Lyras’ stifter Rasmus Mortensen har ambitioner, om at virksomheden skal vokse yderligere. Hastigheden bliver styret af, hvor hurtigt han får flere investorer ind.

Foto: Lars Horn
08.06.23 DIB Nyheder

Grøn vækstkomet belønner alle ansatte med aktier

Fællesskab og klimaambitioner er afgørende for iværksætter Rasmus Mortensens væksteventyr. Derfor har han tilbudt medarbejderaktier til samtlige ansatte – men oplevede en uventet kompleks proces.

Han håber egentlig, at alle 70 medarbejdere bliver millionærer. Rasmus Mortensen, der i 2016 valgte at forlade Aalborg Universitet og omsætte et næsten færdigt speciale til en forretningsidé, er siden kommet så langt, at tiden er inde til at tildele alle ansatte medejerskab i hans virksomhed, Lyras.

Derfor har han nu udstedt medarbejderaktier til hele teamet, der på to år er vokset fra 10 til 70 ansatte, i takt med at virksomhedens produkt bliver købt af kunder i Danmark og andre lande.

– Vores medarbejdere spiller en central rolle for vores eksplosive fremgang, og den ansvarsfølelse vil vi gerne belønne ved at tilbyde dem et medejerskab. Fællesskabet er en afgørende faktor for vores succes, både som virksomhed, og også for det overordnede mål om at bidrage til at løse klimaudfordringerne, fortæller Rasmus Mortensen.

Rasmus Mortensen er drevet af at bidrage til den grønne omstilling. Han studerede miljøteknologi på Aalborg Universitet, hvor han udviklede en sikker og mere klimavenlig måde at behandle fødevarer på. Med ultraviolet lys som energikilde lykkedes det at dræbe bakterierne i fødevarer i stedet for den traditionelle varmebehandling på op til mindst 72 grader i 15 sekunder. Med den såkaldte raslysering sparede han – og siden Lyras – markante mængder energi og vand ved processen.

Læs også: Danmark når højeste antal højvækstvirksomheder siden finanskrisen

Seks års hidsig vækst

I 2017 så Lyras dagens lys med de første kunder – og siden er det gået stærkt. I dag sælges virksomhedens anlæg i Danmark og på en række eksportmarkeder eksempelvis Tyskland, Sverige og USA. Arla og Novozymes er blandt de seneste kunder.

Teamet har sat et overordnet mål om at skære en million ton CO2 ud af den globale fødevareindustris klimabelastning i 2030. Og det kræver en hurtig vækst.

– Den bedste måde, at nå målet på er ved, at vi får så mange anlæg solgt så hurtigt som muligt. Derfor skal vi være i stand til at skalere op i takt med efterspørgslen. Nu er vi 70 medarbejdere her i Aalborg, og ambitionen er, at det ikke stopper her. Jeg forventer, at vi vil vokse yderligere, fortæller stifteren.

Medarbejderne er, som stifteren, drevet af at bidrage til den grønne omstilling – og de skal naturligvis også have del i den økonomiske gevinst ved virksomhedens fremgang, fortæller Rasmus Mortensen.

Læs også: Iværksætter fridykker sig til mentalt overskud

For os handlede det jo om, at vi gerne ville belønne medarbejderne. I stedet virkede det nærmere som om, at vi skulle straffes for at gå den vej. Rasmus Mortensen, stifter af Lyras, om medarbejderaktier

Tog et år at få medarbejderaktier på plads

– Medarbejderaktierne er ikke tænkt som et økonomisk incitament i sig selv, for vi har allerede meget dedikerede ansatte. Aktierne erstatter ikke lønforhøjelser eller andre fordele. Det handler heller ikke om, at de skal arbejde mere. Det er en ren anerkendelse af indsatsen og vores taknemmelighed over for det arbejde, de leverer, siger han.

Derfor kom det også bag på Rasmus Mortensen, hvor vanskeligt det reelt var at udstede medarbejderaktier.

– Det har taget os et helt år at få ordningen på plads, hvor jeg havde forventet, at det kunne gøres i løbet af en måned eller to. Reglerne er meget komplekse, og med mange forskellige betingelser vi skulle indordne os under. Det krævede mange snakke med revisorer og advokater, før det kom i orden. Det burde klart være mere enkelt, siger han.

– For os handlede det jo om, at vi gerne ville belønne medarbejderne. I stedet virkede det nærmere som om, at vi skulle straffes for at gå den vej. Der var jo ikke tale om at snyde vores ansatte for fordele som lønforhøjelser og andre goder. Ved at gøre medarbejderne til aktionærer er det en ekstra gulerod til at skabe noget sammen, siger han.

Lyras har sin produktion i Aalborg og har endnu ikke oplevet problemer med at tiltrække de nødvendige medarbejdere i tilstrækkeligt højt tempo.

– Vi har ikke brug for medarbejderaktierne til at få nok ansøgere. Men det vil naturligvis være ekstra fedt, hvis det er en ekstra tiltrækningskraft, for der bliver brug for mange nyansættelser i fremtiden. Hvor hurtigt vi vokser, handler om kapital, og vi har brug for mere kapital til at skalere videre op. Det er et vanskeligt marked i øjeblikket, hvor investorerne er mere forsigtige. Men det skal nok lykkes for os at finde de nødvendige investorer, siger Rasmus Mortensen.

Var 30 dage fra konkurs: Nu venter Mille og Kristine tocifret millionoverskud

Lov for medarbejderaktier bør ændres

Hos DI ser chef for SMV og iværksætteri, Sine Linderstrøm, medarbejderaktier som et attraktivt supplement til lønnen, som også kan medvirke til at tiltrække talenter. Men reglerne er meget komplekse og svære at navigere i.

– Den store udfordring er, at man skal lave en værdiansættelse af sin virksomhed, for at vide hvor stor en procentmæssig andel medarbejderaktierne udgør af lønnen. Det er i sagens natur mere krævende, når der er tale om en unoteret virksomhed, der ikke, som en noteret virksomhed, kan slå en daglig børskurs op. Iværksætterne må derfor typisk tilkøbe rådgivning eksternt for at få lavet denne værdiansættelse, hvilket kan være omkostningstungt, forklarer hun.

DI har derfor en række forslag til at justere lovgivningen til gavn for iværksættere. Det skal blandt andet være muligt at tillade ubegrænset tildeling af medarbejderaktier til medarbejdere, der oppebærer en ordinær løn, som mindst svarer til dagpengeniveauet. Desuden skal unoterede virksomheder have adgang til en enklere værdiansættelse og en enklere indberetning. DI’s forslag indgår i den iværksætterstrategi, som beskrives på side 27.

Muligheden for medarbejderaktier i Lyras gives efter 12 måneders ansættelse. Derfor har halvdelen nu lov til at købe aktierne – og det har de benyttet sig af fra starttidspunktet i marts. Tiden vil vise, om de alle bliver millionærer. 

Læs hele DI's iværksætterstrategi her 

Fakta

LYRAS A/S

  • Grundlagt i Aalborg i 2017 af Rasmus Mortensen.
  • Har opfundet teknologien raslysering, der eliminerer mikroorganismer i væsker med ultraviolet lys.
  • Har 70 medarbejdere.
  • Sælger anlæg til danske kunder og på eksport­markeder, bl.a. Tyskland, Sverige og USA.

Rasmus Mortensen

  • 35 år.
  • 2020: Kåret som årets klimaiværksætter af Middelfart Sparekasse.
  • 2010 – 2016: Studerede til civilingeniør med speciale i miljøteknologi på Aalborg Universitet.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold