Sådan her skal det se ud, når en papfraktion er korrekt sorteret.

Foto: Argo
25.01.23 DIB Nyheder

Alt for meget virksomhedsaffald ender i forbrænding

Store affaldsmængder fra servicebranchen, industrien og byggeriet bliver sendt til forbrænding, selv om meget af det kunne genanvendes. Virksomheder skal blive bedre til at sortere, mener DI.

1.2 mio. ton affald fra servicebranchen, industrien og byggeriet ender med at blive brændt årligt, selv om store dele af affaldet kunne genanvendes. Det er konklusionen i en rapport, som er udarbejdet af Econet for ARGO, som er et affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner.

- Affaldet fra virksomhederne indeholder store mængder mad, plastik, papir, pap, træ og andre fraktioner, som burde være sorteret i særlige fraktioner. Noget af det kan være blevet ”forurenet” af det andet affald, så genanvendelse ikke er mulig, men der er helt sikkert plads til forbedring i virksomhedernes affaldssortering, siger Karin Klitgaard, underdirektør med ansvar for miljøpolitik og cirkulær økonomi i Dansk Industri (DI).

Hun påpeger, at virksomhederne efter lovgivningen er forpligtet til at sortere affaldet i flere fraktioner.

- De er altså forpligtede til at sortere det. Men der kommer også stigende økonomiske incitamenter til at sørge for at få affaldet sorteret rigtigt, siger Karin Klitgaard.

Læs også: Emballagepionerer tror på en fremtid med meget mere genbrug

Mere tilsyn på vej

Karin Klitgaard peger samtidig på, at et flertal i Folketinget i efteråret 2022 blev enige om en aftale, der øget tilsynet med virksomhedernes sortering.  Aftalen betyder, at den fremtidige kontrol bliver mere målrettet og datastyret, ligesom der vil komme flere fysiske kontrolbesøg. Og der er desuden indført ensartet sortering af husholdningslignende affald, så virksomhederne nu skal sortere i de samme fraktioner, som almindelige husholdninger.

- Det er det mest hensigtsmæssige, at vi sorterer ens i både husholdninger og virksomheder. Det letter håndteringen, og vi har ganske enkelt ikke råd til at så mange ressourcer brændes af, siger Karin Klitgaard.

Hun påpeger, at manglende indsamling af genanvendeligt affald kan sætte mange virksomheder i en knibe, når de skal overholde andre miljøkrav.

- Eksempelvis er der krav på vej om, at fødevareemballage skal indeholde en vis procentdel genanvendt plast. Så hvis vi ikke bliver bedre til at samle det ind, der kan genanvendes, er der fødevarevirksomheder, der ikke kan skaffe sig lovlig emballage, siger Karin Klitgaard.

Læs også: Det skal være slut med at brænde plastik

Sænk Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk

Den store mænge affald, der brændes af i Danmark, udgør også et stort klimaproblem. I en nylig kronik skrev Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN), og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI, at:

”Danskernes forbrug udleder hvad der svarer til 63 mio. tons CO2 i udlandet. Det er markant højere end de 44 mio. tons, som vi udleder i Danmark. Efter varerne har krydset grænsen ender de ofte i skraldespanden. Vi er blandt topscorerne i EU målt på affaldsproduktion per indbygger, og vores ressourceaftryk ligger væsentligt over det europæiske gennemsnit.”

- Derfor opfordrer vi sammen med DN til, at Folketinget laver en national strategi for cirkulær økonomi, der sikrer, at råvarer udnyttes optimalt i virksomhederne, og at produkters liv forlænges, siger Karin Klitgaard.

Læs også:DI og DN opfordrer Folketinget: Skru ned for dansk CO2-udledning i udlandet 

Fakta

Tilsyn i vente:

Det styrkede affaldstilsyn forventes at træde i kraft fra 2025, hvor frekvensen af affaldstilsynet vil være 1:15 for administrative tilsyn (dvs. at hver 15. virksomhed årligt udtrækkes til administrativt tilsyn), og 1:75 for fysiske tilsyn (dvs. at hver 75. virksomhed årligt udtrækkes til fysisk tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn).

I 2027 øges frekvensen til 1:3 for administrative tilsyn  og 1:15 for fysiske tilsyn svarende til et fysisk tilsyn for hvert femte administrative tilsyn.

Fakta

8 gode råd til affaldssortering fra Miljøstyrelsen

Fra slutningen af 2022 skal danske virksomheder affaldssortere på samme vis som husholdninger. Her er otte gode råd fra Miljøstyrelsen.

Udpeg en affaldsansvarlig på jeres arbejdsplads, som kan tage sig nedenstående punktertjeklisten. Måske er det en servicemedarbejder, en vicevært, en miljøspecialist, facility management eller en helt femte.

Fortæl din arbejdsplads, hvorfor sortering er vigtigt. Måske har din leder, afdelingsledere eller andre kollegaer glæde af at få et par argumenter for de nye sorteringstiltag. På www.affaldssorteringnytter.dk har vi givet et par gode grunde, du kan dele med dem.

Find ud af, hvilke typer husholdningsaffald, I har mest af på jeres arbejdsplads. Hvilke affaldsspande har I brug for?

Tag en snak med jeres affaldsindsamler. De kan hjælpe jer med skræddersyede løsninger, vejledning, give jer data om jeres affald og meget mere. På www.affaldssorteringnytter.dk kan du finde fem punkter, du kan tale med din affaldsindsamler om.

Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres. Du kan finde en samlet guide på www.affaldssorteringnytter.dk .

Find ud af, hvor affaldsspandene bedst placeres i jeres lokaler. Spørg dine kollegaer: Hvor skal de fx stå, så det giver bedst mening for dem at bruge dem?

Gør det synligt hvilke typer affald, der skal i de enkelte spande. Der findes skilte, som kan printes og hænges op ved den enkelte spand i kontoret, køkkenet og/eller kantinen. I finder dem på www.affaldssorteringnytter.dk

Lad jer inspirere af andre arbejdspladser, der er lykkedes godt med sortering af husholdningslignende affald. Find et par tips i en håndbog på www.affaldssorteringnytter.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nina Nagskov Jørgensen

Nina Nagskov Jørgensen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3724
  • Mobil +45 2245 3122
  • E-mail ninj@di.dk

Relateret indhold