Eldrevne lastbiler  kan bidrage til transporterhvervets  klimaindsats. Men  det kræver en  del forståelse og ændrede vilkår for at blive en succes, vurderer ejerleder Henrik Tofteng, der også er formand for  brancheforeningen, ATL.

Foto: Thomas Arnbo
30.05.23 DIB Nyheder

Vognmand: Fri os fra grønt bluffnummer

En kilometerafgift gør vognmænd til skatteopkrævere med staten som eneste vinder, mener ejerleder Henrik Tofteng.  Han er nu begyndte at købe ellastbiler og bidrager dermed til den grønne omstilling.

– Så stod vi pludselig dér – og jeg tænkte, hvad gør vi nu?

Henrik Tofteng har i 39 år ejet vognmandsfirmaet af samme navn. Og her i vinter stod han med en uventet udfordring: Han havde netop fået leveret sin første eldrevne lastbil til at køre affald til en helt bestemt opgave, nemlig at hente affaldet fra de krydstogtskibe, der anløber København.

Men ordren faldt til jorden i sidste øjeblik. Nu ejer han en lastbil til 2,5 mio. kr. – mere end det dobbelte af prisen på en normal lastbil – som han arbejder på at finde andre opgaver til.

– Men tag ikke fejl – jeg synes, det er rigtigt spændende at arbejde med. Vi står lige nu i den største omstilling af branchen, siden hestevognen blev skiftet ud med benzin og dieseldrevne lastbiler efter krigen. Og den omstilling vil vi rigtig gerne bidrage til. Men det kræver en betydelig forståelse fra vores kunder, og i sidste ende forbrugeren, for eldrevne lastbiler gør transportopgaverne meget dyrere, fortæller han.

– Der bliver en markant større regning, og det skal vi nu se, om alle de kunder, der gerne vil være bæredygtige, også vil gå den sidste mil og betale, hvad det koster ekstra at få hentet affaldscontainere med en elbil, siger han.

Henrik Tofteng er ejerleder i anden generation. Virksomheden blev grundlagt af hans morfar, Knud Tofteng, i 1945, som startede med at køre dagrenovation for Københavns Kommunen under udfasningen af hestevognene. Henrik selv startede i virksomheden i 1984 og overtog styringen samme år.

Læs også: Forhadt kilometerafgift er vedtaget

Vil gerne have flere el-lastbiler

I dag er vognmandsforretningen udvidet til 45 lastbiler og 65 medarbejdere, der håndterer renovation i København og andre dele af Sjælland, mens der også tilbydes containerleje samt makulering for industrikunder, ministerier og finansielle virksomheder.

Og nu har virksomheden altså også en elbil med base på hjemmeadressen i Brøndby. 

– Vi går nu i gang med at markedsføre den over for nogle kunder. Og når jeg ser på vores opgaver, kunne jeg faktisk uden problemer køre med 4 – 5 el-lastbiler hver dag. Hvis det altså kan løbe rundt økonomisk, og vi kan være sikre på, at der er en infrastruktur for opladning. Det er jo den næste store udfordring, fortæller han.

Som eksempel peger han på sin egen eldrevne lastbil. Den kan køre omkring 200 kilometer pr. opladning. Og 200 kilometer går der typisk på fire daglige opgaver. De opgaver kan køres på fem timer, og så skal bilen køre tilbage til Brøndby for igen at blive ladet op. Det tager tid og giver dermed en mindre effektiv arbejdsdag, hvor chaufføren ikke kan beskæftiges.

– Hvis det skal fungere, er det derfor nødvendigt med mulighed for at parkere lastbilen i byen ved kunden, hvor der også skal være ladestandere. Hvis ikke eksempelvis Københavns Kommune vil være med til det, så får de ikke den grønne omstilling, lyder det fra Henrik Tofteng, der er glad for, at By & Havn ser konstruktivt på denne udfordring.

– Jeg oplever, at rigtig mange vognmænd gerne vil den grønne omstilling og er klar til at tage ansvar og bidrage til forandringerne. Men det kræver også, at infrastrukturen følger med – og at kunderne er indstillet på at betale en højere pris for opgaverne. Hvis man tror, at transporten bliver billigere med el, så er man ført bag lyset. Når elbilerne kommer ind, vil det være en voldsom forøgelse af omkostningerne, siger han.

Læs også: Ny kilometerafgift kan tvinge transportfirmaer til at flytte

Det eneste, man opnår med en kilometerafgift, er at gøre os til skatteopkrævere med staten som den eneste vinder. Kunderne taber, vi taber og klimaet taber også. Henrik Tofteng, ejer og adm. direktør Henrik Tofteng A/S

Grønt bluffnummer

Et er, at selve lastbilen koster 2,5 gange så meget som en dieseldrevet lastbil. Noget andet er, at en el-lastbil skal afskrives hurtigere, fordi der endnu ikke er et marked for brugte biler. Begge dele fordyrer kontrakterne for transportopgaverne.

