- Problemet er, at udbygningen med vedvarende energi går for langsomt på tværs af hele Europa, fordi det tager alt for lang tid at opnå de nødvendige byggetilladelser, siger MEP Morten Helveg Petersen (TV), der tidligere i dag mødtes med DI Energis branchedirektør Troels Ranis.

16.09.22 DIB Nyheder

EU vil presse medlemslande til hurtig godkendelse af grønne energianlæg

Etablering af vedvarende energiforsyning er en så vigtig offentlig interessesag, at normale godkendelsesprocedurer skal forkortes mest muligt i EU’s medlemsstater, lyder det i EU-forslag. Ørsted og DI bakker op om forslaget, der skal stemmes om i slutningen af september.

”Vedvarende energi er en grundlæggende forudsætning for at mindske Unionens afhængighed af fossile brændstoffer og udfase forbruget af russisk gas.”

Sådan hedder det i EU's REPowerEU-plan, der udkom i marts 2022. Siden har EU-kommissionen fremsat et forslag, der skal sikre, at medlemsstaterne bliver hurtigere til at godkende etablering af vedvarende energiforsyning.  

Forslaget indebærer, at medlemsstaterne skal ”sikre, at planlægning, opførelse og drift af anlæg til produktion af energi fra vedvarende energikilder, deres tilslutning til el-, gas- og varmenettet og selve de pågældende net samt lagringsaktiver er omfattet af den mest fordelagtige procedure, der er til rådighed i deres planlægnings- og tilladelsesprocedurer.”

- Vi må ikke komme på afveje med den grønne omstilling, selvom vi er midt i en krisetid. Og her er godkendelsessystemerne til etablering af vedvarende energi bl.a. et af håndtagene, som får tingene og projekterne til at rulle og blive til realitet. Eksempelvis tager det i dag op til ni år fra en havvindmøllepark er politisk besluttet, til den leverer strøm i nettet. Den tid skal kortes markant – faktisk mener vi, den kan og skal halveres. Det gør vi ved at arbejde parallelt og skrælle al unødig bureaukrati væk, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi. 

Medlemslande skal sætte mål

Kernen i EU-forslaget er et såkaldt GO-TO system, som skal gøre det enkelt, hurtigt og effektivt at få projekterne igennem systemet. Systemet kommer med et digitalt kort, hvor hvert EU-land kan se særligt følsomme områder, hvor det kan være problematisk at etablere vedvarende energi.

Derudover foreslår kommissionen, at landene indfører en enkelt, samlet ansøgningsprocedure for hele den administrative procedure, og at der indføres bindende maksimumsfrister for alle relevante trin i proceduren for miljøkonsekvensvurdering. For solenergianlæg i kunstige strukturer bør behandlingsstiden begrænses til højst tre måneder, fremgår det.

- Problemet er, at udbygningen med vedvarende energi går for langsomt på tværs af hele Europa, fordi det tager alt for lang tid at opnå de nødvendige byggetilladelser. Det er et kæmpe problem al den stund, at vi ved, vi halter alvorligt bagefter med at få udskiftet de fossile brændsler med grønne energiformer. Problemet er selvsagt ikke blevet mindre af den aktuelle energikrise, og den hast vi nu har brug for i forhold til europæisk energisikkerhed, siger MEP Morten Helveg Petersen (RV).

Han vil arbejde for, at EU-kommissonens forslag stemmes igennem i EU-parlamentet, når det skal til afstemningen inden længe.

- Vi skal lette sagsgangen, simpelthen. Gennem den ekstraordinære åbning af VE-direktivet, vi er lykkedes med, håber jeg at vi kan indføre store, forhåndsgodkendte områder til udbygning med vind og sol. Jeg har brug for alle gode input fra den grønne industri i Danmark, og konkrete ændringsforslag til VE-direktivet. Vi skal trykke på enhver knap der kan sætte fart på udbygningen med vedvarende energi, siger Morten Helveg Petersen.

Ørsted vil have fuldt tryk på

EU-forslaget møder også stærk opbakning fra energikoncernen Ørsted, der er parat til at investere store summer i vedvarende energianlæg.

- Når man laver store infrastrukturprojekter, er det naturligvis nødvendigt, at der foregår en grundig miljøvurdering og at der er en åben høringsproces. Det bidrager til at bevare den brede opbakning bag den grønne omstilling, siger Jørgen Madsen, Head of Europan Affairs i Ørsted og fortsætter:

- For at sikre, at disse processer foregår så effektivt som muligt, er det vigtigt, at EU’s medlemslande lærer af hinanden og deler ”best practise”, og at de relevante myndigheder udstyres med de ressourcer der kræves for at håndtere disse opgaver.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold