Martin Rune Pedersen, Country Chair, TotalEnergies Danmark, skriver om mulighder og udfordringer ved lagring af CO" i Nordsøens undergrund.

Foto: TotalEnergies Danmark
13.03.23 DIB Nyheder

Nordsøens grønne guld – skal din virksomhed være med i det næste væksteventyr?

CO2-lagring er en kæmpe mulighed for at opbygge en dansk industri i tæt samspil med vores nabolande, og vi er i fuld gang. Men muligheden kræver en indsats fra danske lovgivere, skriver Martin Rune Pedersen, Country Chair, TotalEnergies Danmark i et debatindlæg.

I Nordsøen findes der guld – ikke i bogstavelig forstand, men i energimæssig forstand. De sidste 50 år har felterne til olie og gas været med til at opbygge velfærdssamfundet i Danmark, og felterne giver fortsat forsyningssikkerhed til Europa i usikre tider.

Men energitransformationen er i fuld gang. Og Nordsøens fremtid handler ikke længere kun om olie og gas. Den handler i høj grad om havvind og CO2-reduktion.

Nordsøens store energipotentiale på havoverfladen er velbeskrevet. I dag stammer mere end 40 procent af den danske elproduktion fra vindmøller. I fremtiden bliver det mere, og energien fra havvind vil være med til at dekarbonisere andre sektorer. Men desværre er det ikke nok for at nå klimamålene.

Heldigvis har Nordsøen endnu et potentiale. Under havbunden findes der nemlig en mulighed for at lagre millioner af tons CO2, grønt og sikkert.

Læs også: Industriens CO2 skal lagres 1.800 meter under Nordsøens overflade

Kan løse uløste problemer

CO2-lagring kan løse nogle af udfordringerne for de store udledere i industrien og energiforsyningen. Udfordringer, der ikke er udviklet gode løsninger til endnu.

Disse fordele ved CCS – Carbon Capture and Storage – har både den danske regering og Energistyrelsen samt FN’s klimapanel i en global kontekst anerkendt. De ser CCS som et centralt værktøj til at sikre de danske klimamål.

Den danske undergrund kan desuden indeholde meget mere CO2, end Danmark selv udleder. På den måde kan Danmark hjælpe os selv og vores nabolande med at nå klimamålene. Derfor skal der tænkes i samarbejde på tværs af landegrænser, og det er vi allerede i fuld gang med.

Læs også: Her er planen, der fjerner forhindringerne for grøn energi

Et europæisk marked

For danske virksomheder er Nordsøens potentiale til at lagre CO2 en kæmpe mulighed for at opbygge en dansk industri i tæt samspil med vores nabolande. Til gavn for dansk økonomi og beskæftigelse. Virksomheder, stater og EU er lige nu i gang med at opbygge værdikæden, der både fanger, transporterer og lagrer CO2en – både på land og til havs.

Vi er i TotalEnergies stolte over at have fået tildelt to licenser til at undersøge CO2 lagring, også i store nye områder af Nordsøen. I projektet Bifrost samarbejder vi i TotalEnergies med bl.a. Ørsted og DTU om at klargøre til CO2 lagring i dele af Nordsøen.

Undersøgelserne viser, at dele af Ørsteds eksisterende rørføring, der i dag transporterer gas fra felterne i Nordsøen til land, kan genbruges til transport af CO2.

Se faktaark om CCS

24.03.23TræsektionenNyhed
Trægulve, fx massive brædder, træklodser eller parketbrædder, som udsættes for kraftig fugtpåvirkning fra underlag eller rumluft, vil udvide sig vandret med risiko for, at de støder mod tilstødende bygningsdele. Erfaringsbladet redegør for, hvordan opbuling af trægulve som følge af disse fugtpåvirkninger undgås, og hvilke muligheder der er for udbedring, når skaden er sket.

Kræver tiltag fra lovgivere

Men CCS kræver ikke bare noget af erhvervslivet og forskningen. Det kræver også tiltag fra vores lovgivere.

I Danmark har vi fået de overordnede rammer for CCS. Den statsejede Nordsøfond har ejerandel i Nordsøen, og danskerne får dermed glæde af det overskud, som CCS kan skabe i Danmark.

Den kommende danske CO2-beskatning løser nogle af værdikædeudfordringerne, men værdikæden skal gøres international for at få skalaen op og prisen ned på CO2 lagring. Løsningerne handler både om lovgivning og om afklaring af fysisk transport af CO2. Det er nemlig nødvendigt, at staten tager en aktiv rolle for at etablere infrastrukturen og skabe et marked for CO2.

Som privat virksomhed vil vi gerne hjælpe, men der er brug for rørføring til danske og udenlandske tunge industriområder. Rørføringen skal gå over grænsen til Tyskland.

Der er også brug for juridiske aftaler. I Danmark har Klima- Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard indgået aftale med Belgien om at aftage CO2. Den slags er der brug for flere af. Især med Tyskland, som har mange store udledere.

Men ideelt set får vi en fælles aftale i EU om transport af CO2 over grænserne, således at der skabes et fleksibelt fælleseuropæisk marked for transport og lagring af CO2 med EU-certifikater og standarder.

Dansk vækst og arbejdspladser

Olie- og gasbranchen beskæftiger i dag mange danskere. En del af denne gruppe vil fortsat beskæftige sig med aktiviteter relateret til olie og gas. Andre vil blive rekrutteret af CCS-branchen, da deres viden og kompetencer fra arbejdet med olie-og gasfelterne er efterspurgt.

Der vil også blive skabt helt nye arbejdspladser. Samlet set vurderer Dansk Metal, at CCS har et potentiale i Danmark på cirka 3.000 arbejdspladser.

TotalEnergies er en global virksomhed, og vi har allerede gang i flere CCS-projekter i Europa. Men Danmark er unikt, fordi betingelserne for lagring i Nordsøen er ideelle, og fordi vi i Danmark ligger placeret som vi gør – tæt på Europas tunge industri.

Lad os derfor udnytte Nordsøens grønne guld, sammen.

Vil du vide mere om TotalEnergies CCS projekt i Nordsøen, se Bifrost

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Stella Bücker

Stella Bücker

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3026
  • Mobil +45 5218 5958
  • E-mail stbu@di.dk

Relateret indhold