En ny vejafgift vil fordyre de danske forsyningskæder, hvilket vil forringe virksomhedernes konkurrenceevne og gøre  varer dyrere for forbrugerne, fordi fragten bliver dyrere, forklarer Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

29.03.23 DIB Nyheder

Sandahl: Her er det grønne alternativ til skadelig kilometerafgift

Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen ser stor skade ved regeringens forslag om en kilometerafgift på tung transport. DI har en stribe alternative forslag med langt højere klimaeffekt.

Det er en bunden opgave at mindske CO2-udledningen, så derfor skal det være mere aktivt for den tunge transport at køre mere grønt.

Sådan lyder det fra DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, der er klar med en stribe forslag til at fremme godstransportens omstilling med en langt større klimaeffekt, end regeringens forslag om en fast kilometerafgift for landets vognmænd. En afgift der vil ramme skævt og være en ekstraregning, som er svær at tjene hjem igen.  

- Dansk erhvervsliv og danskerne er helt afhængige af en effektiv varetransport med lastbiler til og fra virksomhederne. En ny vejafgift vil fordyre de danske forsyningskæder, hvilket vil forringe deres konkurrenceevne og gøre helt almindelige varer dyrere for forbrugerne, fordi fragten bliver dyrere, forklarer Lars Sandahl Sørensen.

Desuden truer en kilometerafgift især transportvirksomheder i landets yderområder, der risikerer at må lukke eller flytte mod storbyerne.

Læs også: Ny kilometerafgift kan tvinge transportfirmaer til at flytte

Godstransports grønne omstilling 

Ifølge analyse fra DI opnås den største klimagevinst ved at fremme brugen af biobrændstof på bekostning af diesel. Derfor har DI tre forslag:

1 - Afgifter i bund for grønne brændstoffer

Det giver maksimal tilskyndelse til at skifte til CO2-neutrale motor-brændstoffer. Øger det brugen af biodiesel med 5 procent i 2025 og 10 procent i 2030, vil det skære ca. 0,4 mio. ton i 2025 og ca. 0,8 mio. ton i 2030 af CO2-udledningen. Forslaget koster staten knap 1 mia. kr. i 2030.

2 - Højere dieselafgift frem for lastbilafgift

Ved at hæve afgiften med 40 øre per liter vil det tilskynde til energieffektiv kørsel, køb af grønne køretøjer og reducere grænsehandlen. Klimagevinsten vil være på ca. 0,8 mio. ton CO2 i 2030 og øge statens omkostninger med ca. 1 mia. kr. i 2030.

3 - Mere gods på lastbilerne

Fremryk tilladelsen fra 2025 til at køre med længere lastbiler og højere vægt. Det kan nedbringe CO2-udledningen med 0,1 mio. ton i 2030 og øger statens omkostninger med ca. 0,2 mia. kr. i 2030.

Læs også: Fragtmænd: Regningen ender hos forbrugerne

DI har tre andre forslag, der fremmer udskiftningen af den dieseldrevne vognpark. Omstillingen skal understøttes i starten, inden markedet selv tager over. DI anbefaler derfor:

4- Fast tilskud til køb af grønne lastbiler

Indfør et fast tilskud på 50 pct. af merprisen for køb af lastbiler, der kører på el, brint eller biogas efter først til mølle-princippet. Hermed vil virksomhederne hurtigere kunne købe en grøn lastbil - uden forudgående ansøgning. Ved at afsætte 2 mia. kr. frem mod 2030 til formålet, opnår man en klimagevinst på 0,1 mio. ton CO2 i 2030.

5 - Pulje til flere ladestandere

Der afsættes 100 mio. kr. til etablering af hjemmeladere og destinationsladere for erhvervskøretøjer. CO2-effekten forventes at blive på under 0,1 mio. ton i 2030.

6 - Straksafskrivning af grønne investeringer

Vognmænd skal kunne straksafskrive 100 pct. af deres udgifter til grønne lastbiler, stikledninger og tilslutningsbidrag. Det vil ikke koste ekstra fra staten og samtidig betyde, at omkostningerne for virksomheden nærmer sig prisen for dieseldrevne lastbiler.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3475
  • Mobil +45 5218 5980
  • E-mail kal@di.dk

Relateret indhold