Den danske flåde står foran en omfattende fornyelse. Ved præsentationen af regeringens nye investeringsplaner på flådestationen i Korsør  blev det klart, at danske virksomheder får en betydelig rolle i den omstilling.

Fotograf: Joachim Finkielman
18.08.22 DIB Nyheder

Danske virksomheder skal bygge nye flådeskibe for 40 mia. kr.

Nyt partnerskab mellem regering og erhvervsliv skal forberede Forsvarets flådeinvesteringer på 40 mia. kr. DI ser stort potentiale for danske virksomheder.

Krigen i Ukraine sætter nu et kraftigt aftryk på den danske forsvarsindustri. Regeringen nedsætter nu et partnerskab med blandt andet Dansk Industri, der skal forberede investeringer i nye flådefartøjer for i alt 40 mia. kr., som skal bygges i Danmark af hensyn til forsyningssikkerheden.

De nye skibe skal erstatte en del af den nuværende flåde. Det forklarede forsvarsminister Morten Bødskov torsdag, da han på flådestationen i Korsør præsenterede planerne.

- Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske, maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindst for Danmarks sikkerhed, lyder det fra forsvarsministeren.

Øget samarbejde mellem forsvar og industri

DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen deltog ved præsentationen og slog fast, at erhvervsorganisationen ser frem til at bidrage med erhvervslivetes viden, teknologi og innovation.

- Det ligger i naturlig forlængelse af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som vi i erhvervslivet bakker helt og holdent op om. Stærkere dansk sikkerhed kræver et yderligere intensiveret, tæt samarbejde mellem forsvar og industri. Vi har en stolt tradition for at udvikle og bygge skibe til dansk forsvar, og med dette partnerskab fortsætter vi og styrker denne, siger DI-direktøren.

Anne H. Steffensen, adm. direktør for Danske Rederier, er udpeget som formand for partnerskabet.

-  I Danmark har vi mange kompetencer, der kan og skal gøres brug af, når nye skibe skal udvikles og bygges, siger hun.  

Dansk Metals formand, Claus Jensen, ser potentiale for nyt erhvervseventyr med masser af danske arbejdspladser.

- Danmark står over for massive maritime investeringer i de kommende år, som danske værfter kan byde ind på. Det er visionært, at man politisk vil sammentænke forsvarspolitik og industripolitik, siger han.

Partnerskabets analyse skal munde ud i konkrete anbefalinger, der blandt andet skal sikre, at Danmark selv har kompetencerne til at designe, bygge og vedligeholde orlogsskibe.

Styrket dansk forsvarsindustri

Regeringen fremlagde i 2021 en ny strategi for den danske forsvarsindustri, der åbner op for øget samarbejde og partnerskaber med danske virksomheder for at finde løsninger, der gør Danmark mindre afhængig af leverandører fra andre lande. Krigen i Ukraine har skærpet behovet for selvforsyning.

Over 200 danske virksomheder er i dag leverandør til forsvarsindustrien, hovedparten af deres produkter sælges i andre lande.  

- Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt centralt for at sikre et stærkt, dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens største søfartsnationer, siger forsvarsminister Morten Bødskov.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold