Maersk, Rambøll, Volvo, IKEA og finske Algol Group gav medlemmer af Europa-Parlamentet indblik i deres praktiske erfaringer fra arbejdet med menneskerettigheder og miljøbeskyttelse, når det gælder globale forsyningslinjer og underleverandører den 14. februar i Strasbourg.

21.02.23 DIB Nyheder

Rambøll: ”EU-regler om due diligence skal klarlægge virksomheders ansvar”

EU-regler bør skabe et ensartet retligt grundlag for, hvor langt virksomheders ansvar for menneskerettigheder og miljøbeskyttelse går, lød det fra Rambøll, da en række europæiske virksomheder med globale aktiviteter delte praktiske erfaringer og konkrete eksempler på ”due diligence” i Strasbourg. Virksomhedernes input er et centralt led i det lovforberedende arbejde, mener medlem af Europa-Parlamentet, Karen Melchior.

EU’s kommende regler for ”due diligence i globale leverandørkæder” bør være realistiske og proportionale. Ellers risikerer man, at reglerne ikke gør en forskel i praksis.

Så klart var budskabet, da Mærsk og Rambøll mødtes med MEP’er til en direkte dialog om Europa-Parlamentets position vedrørende EU’s kommende Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Eventet var arrangeret af DI og de nordiske erhvervsorganisationer i samarbejde med MEP Karen Melchior, som er medlem af retsudvalget, der leder forhandlingerne om Europa-Parlamentets holdning til CSDDD.

På eventet gav Maersk, Rambøll, Volvo, IKEA og finske Algol Group et indblik i deres praktiske erfaringer fra arbejdet med menneskerettigheder og miljøbeskyttelse, når det gælder globale forsyningslinjer og underleverandører. Netop de praktiske erfaringer og konkrete eksempler er vigtige for Karen Melchior at få frem i lyset.

- Det er helt afgørende, at vi vedtager fælles regler, som sikrer, at alle virksomheder i EU udfører ordentlig due diligence. Her skal vi have øje for, at kravene bliver proportionale og ensartede, så virksomhederne får de rette betingelser for at styrke samarbejdet med deres leverandører. Derfor er det vigtigt for mig, at vi sikrer en direkte dialog med virksomhederne om, hvordan de i praksis arbejder med menneskerettigheder og miljøbeskyttelse i deres globale leverandørkæder, mener Karen Melchior.

Læs også: Gør dig klar til ny tysk lovgivning om bæredygtige leverandørkæder

CSDDD må ikke blive en ”tick box exercise”

Med over 60.000 underlevandører og omkring 100.000 kunder verden over har Maersk gjort flere værdifulde erfaringer i forholdet med globale samarbejdspartnere. Maersk udvikler i dag løbende på virksomhedens due diligence-programmer med udgangspunkt i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt OECD's retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Her ser Maersk CSDDD sammensat på den rette måde som et centralt led i arbejdet for at sikre ansvarlige og bæredygtige værdikæder.

- Det er den målrettede indsats og den risikobaserede due diligence, som erfaringsmæssigt gør den væsentligste forskel. Derfor bør man undgå, at CSDDD bliver reduceret til en overordnet  ”tick box exercise”, men i stedet noget, som fremmes af virkningsfulde sektorrettede initiativer, siger Lene Bjørn Serpa, Director and Head of Corporate Sustainability & ESG, Mærsk.

Rambøll er en rådgivende virksomhed og arbejder derfor med due diligence på en anden måde. For Rambøll handler due diligence også om at sikre, at kunderne på globale markeder lever op til kravene for ansvarlig virksomhedsadfærd:

- Vi screener risiciene ved det geografiske område, sektoren og kunden. I den direkte kunderelation kan vi gøre meget for at sikre ansvarlig virksomhedsadfærd. Men i de næste led i kundekæden har vi nærmest ingen indflydelse på, hvordan kunderne bruger de produkter, vi har rådgivet om. Derfor er det vigtigt, at CSDDD sikrer klarhed om, hvor langt virksomhedernes ansvar går, mener Thomas Trier Hansen, Chief Advisor on Responsible Business Conduct, Rambøll.

Læs også: Skelsættende direktivudkast vil ikke virke i praksis

Nysgerrige parlamentsmedlemmer

DI’s chef for Global Udvikling og Bæredygtighed, Marie Gad, styrede debatten, hvor MEP’erne stillede spørgsmål om blandt andet SMV’ernes rolle, og hvordan man som virksomhed arbejder med fagforeninger, NGO’er og andre interessenter.

- Jeg oplevede nysgerrige parlamentsmedlemmer, der var åbne for input til, hvordan reglerne kan udformes, så de gør en reel positiv forskel. Danske virksomheder gør allerede en stor indsats for at undgå børnearbejde og andre overtrædelser af menneskerettigheder og miljøkrav i deres værdikæder. Det er derfor vigtigt, at det står helt klart i CSDDD, hvad der kræves af virksomhederne og at ansvaret står mål med den indflydelse, de har, siger Marie Gad.

-Ellers risikeres det, at europæiske virksomheder trækker sig fra markeder i udviklings- og vækstlande. Det vil være et kæmpe tilbageslag for europæiske virksomheders konkurrencedygtighed og i forhold til de mange gode indsatser om menneskerettigheder og miljøbeskyttelse, som virksomhederne har sat i gang, siger Marie Gad.

Europa-Parlamentet forventes at vedtage deres holdning til CSDDD til maj. Derefter skal Europa-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen forhandle om indholdet af CSDDD. DI vil i de kommende måneder fortsætte den tætte dialog med Europa-Parlamentet om sikre balancerede og realistiske krav i CSDDD.

17.03.23DFLNyhed
Det næste CEPE Regulatory Quarterly Update i rækken afholdes den 28. april 2023. Opdateringen er udelukkende for medlemmer af CEPE.

Fakta

Vil du vide mere?

DI er i dialog med mange af vores medlemsvirksomheder for at tage deres gode ideer og bekymringer med i  arbejdet med CSDDD. Hvis du ønsker at være en del af processen, kan du tilmelde dig DI’s følgegruppe om CSDDD, hvor DI løbende opdaterer om processen.

Se kontaktoplysninger her: Samfundsansvar

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bertil Egger Beck

Bertil Egger Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4695
  • Mobil +32476172748
  • E-mail beeb@di.dk

Relateret indhold