Dansk Industri’s (DI)  nye satsning skal samle og markant styrke DI’s grønne indsats med henblik på at finde løsninger på de barrierer, der er, og dermed udnytte muligheder på tværs af det samlede erhvervsliv.

11.07.22 DIB Nyheder

DI forpligter sig: Vil samle alle sektorer om grøn omstilling

Dansk Industri (DI) vil samle og markant styrke indsatsen for grøn omstilling med mere end 60 medarbejdere, der arbejder dedikeret med indsatsen. Til formålet samler DI klima og energidagsordenen i en ny og større enhed og der sættes yderligere skub på den grønne indsats i alle enheder i DI.

- Som Danmarks største erhvervsorganisation, der repræsenterer hele den samlede værdikæde, har vi en forpligtelse til at gå forrest i omstillingen af det danske samfund,” siger DI’s politiske direktør Emil Fannikke Kiær.

Danmark skal nå 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der er kæmpe barrierer for at nå målet både ift. regulering, finansiering, ny teknologi, ændrede produktionsformer, ændret efterspørgsel mv. For at lykkes kræver det, at kommerciel innovativ nytænkning går hånd i hånd med nytænkning af regulering af særligt energi-, transport-, landbrugs-, industri- og byggeområdet.

Dansk Industri’s (DI)  nye satsning skal samle og markant styrke DI’s grønne indsats med henblik på at finde løsninger på de barrierer, der er, og dermed udnytte muligheder på tværs af det samlede erhvervsliv, som DI repræsenterer – lige fra energi, klima og miljø til transport, produktion, fødevarer og byggeri.

- Som Danmarks største erhvervsorganisation har vi en unik position til at understøtte den grønne omstilling i bredere sammenhæng og med konstant internationalt udsyn. Vi repræsenterer hele den samlede værdikæde: Fra producenterne af den grønne energi til producenterne af effektive energiteknologier – og hele det erhvervsliv, der skal bruge energien og løsningerne. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at tænke ambitiøst og innovativt, så alle sektorer kommer med på den grønne omstilling og vi styrker og bevarer Danmarks grønne konkurrenceevne, siger politisk direktør Emil Fannikke Kiær, DI.

Han mener, at forpligtelsen gælder for alle energiforbrugende virksomheder små som store. Fra dem, der skal bruge meget i produktions- og fødevareindustrien og i den tunge transport, til dem, der bruger knap så meget energi i deres hverdag.

- Vi skal skabe bred sektorkobling for de fleste med øget og mere intelligent elektrificering, fange kulstof med CCS, lave nye energityper med PtX og skaffe biogas til de store energiforbrugere. Over hele linjen skal vi hjælpe med energieffektivisering og nye teknologier. Og vi skal hjælpe med at skabe de bedste rammer reguleringsmæssigt for dem, der udvikler morgendagens produktion, biosolutions, grønne byggematerialer og nye energikilder. Fremtiden tænkes og skabes i dag, siger direktøren.

Indsats på flere områder

Indsatsen for den grønne omstilling dækker over de mere end 60 medarbejdere i DI, som arbejder med grøn omstilling.   DI vil arbejde mere målrettet med at få brancher og foreninger til at arbejde sammen på tværs fx fra energi, transport og over byggeri.

Endvidere skrues op for samarbejde med andre organisationer om bl.a. politiske udspil, flere events, konferencer m.v. Endelig ønsker DI at samle de centrale aktører for området og komme med konkrete forslag til reguleringsmæssige tiltag, der gør det muligt kommercielt at arbejde med nye grønne teknologier.

- Samtidig skruer vi op for lobbyarbejdet i forhold til Christiansborg og på EU-plan og inddrager i højere grad medlemmer i forhold til politikudviklingen. Blandt andet gennem alliancesamarbejder, ”følgegrupper” eller advisory boards, siger Emil Fannikke Kiær.

Alt i alt skal indsatsen hjælpe med at fastholde det momentum og den grønne ambitionsniveau, som ifølge direktøren kendetegner Danmark og danske virksomheder internationalt.

- Vi vil vise, at grøn omstilling er forudsætningen for at have stærke, trygge og rige samfund fremover. Det er den grønne samfundskontrakt, som vi gerne vil være med til at tegne. For den grønne vej er den eneste rigtige vej at gå for Danmark og dansk erhvervsliv, siger Emil Fannikke Kiær.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Erhvervs- og Medlemsdirektør

  • Direkte +45 3377 3032
  • Mobil +45 2476 7713
  • E-mail efk@di.dk

Relateret indhold