Force Technologys adm. direktør Hanne Christensen er klar med bl.a. et 240 m langt bassin i Lyngby til test af flådefartøjer.

Foto : Thomas Arnbo
20.09.22 DIB Nyheder

Force Technology: Det haster med at komme i gang

Adm. direktør Hanne Christensen skruer op for Force Technology’s ambitioner inden for forsvarsindustrien. Hun er også klar til at hjælpe andre virksomheder i gang med at levere løsninger.

Virker en kampvogn, når temperaturen falder til minus 60 grader eller stiger til plus 60 grader, mens sand og salt står ind fra alle sider?

Det spørgsmål kan Force Technology give et meget konkret bud på. Rådgiver- og servicevirksomheden tilbyder nemlig forsvarsindustrien en simulering af de mest ekstreme forhold på kloden i et særligt 900 kubikmeter klimakammer på Fyn med plads til de fleste større køretøjer.

Klimakammeret er blot en af flere testfaciliteter i teknologivirksomheden, som i dag lægger hus til opgaver for Forsvaret. Andre muligheder er eksempelvis 3D-print af metaldele til kampfly – eller test af krigsskibes skrogform i en 240 meter lang slæbetank ved Lyngby.

Foreløbigt udgør Forsvaret en mindre del af Force Technologys kunder blandt den brede vifte af industrier, der får testet, leveret og udviklet løsninger af de cirka 1.000 medarbejdere fordelt på 11 afdelinger i Danmark.

Men det kan ændre sig nu, forventer adm. direktør Hanne Christensen. Ukrainekrigen har skærpet interessen for at investere i det danske forsvar med Folketingets beslutning om at hæve de årlige investeringer med 18 mia. kr. for at imødekomme NATOs krav.

Læs også: Terma klar til nye missioner for Forsvaret

Paradigmeskifte i forsvaret

– Der er jo reelt tale om et paradigmeskifte på forsvarsområdet, og vi vil gerne samarbejde med det danske forsvar og den danske forsvarsindustri om at udvikle de løsninger, der bliver behov for. Vi har en del erfaring fra området allerede, idet vi i årtier har løst opgaver for andre landes forsvar, siger Hanne Christensen og fortsætter:

– Det handler især om at anvende ny teknologi endnu bedre. Ukrainekrigen er et godt eksempel på, at krige kæmpes med mere end krudt og kugler. Der er blandt andet brug for droner, overvågning, kunstig intelligens og softwareløsninger, hvor danske virksomheder har mange ekspertiser. Vi skal blive endnu bedre og hurtigere til at simulere forskellige situationer til gavn for både design- og produktionsfasen, for behovet stiger stærkt nu. 

Forsvarsindustrien har desuden fået et ekstra løft med danskernes beslutning om at ophæve Danmarks EU-forbehold over for et militært samarbejde på tværs af landegrænser.

– Nu, hvor forbeholdet er væk, åbner det op for, at vi – og en række af de virksomheder, vi samarbejder med – kan deltage i EU-udbud, hvor danske virksomheder kan levere materialer og teknologi, siger Hanne Christensen.

Ophævelsen af forsvarsforbeholdet giver danske virksomheder adgang til EU’s såkaldte PESCO-projekter, hvor der i øjeblikket er sat 46 projekter i søen, hvor EU-lande udvikler fælles militære løsninger, eksempelvis transportfly, cyberforsvarssystemer, dockingstationer til droner og mindre våbentyper.

Læs også: Nyt forsvarsforlig åbner for private partnerskaber

Den danske forsvarsindustri er stærk, på trods af at vi kun har enkelte store spillere. For os handler det derfor meget om at bistå de mindre virksomheder, så de også kan få en større rolle. Hanne Christensen, adm. direktør, Force Technology

Strategisk indsatsområde

Force Technology gør derfor forsvarsområdet til et strategisk forretningsområde på samme måde som virksomheden har gjort med life science og vindindustrien.

