Der mangler hænder på hospitaler, plejehjem og daginstitutioner. Nu peger en ny analyse fra Dansk Industri (DI) på, at løsningen på problemet blandt andet kan være at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag.

30.08.22 DIB Nyheder

Styrket beskæftigelsesfradrag kan få pædagoger og sygeplejersker til at arbejde mere

Et højere beskæftigelsesfradrag kan få tusindvis af offentligt ansatte til at arbejde flere timer, viser en ny analyse fra Dansk Industri

Der mangler hænder på hospitaler, plejehjem og daginstitutioner. Nu peger en ny analyse fra Dansk Industri (DI) på, at løsningen på problemet blandt andet kan være at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag.

- Hvis vi løfter det maksimale beskæftigelsesfradrag vil mange deltidsansatte sygeplejersker og pædagoger få en ekstra tilskyndelse til at overgå fra deltid til fuld tid, siger Jacob Bræstrup, skattechef i DI.

DI har blandt andet regnet på effekten af at fordoble den forhøjelse af beskæftigelsesfradraget på 4.900 kr., som Folketinget allerede har vedtaget.

Analysen viser, at det især vil have betydning for de deltidsansatte, som i dag typisk har en indkomst lige omkring det niveau, der i dag udløser det maksimale fradrag. DI skønner, at forslaget umiddelbart vil løfte arbejdsudbuddet med knap 2.500 personer, men potentialet er langt større.

- Hvis vi fordobler forhøjelsen af fradraget i forhold til det, der allerede er aftalt i Folketinget, så vil i alt 115.000 deltidsansatte danskere opleve, at de ikke længere får en højere skattesats, hvis de går på fuld tid. Det er mere end dobbelt så mange deltidsansatte som med den aftalte forhøjelse, og hvis de alle sammen reagerede ved at gå på fuld tid, ville arbejdsudbuddet stige med op mod 11.000 personer, siger Jacob Bræstrup fra DI. 

Læs hele analysen her. 

Pædagoger og sygeplejersker vil arbejde mere

Ud af de 115.000 deltidsansatte, som i den situation vil undgå en stigning i marginalskatten, hvis de overgår til fuld tid, er knap 75.000 ansat i den offentlige sektor. Den fordobling af forhøjelsen af fradraget, som er med i DI’s analyse, påvirker særligt de offentligt ansatte med mellemlange uddannelser.

- Så hvis man hæver beskæftigelsesfradraget dobbelt så meget som allerede aftalt, vil det især skabe potentiale for et øget arbejdsudbud blandt pædagoger og sygeplejersker. Men også blandt faglærte inden for omsorg, sundhed og pædagogik vil det skabe et stort potentiale, fortæller Jacob Bræstrup.

Flere partier ønsker at øge det samlede antal fuldtidsansatte i ”velfærdsfagene”, men virkeligheden er, at færre søgte ind på disse uddannelser denne sommer.

- For de partier, der ønsker at øge antallet af hænder i den offentlige sektor, er det derfor meget relevant at kigge på yderligere forhøjelser af det maksimale beskæftigelsesfradrag. Det er ikke blot et relevant instrument til at øge arbejdsudbuddet helt generelt, men også specifikt for at få flere deltidsansatte til at overgå til fuld tid – herunder særligt i den offentlige sektor, siger Jacob Bræstrup.

Forslaget skønnes at koste knap 1 mia. kr. i tabte skatteindtægter ud over de 1,2 mia. kr., der allerede er afsat til at hæve beskæftigelsesfradraget. Både Radikale og Konservative har allerede talt for et højere beskæftigelsesfradrag, og Venstre har efterlyst en ekstra skattebonus til dem, der overgår til fuld tid.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold