A.P. Møller - Mærsk fik  overrakt Årsrapportprisen ved et velbesøgt arrangement i Industriens Hus den 1. september 2022.

Foto: Peter Willersted
01.09.22 DIB Nyheder

A.P. Møller - Mærsk vinder Årsrapportprisen 2022

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller - Mærsk, har vundet Årsrapportprisen for en veldisponeret årsrapport, der giver dyb indsigt i virksomhedens drift, styring og økonomi. Der var også hæder til Hartmann og Nilfisk for at have leveret gode årsrapporter for Small- og Mid cap-selskaber.

Det blev A.P. Møller - Mærsk, som løb med prisen for bedste årsrapport 2022. Prisen blev overrakt til Vice President Henrik Jensen ved et velbesøgt arrangement i Industriens Hus den 1. september 2022.

Dommerkomitéen har lagt særligt vægt på beskrivelsen af de væsentlige risici, der påvirkede året. Samt på rapportens beskrivelse af industriens og den makroøkonomiske udvik­ling. Og på ledelsens syn på udviklingen, usikkerheder og trends, der er klart forankret i beskrivelsen af strategien, transformationen og ESG-målsætningerne. A.P. Møller - Mærsk lykkes med en veldisponeret årsrapport for 2021 med stor transparens, der giver dyb indsigt i virksomhedens drift, styring og økonomi. Det er en stor koncern, der favner bredt, men A.P. Møller - Mærsk giver et overblik, som sjældent ses bedre.

- Det har været vigtigt for os, at vi foruden at dele det finansielle resultat også har givet stakeholdere indblik i baggrunden for tallene. I A.P. Møller - Mærsks årsrapport har vi med afsæt i vores strategi især haft fokus på, hvordan vi har hjulpet vores kunder med de udfordringer, som verden blev mødt med i 2021, og hvordan de strategiske fremskridt har været med til at danne grundlaget for en mere stabil og profitabel forretning. Vores mål har været at skabe en læsevenlig årsrapport, som dels har kunnet skabe værdi for kendere af virksomheden, men som også har været en forståelig introduktion for nytilkomne uden forudgående kendskab til selskabets strategi eller bæredygtighedsmål. På den baggrund er vi stolte over at blive anerkendt med Årsrapportprisen, siger Vice President Henrik Jensen.

Hartmann og Nilfisk får også hæder

De eftertragtede diplomer for en bemærkelsesværdigt god årsrapport fra Small og Mid-cap-selskaber blev uddelt til Nilfisk og Hartmann.

Hartmann modtager diplom for et godt eksempel på kommunikation om hyperin­flation i Argentina. Det er et svært område, der kan blive højaktuelt for mange selskaber i de kommende år, oplyser dommerkomiteen.

Beskrivelsen af hyperinflation er godt afbalanceret i ledelsesberetningen, der sup­pleres med alternative hoved- og nøgletal på årets indtjening. I regnskabsdelen gives en redegørelse af mere teknisk karakter. Det er ret komplekst, men selskabet lykkes med grafik og illustrationer at gøre effekterne og de bagvedliggende faktorer forstå­elige, siger Kristian Koktvedgaard, Fagleder i DI, på vegne af dommerkomiteen.

Kristian Koktvedgaard mener, at selskaber, der står overfor at skulle justere for hyperinflation for første gang, kan få rigtig god inspiration i årsrapporten fra Hartmann.

Årsrapporten fra Nilfisk udmærker sig særligt i præsentationen af den nye strategi og forankringen heraf igennem hele årsrapporten. Nilfisk beskriver klare strate­giske prioriteter og detaljerede planer suppleret med finansielle femårige mål. Beskrivelsen af markeder og trends sættes i perspektiv til sel­skabets mission, de valgte strategiske prioriteter, muligheder og fundamentet herfor.

- Nilfisks årsrapport har en rigtig god struktur med god vægtning af relevant indhold og perspek­tiveret til ledelsens strategiske arbejde, siger statsaut. revisor Henrik Grønnegaard, Deloitte, på vegne af dommerkomiteen.

Årsrapporter står overfor paradigmeskifte

Det er Dansk Industri og FSR - danske revisorer, der hvert år uddeler Årsrapportprisen til den virksomhed blandt de 100 største virksomheder herhjemme, som har aflagt den bedste og mest informative årsrapport.  

