Finansminister Nicolai Wammen, DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og næstformand for EU-Komissionen Margrethe Vestager i debat om EU's genopretningsplan efter corona.

Foto: Uffe Hansen
20.03.23 DIB Nyheder

Stort potentiale i EU-milliarder – men tiden løber

EUs corona-milliarder er klar. Men lang sagsbehandling rammer  konkurrenceevnen og den grønne omstilling. Tid blev et varmt emne ved EU-konference hos DI.

Pengene er der. Men det går for langsomt med at få milliarderne i arbejde.  

Mandag gjorde en række talere status over EU’s genopretningsplan efter corona ved en stor konference i Industriens Hus. Siden planen blev vedtaget i 2020 er der sket store forandringer i Europa og geopolitisk, som skærper dagsordenenog behovet for at rykke hurtigere med den grønne omstilling og digitalisering.

Se eller gense konferencen her

Blandt deltagerne var finansminister Nicolai Wammen, næstformand for EU-Kommissionen Margrethe Vestager og DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Planen om at yde forskellige former for støtte på i alt omkring 750 mia. euro blev besluttet for tre år siden.

Men det handler ikke kun om penge, som Nicolai Wammen udtrykte det. Det handler også om administration og alt for lange processer, før projekter konkret bliver sat i søen.

Danmark er relativt langt fremme med sine planer. EU-Kommissionen har således nikket til, at Danmark i april får udbetalt første rate på 2,2 mia. kr. ud af et samlet støttebeløb til Danmark på 11,6 mia. kr. Og det var ministeren godt tilfreds med. Men i lyset af, at USA og Kina rykker hurtigt på den grønne omstilling, skal det også gå stærkere i hele EU.

- USA går nu full blown ind på den grønne agenda. Det er positivt, men det giver os også udfordringer. Det er meget hurtigere at få et ”ja” i USA, end i Europa. Det tager en evighed i Europa, og vi kan ikke vente en evighed, sagde finansministeren i debatten med Margrethe Vestager og Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: DI's guide til hele EU's genopretningsplan

Det er meget hurtigere at få et ”ja” i USA, end i Europa. Det tager en evighed i Europa, og vi kan ikke vente en evighed. Nicolai Wammen, finansminister

Vanskeligt for SMV’er

DI’s adm. direktør så også langt hen ad vejen positivt på dansk erhvervslivs position. Men han nævnte også som eksempel bioscience-industrien, hvor en godkendelse af nye produkter kan tage syv i år i EU, mens USA gør det på to år. Og dertil henviste han til, at mange små og mellemstore virksomheder har svært ved at trænge igennem og håndtere det komplekse EU-system. Og så pegede han på potentialet i energieffektivisering.

- Oprindeligt var genopretningsplanen tænkt som hjælp efter coronakrisen. Men der er mange andre grunde til, at vi nu skal rykke. Der er krig i Europa, energikrise, klimakrise og andre ting. Det er et definerende øjeblik for Europa, hvor vi er nødt til at handle, også fordi Kina og USA investerer massivt i den grønne omstilling, og der er behov for, at vi sikrer vores konkurrenceevne, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Margrethe Vestager så et stort potentiale for dansk erhvervsliv i genopretningsplanen.

- Der er en stor mulighed for Danmark – ikke kun for de 11 milliarder kroner i sig selv. Pointen er nemlig, at planen er fokuseret og strategisk. Strategisk fordi det afstemt mellem de forskellige EU-lande, så der er et stort potentiale for synergier. De virksomheder som er involveret i den grønne omstilling kan derfor se deres eksportmarkeder ekspanderer, sagde hun.

Samtidig er Danmark så langt med den grønne omstilling, at vi har størrelsen til at være en inspirerende rollemodel – uden at være så store, at vi ses som dominerende.

Læs også: VELUX: EU-lande tøver for meget med energieffektivisering

Ikke tid til bureakrati

Margrethe Vestager pointerede også, at det er afgørende, at processerne ikke trækker for langt ud. Hun henviste til behovet for hurtigere godkendelser af blandt andet vindmølleparker og solcelleanlæg, fordi grøn energi er afgørende for at nå klimamål. Hendes opfordring var derfor at sikre en bedre inddragelse af befolkningen, så man undgår at skabe en ny opposition, hver gang et projekt skal godkendes.

Finansminister Nicolai Wammen henviste til, at der udover konkurrenceevne også er et sikkerhedsaspekt, der er understreget af krigen i Europa.

- Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene hurtigere og mere effektivt. Vi har ikke den samme tid til beslutninger og bureaukrati, som vi hidtil har haft, sagde han, mens Margrethe Vestager tilføjede:

- Vi er eksperter i detaljerede og langsomme planer. Men det måske ikke, hvad virksomhederne har brug for. Der er brug for en større risikovilje i de investeringer, der skal foretages.

Hul på milliarderne 

Danmark kan dog glæde sig over at have fået hul på milliarderne fra EU’s genopretningsplan. 60 procent af de 11,6 mia. kr. er øremærket til den grønne omstilling, hvor en grøn skattereform er den største enkelte pulje. Andre 25 procent bruges på den grønne omstilling.

Fordelingen af tilskuddet blev vedtaget af et flertal i Folketinget med Finansloven for 2021. Den 28. februar i år godkendte EU-Kommissionen planen. Nu afventes der endeligt af accept af Det Europæiske Råd, før en del af beløbet ventes udbetalt i næste måned.

EU's 750 mia. euro skal fordeles frem til 2026. 

Læs mere om Danmarks genopretningsplan

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bertil Egger Beck

Bertil Egger Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4695
  • Mobil +32476172748
  • E-mail beeb@di.dk

Relateret indhold