– Vi leverer jo mange ydelser på forskellige områder, når det kommer til materialer, elektronik og det maritime område. Det skal vi have synliggjort og præsenteret på den rigtige måde i forhold til forsvaret. Vi går i gang med den proces her til efteråret, for det haster med at komme i gang, siger Hanne Christensen.

Hjælper mindre virksomheder

Hanne Christensen ser en særlig mulighed for, at Force Technology bliver partner med mindre virksomheder. Over 200 virksomheder har i dag Forsvaret på kundelisten, men med den nye, betydelige interesse for at opbygge forsvaret i mange lande er der potentiale for en markant vækst og eksport.

– Den danske forsvarsindustri er stærk, på trods af at vi kun har enkelte store spillere. For os handler det derfor meget om at bistå de mindre virksomheder, så de også kan få en større rolle. Vi kan blandt andet hjælpe med at håndtere de mange compliancekrav og tolke udbudsbetingelser. Og så kan vi naturligvis også teste produkter og teknologi, siger Hanne Christensen.

Hun ser desuden et potentiale i modkøbsforpligtigelser, hvor der kobles et krav om, at udenlandske leverandører køber opgaver i Danmark, når det danske forsvar køber ind uden for landets grænser. I den forbindelse er gearingsfaktoren meget attraktiv ved teknologiudvikling og teknisk rådgivning.

Grøn omstilling

Force Technology ser en særlig mulighed i forsvarets grønne omstilling, hvor Forsvarsministeriet har 47 indsatsområder, der skal indfries senest i 2025. Brændstofbesparelser er det vigtigste område, hvor benzin og diesel til skibe, fly og køretøjer står for cirka 75 procent af forsvarets CO2-udledning.

– Der er meget fokus på nye brændstoftyper, og udviklingen går stærkt inden for Power-to-X og elektrificering. Flåden skal eksempelvis leve op til de samme krav som den øvrige maritime industri, der har lovet at halvere deres CO2-udledning i 2030 og være klimaneutral i 2050. Flåden kan sætte de samme mål, når de snart skal købe nye fartøjer, og her kan vi hjælpe med at simulere, hvordan skibene kan optimere deres forbrug af brændstof, forklarer Hanne Christensen.

Andre 18 procent af forsvarets drivhusgasser kommer fra driften af forsvarets bygninger. Forsvarsministeriet råder over flere end 6.000 bygninger, hvoraf hovedparten er opvarmet. Her er der fokus på energieffektivisering og modernisering, hvor Force Technology også gerne vil bidrage.

Denne artikel er også bragt i DI Business magasinet, der kan læses nedenfor.

DI Mener

 • Forsvarets investeringer og fokus på forsyningssikkerhed er i naturlig forlængelse af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
 • Erhvervslivet bakker helt og holdent op om at bidrage til Danmarks sikkerhed, hvilket kræver et yderligere intensiveret og tæt samarbejde mellem forsvar og industri.
 • Den danske forsvarsindustri består i dag af over 200 virksomheder med en samlet omsætning på 3 – 4 mia. kr. hvoraf 80 procent tjenes på eksportmarkederne. Med regeringens ambitioner er der basis for betydelig vækst i den industri.
 • Industrien bidrager med design, udvikling, produktion og serviceydelser. Den bredde og ekspertise er et betydeligt aktiv i de partnerskaber, Forsvaret sætter i værk.

Fakta

FORCE TECHNOLOGY

 • Grundlagt i 1940 under navnet ”Svejsecentralen” der godkendte svejsninger i dampkedler.
 • Er i dag en teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, med test og simuleringsfaciliteter til mange industrier.
 • Er en selvejende institution med status som godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), hvis mål er at styrke erhvervslivets innovation og konkurrenceevne.
 • Omsætning på 1 mia. kr. (i 2021) og har ca. 1.000 medarbejdere og kunder i 70 lande.
 • Hovedsæde i Brøndby og afdelinger 11 steder i landet.
 • Hanne Christensen har været adm. direktør siden maj 2020.
Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3673
 • Mobil +45 6187 1540
 • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold