Lange lastbiler bidrager til at sænke klimabelastningen fra godstransporten.

19.09.23 DIB Nyheder

Lange lastbiler kalder på udvidet vejnet, mener DI

Et lovforslag fra transportminister Thomas Danielsen vil gøre det muligt at køre med lange lastbiler på udvalgte veje i Danmark. Ifølge DI kan det kun gå for langsomt, og vejnettet skal også gerne udvides.

Snart vil der køre ekstra lange lastbiler på de danske veje. Fra 2024 vil lastbilerne få lov til at øge deres længde og vil dermed kunne fragte mere per køretøj, hvilket giver derved en CO2-besparelse, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Til oktober fremsætter transportminister Thomas Danielsen nemlig et lovforslag, der gør det muligt at køre med ekstra lange lastbiler på op til 34 meter på udvalgte veje i Danmark som en forsøgsordning. Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange lastbiler, dobbelttrailere, kan køre på forsøgsvejnettet mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

- Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det. Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen, siger transportminister Thomas Danielsen i pressemeddelelsen.

Læs også: Rygvind til grønne køretøjer - her er vejen til emissionsfri transport

Fysiske rammer skal på plads

Forsøgsordningen medfører, at statsvejnettet bliver tilpasset de ekstra lange lastbiler. Eksempelvis etableres der såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem, inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.

- Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje, siger ministeren.

Der arbejdes desuden på at lave samarbejdsaftaler med vores nabolande om grænsekrydsende kørsel med dobbelttrailere, således at eksempelvis svenske dobbelttrailer-lastbiler kan køre videre på danske veje uden at omlaste, inden grænsen krydses.

Især det sidste vækker glæde i DI Transport, hvor transportpolitisk chef Rune Noack mener, at dobbelttrailerne skal ud på de danske veje så hurtigt som overhovedet muligt

- Det kan kun gå for langsomt, så vi samtidig kan få nedbragt klimaaftrykket. Vi så gerne, at vejnettet bliver udvidet mest muligt, så de positive effekter bliver størst. Vi er derfor glade for, at ministeren ser på, at dobbelttrailerne også kan køre til Sverige, siger Rune Noack.

Læs også: Hver anden kan cykle på arbejde – men kun hver femte gør det

Fakta

Forsøgsordning med dobbelttrailere

Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af færdselsloven, således at det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer.

Lovforslaget om dobbelttrailere ventes fremsat i Folketinget i oktober og at kunne træde i kraft den 1. januar 2024.

Forsøget med dobbelttrailere vil løbe i fem år, hvorefter det evalueres.

Kilde: Transportministeriet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

  • Direkte +45 3377 4834
  • Mobil +45 4117 0083
  • E-mail run@di.dk

Relateret indhold