Klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard (M), modtog onsdag eftermiddag DI's udspil "Energieffektivitet 2.0 i Industriens Hus.

13.09.23 DIB Nyheder

Sådan skærer Danmark en tiendedel af sit energiforbrug

EU har netop vedtaget sit omfattende direktiv om energieffektivisering. EU-landene har nu to år til at finde de løsninger, der kan nedbringe el- og varmeforbruget med knap 12 procent. DI lancerer i den forbindelse et nyt udspil, der kan få Danmark i mål.

Sidste punktum er netop sat i EU’s nye direktiv om energieffektivisering. Nu har de 27 medlemslande – herunder Danmark – to år til at implementere ny lovgivning, der kan reducere EU’s samlede el- og varmeforbrug med knap 12 procent i 2030. Derudover skal mindst 3 procent af de offentlige bygninger renoveres årligt, så de bliver CO2-neutrale. 

- Det er på tide, at vi sætter energieffektivitet øverst på den politiske dagsorden. Alene vores huse har et energispild på op mod 30 procent. Det er ikke godt nok, særligt når vi har et erhvervsliv, der har musklerne til at få os i mål, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Industri. 

Ny national strategi skal få os i mål

Som svar på det nye direktiv lancerer Dansk Industri nu et nationalt udspil – Energieffektivitet 2.0 – der består af 39 konkrete forslag, som sætter retningen for, hvordan Danmark realistisk kan reducere sit energiforbrug markant og leve op til de nye EU-krav. Her spiller forbrugsdata en central rolle for, at vi når i mål.

- Energieffektivitet handler om langt mere end at slukke lyset, når vi forlader køkkenet. Selvfølgelig skal vi reducere vores energiforbrug, men vi skal også sørge for, at vi bruger energien, når den er grøn og billig, og vi skal sikre at langt mere af den energi vi producerer, bliver genbrugt, siger Anders Stouge og fortsætter:

- Her er digitalisering og dataudnyttelse helt essentielt for, at vi kan effektivisere energiforbruget i den skala, der er behov for.  Som noget af det første skal vi frisætte vores forbrugsdata, så bygningsejerne får et overblik og råderet over energiforbruget i realtid. Den data indsamler elselskaberne allerede, nu skal den deles med os andre, siger han.

DI-direktøren understreger, at energieffektivitet starter og slutter med den data, som virksomhederne har til rådighed om energiforbruget i vores samfund.

- Forbrugsdata er guld værd for virksomhederne, der kan skræddersy energieffektive løsninger, der passer til den konkrete bygning. Kun fantasien sætter grænser for, hvad fuld transparens om vores forbrugsdata giver mulighed for, siger Anders Stouge. 

- Vi kan sikre forsyningssikkerhed, men også udbygge vores vedvarende energiproduktion mere strategisk, da vi ikke skal producere til et energiforbrug, der alligevel går tabt. Det er ikke kun omkostningseffektivt, det er også klogt, siger han.

Læs hele udspillet her.

Fakta

Energieffektivitet 2.0

DI's udspil består af 39 konkrete forslag til, hvordan Danmark på tværs af erhvervsliv, det offentlige og husholdningerne kan bruge energien langt mere effektivt.

Udspillet tager udgangspunkt i fire dimensioner:

Energibesparelser, så vi i Danmark altid bruger energien effektivt og dermed så lidt energi som muligt.

Fleksibilitet, så vi i Danmark bruger energien på det rigtige tidspunkt, når den er billigst og grønnest, og når der er bedst plads i energisystemet til at transportere energien. Det øger effektiviteten i energisystemet.

Elektrificering, hvor potentialet i eldrevne motorer, varmekilder mv. kan fuldt ud realiseres, for at høste energieffektiviseringerne ved skift til el.

Sektorintegration, så vi udnytter den overskudsenergi og overskudsvarme, som ellers går til spilde – eksempelvis fra industrielle varmepumper og PtX-anlæg.

Hertil er Digitalisering og adgang til medarbejdere med de rette Kompetencer afgørende forudsætninger for at forløse potentialet for energieffektivitet, hvorfor disse elementer også er bærende for den samlede indsats for at fremme af Energieffektivitet 2.0.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3681
  • Mobil +45 2275 0490
  • E-mail ast@di.dk

Relateret indhold