26.01.23 DIB Nyheder

1.200 mio. kr. i ekstraregning til energiselskaber: DI frygter for grøn omstilling

Ifølge skatteministeren skal danske energiselskaber aflevere 1,2 mia. kroner af deres indtjening. DI frygter, at den ekstra skat vil bremse den grønne omstiling.

I et interview med JP Finans oplyser skatteminister Jeppe Bruus (S), at den forventede regning til danske energiselskaber bliver på 1,2 mia. kroner som følge af EU’s tiltag mod energiselskabernes indtjening i kølvandet på krigen i Ukraine.

I Dansk Industri modtages nyheden med beklagelse.

- Reguleringen risikerer at bremse den grønne omstilling, fordi de penge, som virksomhederne skulle bruge på grønne investeringer, nu ender i statskassen. Det er heller ikke den rette medicin til at kurere energikrisen – tværtimod. Vi ønsker alle hurtigere implementering og mere vedvarende energi i en fart, og ekstra bånd i form af skatter modarbejder den udvikling, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Skævvrider konkurrencen

EU’s indgreb er opdelt i to. Den ene del rammer olie og gasselskaber. Den anden del rammer producenter af strøm, særligt fra vindmøller. Ifølge skatteministerens udtalelser til JP Finans vil pengene blive ført tilbage til forbrugerne i forbindelse med de forestående forhandlinger om inflationshjælp.

I DI noterer man sig, at indgrebet formodentligt vil indbringe langt færre indtægter end forventet, hvilket blandt andet skyldes, at grøn strøm i Danmark ofte sælges på langtidskontrakter.

- Når eventuelle indtægter fra prisloftet skal fordeles, håber vi, at særligt de meget konkurrenceudsatte virksomheder bliver tilgodeset, fordi de har nogle svære udfordringer lige nu, siger DI’s politiske direktør og tilføjer:  

- Lige nu poster andre EU-lande milliarder i støtte til deres virksomheder, og det skævvrider konkurrencen. De danske virksomheder bør sikres lige vilkår. Og så skal kompensationen naturligvis gå til grøn omstilling i virksomhederne, siger Emil Fannikke Kiær.

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3032
  • Mobil +45 2476 7713
  • E-mail efk@di.dk

Relateret indhold