Vi skal blive endnu bedre til at spare på energien for at nå klimamålene. Det fremhæver Klimarådet, og DI anbefaler, at vi skal blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af sektorer, for at øge energieffektiviseringen.

28.02.23 DIB Nyheder

DI: Brug for endnu bedre klima-samarbejde med EU

Danmarks egne klimamål er ikke nødvendigvis nok til at indfri EU’s ambitioner, mener DI på baggrund af årlig status fra Klimarådet.

Der bliver brug for, at Danmark samarbejde tættere med EU om klimaindsatsen, mener DI’s klimapolitiske chef Anne Højer Simonsen. Den anbefaling kommer efter, at de uafhængige eksperter i Klimarådet i deres årlige rapport blandt andet konkluderer, at Danmarks klimamål om at skære CO-udledningen med 70 pct. i 2030 ikke kan stå alene.

- Det er uomtvisteligt en styrke for Danmark, når EU har høje klimaambitioner og robuste værktøjer til at reducere udledningen af CO2. Hver gang EU reducerer CO2-udledningerne med 1 procentpoint, så falder de globale udledninger altså mere end Danmarks samlede udledning. Så vi skal tænke de europæiske og danske løsninger endnu tættere sammen, hvis vi skal nå vores fælles klimamål, siger Anne Højer Simonsen.

Hun peger videre på, at danske virksomheders grønne løsninger har en stor effekt globalt, hvor de også fører til CO2-reduktioner.

- Det er rigtig godt, at Klimarådet er med til at starte en samtale om, hvordan vi bidrager globalt, og ser det som integreret del af den danske klimapolitik, siger DI’s klimachef.

24.03.23TræsektionenNyhed
Trægulve, fx massive brædder, træklodser eller parketbrædder, som udsættes for kraftig fugtpåvirkning fra underlag eller rumluft, vil udvide sig vandret med risiko for, at de støder mod tilstødende bygningsdele. Erfaringsbladet redegør for, hvordan opbuling af trægulve som følge af disse fugtpåvirkninger undgås, og hvilke muligheder der er for udbedring, når skaden er sket.

Klimarådet: En betydelig udfordring

Ifølge Klimarådet skal Danmark halvere sin udledning fra 2020 til 2030 for at nå det overordnede klimamål. Det kræver store forandringer.

- Både elproduktionen og varmen til vores bygninger skal i 2030 være stort set fossilfri, og industrien skal have skåret mere end halvdelen af sine udledninger væk. Også i landbruget er der brug for markante reduktioner. Der er lang vej i mål, og der er fortsat brug for, at alle dele af samfundet bidrager, siger formand for Klimarådet, Peter Møllgaard i en pressemeddelelse.

Læs statusrapport fra Klimarådet

EU skærper krav til energieffektivisering

Energieffektivisering er et af områderne, som Klimarådet stiller skarpt på i forhold til EU. Kommissionen er på vej til at stramme direktivet på området op, således at et krav om 0,8 procent årlig besparelse på energien hæves til 1,5 procent i perioden 2024 til 2030.

Øget energieffektivisering gør det billigere at gå fra gas til grøn varme på den korte bane, men energieffektivisering er mere end det.

- Energieffektivisering er ikke kun en løsning på den nuværende energikrise, det er også et helt centralt virkemiddel for at få løst vores klimaudfordringer. Det handler om at spare på energien, men også om at bruge energien mere klogt. Derfor skal vi få de forskellige sektorer til at snakke sammen på tværs, så vores energi udnyttes effektivt på de tidspunkter, hvor der er behov for den, siger Anne Højer Simonsen.

Læs også: Danfoss-chef har hørt nok skåltaler

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold