Adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen er enig med regeringen i at tænke sikkerhedspolitik og udenrigspolitik på en helt ny måde i Danmark, i EU og resten af Vesten.

Foto: Colourbox
16.05.23 DIB Nyheder

Ny udenrigspolitisk strategi fordrer styrket erhvervspolitik

På blot godt et år er verden forandret. Seneste udenrigspolitiske strategi blev fremlagt i januar 2022, men den er allerede forældet. DI roser udenrigsministerens ny retning og kæder erhvervspolitik, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik tæt sammen.

Krig i Ukraine, undertrykkende regimer i fremgang i Mellemøsten og et Kina, der spiller med musklerne, er eksempler på nye udfordringer, som kræver en forandret udenrigspolitisk strategi. Og erhvervslivet spiller en vigtig rolle – for udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken.

- Man kan enten lukke øjnene, og vente til den ny verdenssituation rammer en lige i panden. Eller man kan som regeringen helt rigtigt gør i sin nye udenrigspolitiske strategi acceptere, at verden i dag er et helt andet sted end for få år siden. Jeg er helt enig med regeringen i at tænke sikkerhedspolitik og udenrigspolitik på en helt ny måde i Danmark, i EU og resten af Vesten, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen.

EU taber konkurrencekraft

Han slår samtidig fast, at vi ikke kan løse forsvars- og sikkerhedsproblemer uden et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor handler sikkerhedspolitik i høj grad også om erhvervspolitik.

- EU taber netop nu konkurrencekraft til eksempelvis USA og dele af Asien. Det er et akut problem. Hvis Europa ikke fører en ambitiøs politik på at fremme sit erhvervslivs konkurrencekraft, så risikerer vi ikke blot at miste velstand - vi får heller ikke råd til at styrke vores forsvar og grøn omstilling, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Danmarks sikkerhed skal styrkes med erhvervspolitik

Hvis Europa ikke fører en ambitiøs politik på at fremme sit erhvervslivs konkurrencekraft, så risikerer vi ikke blot at miste velstand - vi får heller ikke råd til at styrke vores forsvar og grøn omstilling. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

”Vi skal føre en aktiv, ambitiøs og optimistisk udenrigspolitik med udgangspunkt i de værdier, vi selv er rundet af”, skriver udenrigsministeren i den ny udenrigspolitiske strategi.

- Det er gode og visionære ambitioner, men det koste penge. Et kraftigt øget forsvarsbudget ville Danmark ikke kunne gennemføre, hvis økonomien eksempelvis havde været som under oliekrisen i 70’erne. Og det vil heller ikke kunne lade sig gøre, hvis vi nu lukker os for omverdenen og afskærer os fra de globale værdikæder. En stærk økonomi, baseret på et konkurrencedygtigt erhvervsliv, er betingelsen for at gennemføre vores udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske ambitioner, siger Lars Sandahl Sørensen.

I DI’s ny sikkerhedspolitiske udspil indgår foruden øgede investeringer i forsvaret en modernisering af politiet for at modvirke cyberkriminalitet, øget tilstedeværelse i Afrika både fra lokal side og fra EU og desuden politiske tiltag til at styrke konkurrenceevne og investeringer i Danmark.

Tættere på EU

En del af udenrigsministerens ønsker er et udvidet EU med en større andel flertalsafgørelser i udenrigspolitikken.

- I en situation, hvor EU bliver konfronteret med flere og flere globale udfordringer, og hvor krigen i Ukraine har gjort det klart, at vi skal knytte flere lande tættere på Europa, bør EU kunne handle beslutsomt og hurtigt. Og vi må tage hul på debatten om, at EU skal træffe udenrigspolitiske beslutninger på baggrund af flertalsafgørelser. Enkeltlande må ikke kunne blokere for EU's globale stemme, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den ny geopolitiske situation betyder endvidere, at Danmark er endnu tættere bundet op på det europæiske fællesskab.

- Efter briternes exit og Ruslands invasion har EU-fællesskabet vist nye styrker, og enhver tanke om dansk udenrigspolitisk enegang forekommer naiv. Løsningerne skal findes i fællesskab. EU skal stå side om side med USA, men også være i stand til at have et samarbejde og en åben dialog med Kina, siger Lars Sandahl Sørensen.

08.06.23Vi rådgiver digNyhed
DI har lanceret en ny version af ansættelsesaftaler for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold