Med dansk teknologi ville de sparede Klimagasudledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020, viser ny rapport.

Foto: Getty
15.09.22 DIB Nyheder

Europas kulkraft kan spares væk med dansk vandteknologi

Hvis verdens spildevandsanlæg blev udstyret med dansk vandteknologi kunne der spares energi svarende til hele EU's produktion af el på kul, viser ny rapport.

Hovedforretningen for virksomheden Stjernholm er sandvaskere. De er i dag i brug på en lang række danske renseanlæg, hvor de renser sand fra spildevandet.

Den del af forretningen er nu også godt på vej til USA, hvortil de indtil videre har leveret 4 sandvaskeranlæg til store spildevandsanlæg. Dertil kommer, at Stjernholm har fundet et interessant marked for virksomhedens OXxOFF måleinstrument i Kina.

OXxOFF er en klimavenlig måleenhed, som via målinger på overfladen i et renseanlægs procestank, kan optimere beluftningen. Herved spares helt op til 40 procent af energiforbruget. Ligesom lattergas og CO2 emissionen til omgivelserne reduceres meget væsentligt.

Dermed er Stjernholm en del af den danske vandsektor, som ifølge en ny rapport udarbejdet for DI Vand på vegne af Vandvisionen fra DHI A/S, kan spare verden for ganske betydelige mængder energiforbrug. 

- Rapporten bekræfter på fornemmeste vis, hvordan dansk innovation og ekspertise baner vej for en mere bæredygtig fremtid med vand. I Danmark har vi allerede teknologierne og løsningerne til at opnå klimagevinster på globalt plan, og der ligger et stort potentiale i at eksportere dansk vandteknologi på en større skala, siger adm. direktør i DHI A/S, Mette Vestergaard

Læs også: Kamstrup lytter sig frem til utætte vandrør

Besparelser som hele EU's kulkraft

Tallene i rapporten vil blive præsenteret globalt, regionalt i Europa samt helt ned på byer som Krakow, Valencia og Chicago. De viser blandt andet, at udbredelsen af dansk erfaring med energioptimering og reduktion af direkte drivhusgasudledninger kan give globale energibesparelser i eksisterende og nye spildevandsanlæg, som svarer til den nuværende elektricitetsproduktion med kul i Europa.

- Den globale vandindustri er afgørende i forsyningen af rent vand og beskyttelse af miljøet, og denne rapport understreger tydeligt, at industrien også kan spille en afgørende rolle i at reducere drivhusgasudledninger, siger Mads Warming, Global Head, Water & Wastewater hos Danfoss.

Læs også: Energikrise - Europa skal bruge energien klogere skriver Danfoss

Besparelser for milliarder

Rapporten har også undersøgt, hvor store besparelser, dansk vandteknologi kan skabe indenfor klimagasudledninger. Her lyder konklusionen, at de klimagasudledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor ville svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020.

Dertil kommer en besparelse for sektoren på mere end 20 milliarder euro årligt og potentielt helt op til 200 milliarder euro årligt, når de stigende energipriser tages i betragtning.

Det imponerer branchechef Mads Helleberg Dorff i DI Vand.

- Den danske vandsektor kan tilbyde årtiers ekspertise samt løsninger og teknologier til at energieffektivisere renseanlæg. Den danske erfaring viser at man kan opnå 70 procent forbedringer i energieffektivitet ved hjælp af digitalisering og procesoptimering og med et yderst attraktivt afkast, siger branchechefen.

Læs også: Gigantregning vokser: 50 mia. kr. er virksomhedernes meromkostning til gas og el

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk

Relateret indhold