Den landlige idyl er ikke nok til at få de unge kvinder til at blive boende på landet, viser nye tal fra DST.

Foto: Getty Images
31.03.23 DIB Nyheder

Unge kvinder siger farvel til mange kommuner

Andelen af kommuner, hvor der er markant flere unge mænd end kvinder, er vokset støt siden 2010, viser nye beregninger fra DI.

Danmark er under forandring. Siden 2010 er antallet af kommuner, hvor der er over 10 procent flere unge mænd end kvinder vokset fra 48 til 68 kommuner. Samtidig er der kommet en stadig større overvægt af unge kvinder i København. Det viser en ny opgørelse foretaget af Dansk Industri på baggrund af Danmarks Statistisk befolkningstal.

- Det er en ret markant udvikling, der er sket siden 2010. År for år er der blevet flere og flere kommuner, hvor der er en betydeligt overvægt af unge af mænd. Det præger lokalsamfundene og kan gøre det sværere for unge mennesker se en fremtid i den kommune, som de bor i, siger DI’s chef for erhvervsuddannelser Signe Tychsen Philip og tilføjer:

- Det kan også blive en udfordring for de lokale virksomheder. Hvis et område opfattes som værende uden perspektiv for unge mennesker, kan det blive sværere for de lokale virksomheder at finde de rette kompetencer til virksomheden. Det kan bremse virksomhederne i deres vækst og udvikling og sætte gang i en negativ spiral.

Kvinder er en mangelvare

Dykker du ned i DI’s tal finder du, at den kommune, hvor der er den største overvægt at unge mænd er på Ærø, hvor der er 88 procent flere mænd end kvinder. Helt præcist er der 256 unge mænd i alderen 20 – 29 år og 136 unge kvinder i samme alder.

Dernæst følger Samsø, Lyngby-Taarbæk, Billund, Langeland, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Sønderborg. I alle de nævnte kommuner er der over 30 procent flere unge mænd end kvinder.

Modsat står det til i København, hvor der er 12 procent flere unge kvinder end mænd. I absolutte tal er der i København i 2022 i alt 83.572 kvinder og 74.067 mænd i alderen 20 – 29 år.

Få kvinder på erhvervsuddannelserne

Baggrunden for den stadigt voksende andel kommuner med en overvægt af unge mænd er, at de unge kvinder i stigende grad søger til storbyen, da de i højere grad end de unge mænd tager videregående uddannelser.  

Siden 2005 er andelen af unge kvinder, der har videreført en lang videregående uddannelse vokset fra 9,6 til 21,5 procent. Til sammenligning er det ”kun” 15,9 procent af mændene, der har en lang videregående uddannelse, viser tal fra Danmark Statistik. Samtidig er der en massiv overvægt af mænd på særligt de tekniske erhvervsuddannelser, der i højere grad er placeret rundt omkring i landet.

I DI så man gerne, at flere kvinder fandt interesse for netop de tekniske erhvervsuddannelser.

- Det er beklageligt, at vi endnu ikke for alvor har fået brudt op i de traditionelle kønsmønstre blandt erhvervsuddannelserne. Det skal der ændres på. Det handler også om at bryde med forældrenes opfattelse af traditionelle kvinde- og mandefag, da vi ved, at forældrene naturligt har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Der er i dag ingen faguddannelser, hvor køn spiller en rolle for, hvor god man kan blive til det siger, siger Signe Tychsen Philip fra DI.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Signe Tychsen Philip

Signe Tychsen Philip

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3283
  • Mobil +45 2565 9282
  • E-mail siph@di.dk

Relateret indhold