Der skal langt mere fokus på potentialet i energieffektiviseringer, skriver Peter Trillingsgaard, branchedirektør for DI Produktion & Camilla Haustrup Hermansen, formand for DI Produktion, Vice adm. direktør og medejer, Plus Pack.

28.03.23 DIB Nyheder

Produktionsdanmark har passeret EU's mål for energieffektivisering

Danske produktionsvirksomheder har energieffektiviseret 42 procent fra 2007 til 2021 og dermed passeret EU’s grønne målsætning for 2030. Men vi skal gå videre ad denne stil og plukke den grønne omstillings lavthængende frugter, skriver Peter Trillingsgaard, branchedirektør for DI Produktion & Camilla Haustrup Hermansen, formand for DI Produktion, Vice adm. direktør og medejer, Plus Pack.

Indlægget er tidligere bragt i dagbladet Børsen.

Klimarådet har offentliggjort sin årlige statusrapport, og desværre er det for tidligt at lade champagnepropperne springe, for Danmark er et godt stykke fra at opfylde målene for grøn omstilling.

Men heldigvis vil der være god hjælp at hente fra produktionsvirksomhederne, hvis politikerne er klar til at prioritere området.

Med EU´s nye energieffektiviseringsdirektiv sættes der store og yderligere krav til energibesparelser i Danmark, og der er komme et øget politisk pres på danske politikere. Et pres om at udvikle en klimapolitik, som er fremsynet, innovativ, og som fordrer virksomhederne til at gøre brug af hele værktøjskassen, hvis målene skal indfris.

Effektivisering betyder en del

I produktionsvirksomhederne har vi for længst erkendt dette, og det skyldes netop, at vi er dybt afhængige af energi. De danske produktionsvirksomheder har allerede energieffektiviseret 42 procent fra 2007 til 2021.Det betyder, at vi allerede har passeret EU’s grønne målsætning for 2030.

Når det samtidigt tages i betragtning, at danske produktionsvirksomheder bruger, hvad der svarer til ca. 1/10 af energiforbruget i den samlede danske økonomi, så betyder det altså en hel for del for Danmark, når vi effektiviserer.

Det er godt klaret – hvis vi selv skal sige det – men det stopper slet ikke her, for vi skal meget mere. F.eks. vurderede Energistyrelsen i en rapport fornyeligt, at der er potentiale for at energieffektivisere 10 pct. af energiforbruget i fremstillingserhvervene med investeringer, der har tjent sig hjem på maksimalt 4 år.

Der er altså stadig en række realiserbare projekter, som kan indfries, og dem er vi selvfølgelig klar til at forfølge.

Tilmeld dig: Grøn produktion 2023 - 2. maj 2023 i Fængslet i Horsens 

Start med national energieffektiviseringsstrategi

Dette kræver dog, at der kommer langt mere fokus på potentialet i energieffektiviseringer fra politisk hold. For der er meget læring og inspiration af hente i produktionsvirksomhederne, og omvendt har produktionsvirksomhederne for længst plukket de lavthængende frugter.

Skal de grønne målsætninger indfries, kræver det politiske ambitioner og et europæisk udsyn - et sted at starte ville være at påbegynde arbejdet med en ambitiøs national energieffektiviseringsstrategi, og samtidig sikre at der er lige konkurrencevilkår på tværs af de europæiske landegrænser. 

Læs også: Grøn brint skal flyde frit over dansk-tysk grænse

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter Trillingsgaard

Peter Trillingsgaard

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3281
  • Mobil +45 6042 9824
  • E-mail ptr@di.dk

Relateret indhold