Håndteringen af forandringer i risikobilledet og relevansen af regnskabet set i lyset af de øgede krav til rapportering om bæredygtighed var de vigtigste temaer på konferencen, hvor prisen blev overrakt.

Det er væsentligt, at årsrapporterne udvikles, så regnskabsdelen i stigende grad reflekterer både den finansielle kompleksitet og arbejdet med den grønne omstilling. Årsrapporterne står således overfor væsentlige ændringer, herunder et egentligt paradigmeskifte, når de nye krav om bæredygtighedsrapportering indfases fra 2024.

Formålet med prisuddelingen er at fremhæve de gode årsrapporter, så de kan inspirere andre og være med til at løfte det allerede høje niveau for virksomhedernes rapportering.

- Årsrapportprisen har som hovedformål at skabe opmærksomhed omkring værdien af en relevant og fokuseret årsrapport. Det stiller øgede krav til både virksomheder og revisorer at finde den rigtige balance i rapporteringen, hvor og hvordan den bedst formidles. En balance der bliver udfordret i de kommende år af de nye krav om bæredygtighedsrapportering. Den inspiration og læring, vi får fra konferencen, kan vi bruge til sammen at blive bedre og løfte det allerede høje niveau, der er i de danske årsrapporter, siger Camilla Hesselby, faglig direktør hos FSR – danske revisorer.

Hun suppleres af Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI:

- Vi oplever i øjeblikket et risikobillede i hastig udvikling, hvilket sætter sit præg på selskabernes virke. Samtidig med at den bæredygtige omstilling stiller krav til den langsigtede plan. Det komplicerer rapporteringen at favne både de betydelige, kortsigtede udsving og de langsigtede risici og muligheder. Virksomheder som A.P. Møller - Mærsk gør en stor indsats for at lave en fokuseret og relevant rapportering, der skaber værdi. Men reglerne må heller ikke bliver for indviklede eller bøvlede, så her har vi alle en kæmpe opgave i forhold til at sikre enkle, gode og robuste rapporteringskrav, der understøtter virksomhedernes strategiske fokus. Både for det finansielle og for bæredygtighedsrapporteringen, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.  

Læs også: Tidens største udfordringer til debat i Royal Arena – se programmet for DI Topmødet 2022

Fakta

FAKTA OM ÅRSRAPPORTPRISEN

Årsrapportprisen gives til virksomheder, hvis årsrapporter udmærker sig, tjener som inspiration for andre og kan bidrage til at løfte det allerede høje niveau for de danske virksomheders rapportering. Der uddeles i år én hovedpris og diplomer til to selskaber i Small- og Mid-cap-segmentet, der hver især udmærker sig på et særligt område.

Årsrapportprisen er blevet uddelt i over 40 år. Siden 2011 er det FSR – danske revisorer og DI, der har stået for uddelingen.
 

Vindere 2022
Hovedprisen: A.P. Møller - Mærsk (øvrige nominerede: DFDS, Netcompany og Ørsted)

Small og Mid-cap-prisen: Hartmann og Nilfisk
 

Om Dommerkomitéen
Dommerkomitéen består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere, akademikere og revisorer. Dommerkomitéens medlemmer er:

 • CARSTEN JUST ANDERSEN, Director Consolidation & External Reporting, ARLA
 • CARSTEN KROGHOLT HANSEN, Associate Professor, CBS
 • HENRIK GRØNNEGAARD, statsaut. revisor, Director, Deloitte, samt viceformand for Regnskabsudvalget, FSR – danske revisorer
 • JENS HOUE THOMSEN, Senior analytiker, Jyske Bank
 • KRISTIAN KOKTVEDGAARD, Fagleder, Dansk Industri, samt medlem af EFRAG Sustainability Reporting Board
 • MICHAEL WEST HYBHOLT, Aktieanalytiker, MWH Equity Intelligence
 • PER GUNSLEV, formand for Regnskabsrådet nedsat af Erhvervsstyrelsen
 • PERNILLE BENBORG, Head of Group Compliance & Financial Controlling, ISS
 • SØREN KOK OLSEN, statsaut. revisor, Partner, EY, samt medlem af EFRAG Board og tilknyttet FSR - danske revisorer
 • TINA AGGERHOLM, chefkonsulent, Dansk Industri

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3633
 • Mobil +45 2219 1383
 • E-mail tiag@di.dk

Relateret indhold