Dansk Industri arbejder på flere områder for at klæde virksomhederne endnu bedre på til at undgå arbejdsskader. Det sker blandt andet i samarbejde med fagbevægelsen.

Foto: Colourbox
27.10.23 DIB Nyheder

Arbejdsulykker koster virksomheder 14 mia. kr.

De store tab for virksomheder og samfund understreger behov for en øget forebyggende indsats, pointerer DI.

28,4 milliarder kroner, heraf 14,2 mia. for erhvervslivet, og et tab svarende til 26.000 fuldtidsjob. Det er den samfundsøkonomiske pris for arbejdsulykker på offentlige og private arbejdspladser.

Det konkluderer Beskæftigelsesministeriet i en ny analyse af arbejdsmarkedet med fokus på de økonomiske følger af skader på jobbet.

Ud over de menneskelige omkostninger koster arbejdsulykker virksomheder meget - og så er der de afledte konsekvenser for samfundet, siger DI’s chef for arbejdsmiljø, Anders Just Pedersen, der roser ministeriet for at sætte tal på omkostningerne.

Og ifølge DI viser analysen, er der fortsat er et stort incitament til at gøre en indsats for at få antallet af arbejdsulykker ned.

Anders Just Pedersen peger på tre konkrete forslag fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som kan nedbringe antallet af arbejdsulykker:

  • Forebyggelsestiltag skal tænkes ind tidligt i planlægningen af arbejdet.
  • Der skal findes løsninger så højt oppe af forebyggelsestrappen som muligt.
  • Det forebyggende arbejde skal være bredt forankret – organisatorisk og ledelsesmæssigt og med medarbejdernes aktive medvirken.

Lovforslag på vej

DI arbejder fokuseret på at få den viden ud på arbejdspladserne i samarbejde med fagbevægelsen samt Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA'er).

- I onsdags hørte f.eks. mere end 1.400 deltagere på BFA Industris arbejdsmiljøtopmøde flere oplæg om forebyggelse af arbejdsulykker, fortæller Anders Just Pedersen.

I præsentationen af analysen henviser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen regeringens lovforslag om et forbedret arbejdsskadesystem, som indeholder en række initiativer, der skal understøtte at tilskadekomne fastholdes på arbejdsmarkedet.

- Rent økonomisk ved vi nu, at samfundet går glip af næsten 30 mia. kr. på grund af arbejdsulykker. Det er et uhyre højt tal, som vi alle har en forpligtelse til at få nedbragt, siger hun.  

Læs hele Beskæftigelsesministeriets rapport her

Kilde: Beskæftigelsesministeriets rapport: Status på arbejdsmarkedet, oktober 2023

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold