveret til en estimeret besparelse på omkring 2 mia. dollar, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Han fremhævede Danmarks erfaringer med offentlig-private samarbejder som en vigtig brik, der kan inspirere uden for landets grænser.

- Det er både vist med regeringens klimapartnerskaber og med mange konkrete løsninger rundt i landet, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Store gevinster ved mere effektiv udnyttelse af energi

Nyt EU-direktiv skal stramme op

Kampen for politisk prioritering af energieffektivisering mærkes også internationalt, fortalte europaparlamentarikeren Niels Fuglsang (S). Han har som såkaldt rapporteur for EU-parlamentets arbejde med at modernisere EU’s direktiv for energieffektivisering en særlig opgave. Og ideer til optimering af energiforbruget bliver ofte bremset i mange regeringer.

- Det er en gennemgående politisk udfordring med energieffektivisering, at finansministre i forskellige lande ser det som en ren omkostning i stedet for en langsigtet investering, der tjenes ind igen, forklarede han.

EU-direktivet om energieffektivisering nærmer sig, hvor Niels Fuglsang også har trukket inspiration ind fra Danmarks offentlig-private partnerskaber.

- Vores erfaringer fra de danske klimapartnerskaber, hvor myndigheder og virksomheder har samarbejdet om at finde løsninger, indgår i det videre arbejde med direktivet, forklarede han.

Læs også: 3 partier - Vi mangler klare mål for energibesparelser

Kunder vil spare på energien

Mens det politiske arbejde for at øge opmærksomheden foregår vokser interessen for at spare på energien hos de enkelte forbrugere. Det mærker blandt andet NOVENCO Building & Industry, der leverer ventilatorsystemer.  Her er der stigende efterspørgsel efter at optimere de eksisterende ventilatorer og anlæg, fortalte adm. direktør Lars Erik Knaack, som også deltog ved EE-konferencen i Sønderborg.  

- De høje energipriser øger naturligt nok fokus på at spare energi. Flere af vores kunder, der har købt ventilationssystemer, kommer til os for at få optimeret deres ventilatorer i deres anlæg. Og her kan vi hjælpe dem med at skære en del af forbruget ved at erstatte deres eksisterende ventilatorer, sagde han. 

Energieffektivisering er ifølge Novenco-direktøren også på agendaen hos ejendomsinvestorer, blandt andet pensionskasser. De efterspørger certificering af ejendomme, så de lever op til højere klimastandarder.

Byggerier står for 40 procent af den globale CO2-udledning, mens det forventes, at 80 procent af de nuværende bygninger også vil være i brug i 2050. Derfor er der et betydeligt behov for energirenovering for at indfri klimamål.

NOVENCO deltog sammen med en stribe virksomheder i forskellige tema-paneler om energieffektivitet.

De enkelte debatter kan ses eller genses her

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold