Silvasti Transport har 55 lastbiler med base i Fjerritslev. En væsentlig del af forretningen er transport af vindmøller rundt i Europa, hvor der køres mange kilometer uden last og derfor også uden indtægter. En kilometerafgift vil derfor koste virksomheden 4-5 mio. kr. ekstra om året.

Foto: Silvasti Transport
23.03.23 DIB Nyheder

Ny kilometerafgift kan tvinge transportfirmaer til at flytte

Silvasti Transport i Fjerritslev bliver hårdt ramt, hvis ny kilometerafgift på godstransport ser dagens lys. DI advarer mod ekstraregning, som især koster  virksomheder i landets yderområder dyrt.

Hvis forslaget om kilometerafgift bliver gennemført får det desværre den konsekvens, at vi ikke længere kan drive forretning ud af Fjerritslev. Vi vil blive nødt til at flytte til en anden del af landet, eventuelt til trekantsområdet, for at det kan hænge sammen.

Sådan lyder det fra Silvasti Transports adm. direktør Mikael Schmidt, i en reaktion på regeringens forventede forslag om at indføre en afgift pr. kørte kilometer for den tunge trafik.

Beliggende i nordjyske Fjerritslev har virksomhedens 55 lastbiler med lokale chauffører en betydelig forretning i lange ture med vindmølledele. En transport, hvor der køres mange kilometer uden last og derfor også uden indtægter.

- Vi kører lange stræk igennem hele Europa, hvor jeg ikke vil kunne viderefakturere de ekstra omkostninger ved kilometerafgiften til vores kunder. Det betyder, at den forventede årlige ekstra omkostning på 4-5 mio. kr. står jeg alene med. Og det går ud over vores konkurrencedygtighed, siger Mikael Schmidt.

Regeringen planlægger at pålægge vognmænd en afgift på omkring 1,30 kr. pr. kilometer, de tilbagelægger.

DI: Flytning og lukning er en risiko

Silvasti Transport er ikke den eneste virksomhed, som bliver hårdt ramt. Ifølge Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen vil den nye vejafgift gøre det markant dyrere for dansk erhvervsliv at få leveret råvarer og kørt produkter ud til kunder i Danmark og udlandet.

- Det er en ekstra regning, som kan være svær at tjene hjem igen, og virksomheder risikerer at måtte flytte mod storbyerne eller sågar lukke. Det irriterer mig, at der bliver lagt en ny byrde på dansk erhvervsliv, og oven i købet uden at afgiften går tilbage til den grønne omstilling af transportsektoren, lyder det fra DI-direktøren.

Den planlagte vejafgift kan altså blive en bekostelig affære for yderområderne, hvor transportbehovet i forvejen er langt større. Dermed vil den skabe ulige konkurrenceforhold mellem land og by.

- Dansk erhvervsliv og danskerne er helt afhængige af en effektiv varetransport med lastbiler til og fra virksomhederne. Den nye vejafgift vil fordyre de danske forsyningskæder, hvilket vil forringe deres konkurrenceevne og gøre helt almindelige varer dyrere for forbrugerne, fordi fragten bliver dyrere, siger Lars Sandahl Sørensen.

Km-afgift: Regeringen holder kikkerten for det blinde øje

- Vi kører lange stræk igennem hele Europa, hvor jeg ikke vil kunne viderefakturere de ekstra omkostninger ved kilometerafgiften til vores kunder. Mikael Schmidt, adm. direktør, Silvasti Transport

Tilskud til grønne lastbiler bedre

Frem for en løsrevet kilometerafgift anbefaler DI en samlet plan for at nedbringe transporterhvervets CO2-aftryk.

- Selvfølgelig skal det være mere attraktivt at køre grønt, for vi har en bunden opgave i at mindske udledningen. Men det kan man altså gøre med større klimaeffekt ved at give tilskud til grønne lastbiler og sænke afgifterne på grønne drivmidler, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det er Mikael Schmidt enig i. I stedet for en kilometerafgift foreslår han en afgift på dieselolie. Det vil fordele omkostningerne mere jævnt, fordi brændstofforbruget er mindre, når lastbilerne kører tomme retur.

- En afgift på dieselolie vil ikke straffe os i samme grad som en afgift på kilometer, siger Mikael Schmidt.

Transportdirektøren ser samtidig regeringens udspil som paradoksalt, når man samtidig gerne vil understøtte samfund i periferien af Danmark.

- Det er jo områder, som er relativt tyndt befolket og hvor der i forvejen er færre arbejdspladser, som man nu risikerer at skade, siger Mikael Schmidt.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3475
  • Mobil +45 5218 5980
  • E-mail kal@di.dk

Relateret indhold