- Allerede inden energipriserne satte i vejret i efteråret sidste år har danske virksomheder set ind i at nedbringe sit energiforbrug. Det er klogt, det er klimavenligt, og det er i øvrigt langt det billigste, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

03.10.22 DIB Nyheder

Top 10: Industriens største gassparere

Dansk Industri har opgjort hvilke brancher, der har nedbragt deres naturgasforbrug mest. Se oversigten i denne artikel.

Allerede inden krigen i Ukraine og begrænsningerne i levering af naturgas fra Rusland, var danske virksomheder godt i gang med at nedbringe deres gasforbrug. Det viser en ny opgørelse foretaget af Dansk Industri(DI) på baggrund af tal fra Energistyrelsen.

Samlet faldt forbruget af naturgas med 8,7 procent fra 2019 til 2021, som er de seneste tal for industriens energiforbrug. Men de overordnede tal dækker over meget store forskelle fra branche til branche.

Helt i top i på de procentuelle besparelser på gassen, finder du elektronikindustrien, der har nedbragt sit forbrug af naturgas med 31,2 procent. Dernæst følger transportindustrien med en fald på 25,5 procent, træ- og papirindustrien med et fald på 21,1 procent og maskinindustrien med et fald på 18,3 procent.

Ifølge branchedirektør i DI Energi Troels Ranis viser tallene, at der allerede før krigen i Ukraine var en bevægelse væk fra gas i den danske industri.

- Allerede inden energipriserne satte i vejret i efteråret sidste år har danske virksomheder set ind i at nedbringe sit energiforbrug. Det er klogt, det er klimavenligt, og det er i øvrigt langt det billigste. Siden den russiske invasion af Ukraine er jeg overbevist om, at den udvikling kun er taget til i styrke, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Han henviser til, at Danmarks samlede gasforbrug fra januar til juli i 2022 faldt med 39 procent i forhold til samme periode i 2019. Det tal dækker over det samlede gasforbrug i Danmark.

Læs også: Danmarks naturgasforbrug er faldet næsten 40 procent i år

2.000 terajoule besparelse i naturgas

En ting er imidlertid at kigge på gasbesparelserne i procent, noget andet er de absolutte tal. Her kommer føde- og drikkevareindustrien ud som dem, der har sparet mest gas.

Siden 2019 og frem til 2021 har industrien sænket sit samlede forbrug med over 2.000 terajoule, heraf tegner føde- og drikkevareindustrien sig for næsten 50 procent af besparelsen. Til sammenligning var det danske naturgasforbrug i 2021 på 83.000 terajoule.

Målt i absolutte tal er det næststørste fald i gasforbruget sket i metalindustrien efterfulgt af plast-, glas, og betonindustrien.

Selvom forbruget af naturgas er i fald opfodrer branchedirektøren for energisektoren, Troels Ranis, til, at der kommer endnu mere gang i energieffektiviserende tiltag, der kan nedbringe forbruget, så Danmark og Europa er mindre afhængige af russisk gas – hurtigere.

Forbruget af olie, kul og koks er også faldet i perioden fra 2019 til 2022 (januar – juli). Olieforbruget er faldet 11 pct., mens kul og koks er faldet med 6 pct. Sammenlignes perioden i 2020 og 2021 med 2022 er forbruget af olie, kul og koks dog steget.

Læs også: Maskinfabrik slukkede for gassen efter Putins angreb

Fakta: Så meget er gasforbruget faldet

 

Branche

Fald i procent (2019 – 2021)

Fald i terajoule (2019-2021)

Elektronikindustrien

31,2

30

Transportmiddelindustrien

25,5

28

 

Træ- og papirindustrien

21,1

200

 

Maskinindustrien

18,3

121

 

Metalindustrien

10,5

256

 

Føde- og drikkevareindustrien

9,7

978

 

Medicinalindustrien

9,0

62

 

Kemisk industri

6,8

190

 

Møbel- og anden industri

6,2

13

 

Tekstil- og læderindustri

6,1

11

 

 

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

Relateret indhold