Flere end 2.000 virksomheder bliver for første gang fritaget for indberetning af importoplysninger. Danmarks Statistik forventer, at flere vil blive fritaget i de kommende år.

Foto: Colourbox
24.01.23 DIB Nyheder

Danske virksomheder får lettere ved at indberette import til Danmarks Statistik

Et nyt EU-samarbejde om udveksling af eksportoplysninger betyder, at en række virksomheder nu fritages fra at indberette importlysninger til Danmarks Statistisks Intrastat-system.

Erhvervslivet bruger hvert år ressourcer svarende til 30 mia. kr. på indberetninger til offentlige myndigheder, og særligt for de mange mindre erhvervsdrivende er det en uforholdsmæssig stor byrde.  

Men en række danske virksomheder kan nu se frem til at bruge færre timer på papirnusseri Danmarks Statistik har nemlig oplyst (nederst på siden red.), at en række virksomheder nu fritages fra at indberette importoplysninger.

- Det er meget glædeligt, for forventningen er, at den samlede byrde ved indberetning til intrastat (varehandel med EU-lande) gradvist kan reduceres med helt op til 50 procent, så virksomhederne i stedet kan prioritere ressourcerne på at drive og udvikle virksomheden, siger Kim Haggren, vicedirektør i Dansk Industri (DI).

Læs også: SMV’er vil få et hav af spørgskemaer

Udnytter data fra andre lande

Danmarks Statistik har henover de seneste år moderniseret deres indberetningssystemer for at reducere byrderne ved indberetning uden at gå på kompromis med datakvaliteten.

Samtidig har en ny EU-forordning gjort det muligt at øge dataudvekslingen mellem medlemslande, så importdata i højere grad baseres på andre landes eksportdata. Det betyder, at flere end 2.000 virksomheder nu for første gang er blevet fritaget for indberetning af importoplysninger, og Danmarks Statistik forventer, at flere vil blive fritaget i de kommende år.

- I DI kæmper vi for at lempe administrative byrder for erhvervslivet – både hvad angår indberetninger til offentlige myndigheder og uhensigtsmæssige krav mv. Som en del af dette arbejde, har vi et konstruktivt samarbejde med bl.a. Danmarks Statistik om virksomhedernes indberetninger til Intrastat. Særligt har Intrastat-systemet, hvor virksomheder indberetter bl.a. importoplysninger, voldet problemer og derfor er vi nu rigtigt glade for at se, at Danmarks Statistik lykkes med at lette indberetningsprocessen, siger Kim Haggren.

Han påpeger samtidig, at DI sætter ekstra fokus på nedbringelse af SMV’ernes administrative byrder i 2023.

- Eksempelvis arbejder vi for, at der etableres frikommuneforsøg på erhvervsområdet for at afprøve nye måder at servicere virksomhederne på og fjerne procesregler, registreringskrav og administrative byrder for erhvervslivet og kommunerne selv, siger Kim Haggren.

Læs mere om DI’s arbejde for regelforenkling og meld komplekse regler eller procedurer. Så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få ryddet dem ad vejen.

Læs også: Langt størstedelen af små virksomheder har ikke styr på it-sikkerhed

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Malene Dall Sørensen

Malene Dall Sørensen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3503
  • Mobil +45 2869 4085
  • E-mail mads@di.dk

Relateret indhold