En del partier har fremlagt forslag til reformer, der kan hjælpe med at skaffe finansiering af visioner.

Foto: Colourbox
26.08.22 DIB Nyheder

Flertal af danskere ønsker reformer der sikrer velstand

Seks ud af ti danskere mener, der er behov for reformer for at sikre dansk velstand. Se hvilke reformer, S, R, V, K og SF har planer om for at finde penge til deres politiske visioner.

”Vi har brug for at lave reformer for at sikre dansk velstand”

Det udsagn er knap 60 procent af danskerne enige i ifølge en ny befolkningsundersøgelse udført af analysebureauet Wilke for Dansk Industri (DI).

- Det er enormt positivt, at så mange danskere er med på, at der er behov for reformer. Effekten fra tidligere reformer er slet ikke nok til at sikre tilstrækkelig fremgang i arbejdsudbud og velstand, hvis vi vil mere med samfundet. Og heller ikke nok til at finansiere vigtige investeringer i blandt andet den grønne omstilling, siger Morten Granzau, underdirektør med ansvar for økonomisk politik og analyse i DI.

Læs også: Italien starter bølge af energirenovering – Sådan bliver du leverandør

Grønne visioner skal være god forretning

DI har på baggrund af svar fra partierne S, V, K, R og SF udarbejdet en analyse, der viser, at alle partierne har en række visioner for udviklingen af Danmark inden for blandt andet grøn omstilling, offentlig service, uddannelse, trivsel, natur med mere. Især den grønne omstilling ligger alle partierne meget på sinde.

Ifølge den konservative formand Søren Pape skal den gennemføres, så det bliver til en god forretning for Danmark.

SF vil gøre Danmark klimaneutral inden 2040, mens R vil have mindst 80 procent mindre dansk klimagasudledning end vi havde i 1990.
V vil have ”en klimapolitik, som både indfrier målet om at nedbringe udledningen med 70 pct. i 2030 og samtidig giver erhvervslivet vilkår, som muliggør, at vi bliver rigere.

Læs analysen: Store ambitioner frem mod 2030 i dansk politik 

Arbejdsmarkedsreformer er vigtigt værktøj

Hvor pengene til visionerne skal komme fra er der lidt mere delte meninger om, men også her er der flere fælles bud.

S, V, RV og K har i artikelrækken fokus på arbejdsmarkedsreformer, hvor flere kommer i arbejde og dermed bidrager til en bedre offentlig økonomi.

SF foreslår at rentefradraget sættes ned, og at ”der er en række huller i skattelovgivningen, som bør lukkes, herunder gennem internationalt samarbejde”. 

V vil desuden lette muligheden for rekruttering af internationale medarbejdere. 

- Jeg hæfter mig ved, at alle partierne er optaget af at finde ny finansiering til deres ønsker, og at flere peger på arbejdsmarkedsreformer som et vigtigt værktøj. Selvom der ikke er konsensus om, hvor pengene skal komme fra, så er det en bunden opgave, at de skal findes. Uden nye penge er der simpelthen ikke råd til de ambitioner, som borgerne, politiker og erhvervslivet har til fremtiden – uanset hvilke ambitioner, der er tale om, siger Morten Granzau.

Læs også: Klima, hospitaler og uddannelse skal dele 1¾ mia. kr. årligt

Win-win-win-win

Derudover har partierne også bredt fokus på den offentlige sektor. S vil frisætte medarbejdere i den offentlige sektor, så tiden brugt på velfærd bruges klogere. V og K lægger op til, at borgerne får mere frihed i borgernes og virksomhedernes møde med den offentlige sektor, så den netop bliver udfordret og forbedret, mens Radikale Venstre i deres 2030-plan lægger op til at øge antallet af medarbejdere i sektoren.

- Det er interessant i sammenhængen, at 88 procent af danske byrådspolitikere mener, at der kan ske forbedringer i den offentlige service gennem øget samarbejde med private virksomheder. Men det er faktisk kun 26 procent af de opgaver, der kunne udbydes, der bliver det. Der ligger med andre ord et kæmpe stort potentiale i at øge konkurrenceudsættelsen, siger Morten Granzau.

Han peger i den forbindelse på, at befolkningsundersøgelsen fra Wilke viser, at kun 17 procent af danskerne er uenige i, at opgaver i den offentlige sektor kan løses af private, hvis kvaliteten er i orden.

- Erfaringer fra hele landet viser, at der både kan opnås besparelser og kvalitetsforbedringer, når private løser offentlige opgaver som eksempelvis rengøring, it-administration og tekniske opgaver som fx vejvedligeholdelse. Det er win-win-win-win for kommuner, virksomheder, statskasse og politiske visioner, siger Morten Granzau.

DI vil på et senere tidspunkt selv fremlægge sin egen 2030-plan med forslag til politiske reformer og tiltag.

 

Læs også:

Engelbrecht: Danmark skal være dygtigere med få penge

Pape: Vi skal gentænke indretningen af vores velfærdssamfund

Dyhr: Danske virksomheder skal komme først med globale klimaløsninger

R-formand: I 2030 skal Danmark være mere robust

Ellemann: Som statsminister vil jeg måles på et grønnere, rigere og friere Danmark

 

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Andreas Fernstrøm

Andreas Fernstrøm

Chefanalytiker

  • Direkte +45 7216 0144
  • Mobil +45 2126 6634
  • E-mail afe@di.dk

Relateret indhold