– Den nuværende teknologi vil jo formentlig være forældet om ganske få år, så derfor er der brug for høje afskrivninger her og nu, hvor ingen kender skrotværdien, siger Henrik Tofteng.

I det lys er vognmanden også stærkt kritisk over for Folketingets plan om en kilometerafgift på den tunge trafik for at fremme den grønne omstilling. I forslaget skal dieseldrevne lastbiler betale ekstra 130 øre pr. kilometer.

– Det er et stort grønt bluffnummer, for det er jo markant dyrere at anskaffe en el-lastbil. Og det vil i sig selv forhøje prisen for kunderne. Rabatten på kilometerafgiften kan ikke modsvare den udgift. Det eneste, man opnår med en kilometerafgift, er at gøre os til skatteopkrævere med staten som den eneste vinder. Kunderne taber, vi taber og klimaet taber også, mener Henrik Tofteng.

Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport, slår fast, at rammebetingelserne for at køre grønt er for dårlige i Danmark, og det kan gå ud over konkurrenceevnen.

– Det tager lang tid at udskifte til grønne lastbiler og sætte ladestandere op. Derfor foreslår en samlet transportbranche, at man udskyder kilometerafgiften til 2030, hvor ellastbilerne er blevet billigere, og der er kommet flere ladestandere. Derved får branchen tid til at foretage omstillingen, inden man bliver ramt af en meget dyr vejskat, siger han.

Læs også: Kilometerafgift - Regningen ender hos forbrugerne

Fakta

DI's forslag til grøn omstilling af vognmandsbranche: 

1. AFGIFTSFRIE GRØNNE BRÆNDSTOFFER
Det giver maksimal tilskyndelse til at skifte til CO2-neutrale motorbrændstoffer. Øger det brugen
af biodiesel med 5 procent i 2025 og 10 procent i 2030, vil det skære ca. 0,4 mio. ton i 2025 og
ca. 0,8 mio. ton i 2030 af CO2-udledningen. Forslaget koster staten knap 1 mia. kr. i 2030.
2. HØJERE DIESELAFGIFT FREM FOR LASTBILAFGIFT
Ved at hæve afgiften med 40 øre per liter vil det tilskynde til energieffektiv kørsel, køb af grønne
køretøjer og reducere grænsehandlen. Klimagevinsten vil være på ca. 0,8 mio. ton CO2 i 2030 og
øge statens omkostninger med ca. 1 mia. kr. i 2030.
3. MERE GODS I LASTBILERNE
Fremryk tilladelsen fra 2025 til at køre med længere lastbiler og højere vægt. Det kan nedbringe
CO2-udledningen med 0,1 mio. ton i 2030 og øge statens omkostninger med ca. 0,2 mia. kr. i
2030.
4. FAST TILSKUD TIL KØB AF GRØNNE LASTBILER
Indfør et fast tilskud på 50 procent af merprisen for køb af lastbiler, der kører på el, brint eller
biogas, efter først til mølle-princippet. Hermed vil virksomhederne hurtigere kunne købe en
grøn lastbil – uden forudgående ansøgning. Ved at afsætte 2 mia. kr. frem mod 2030 til formålet,
opnår man en klimagevinst på 0,1 mio. ton CO2 i 2030.
5. PULJE TIL FLERE LADESTANDERE
Der afsættes 100 mio. kr. til etablering af hjemmeladere og destinationsladere for erhvervskøretøjer.
CO2-effekten forventes at blive på under 0,1 mio. ton i 2030.
6. STRAKSAFSKRIVNING AF GRØNNE INVESTERINGER
Vognmænd skal kunne straksafskrive 100 procent af deres udgifter til grønne lastbiler, stikledninger
og tilslutningsbidrag. Det vil ikke koste ekstra for staten og samtidig betyde, at omkostningerne
for virksomheden nærmer sig prisen for dieseldrevne lastbiler.

Fakta

Henrik Tofteng A/S

  • Vognmandsvirksomheden blev grundlagt i 1945 af Knud Tofteng, Henrik Toftengs morfar.
  • Startede med kørsel af dagrenovation i Københavns Kommune.
  • Har i dag private og offentlige kunder i Storkøbenhavn, og i Nord- og Sydsjælland. Fokus er på genbrug, miljø og affaldshåndtering.
  • Virksomheden har 45 lastbiler og 65 medarbejdere.
  • Henrik Tofteng overtog ledelse og ejerskab fra sin morfar i 1984.
  • Han er også formand for ATL, Transportens Arbejdsgivere.
Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3475
  • Mobil +45 5218 5980
  • E-mail kal@di.dk

Relateret indhold