Kvindelige iværksættere er lige så afgørende for innovation og vækst i den danske økonomi som mænd. Derfor skal vi bryde de barrierer ned, der holder kvinder tilbage fra iværksætteri og i sidste ende skabe et mere mangfoldigt erhvervsmiljø, siger Sine Linderstrøm, chef for iværksætteri i Dansk Industri.

07.03.24 DIB Nyheder

Pigers iværksætterlyst forsvinder i 8.-10. klasse

I anledning af kvindernes internationale kampdag har DI samlet statistik og analyser, der viser konturerne af de synlige og usynlige barrierer, der er for kvindelige iværksættere i Danmark.

Der er stadig et stykke vej at gå, før Danmark har et mangfoldigt dansk iværksættermiljø. Det billede står klart, efter Dansk Industri  i anledning af Kvindernes Kampdag har samlet en række statistikker og tal til bunke for at se på forskellene mellem mænd og kvinder i iværksættermiljøet.

- Det er desværre et nedslående billede, der tegner sig. Vi har længe kendt til flere af de barrierer, der beskrives i vores rapport, men når det står samlet – sort på hvidt – så gør det særligt indtryk og viser, der er brug for vi gør noget anderledes, siger Sine Linderstrøm, chef for iværksætteri i Dansk Industri.

- Kvindelige iværksættere er lige så afgørende for innovation og vækst i den danske økonomi som mænd. Derfor skal vi bryde de barrierer ned, der holder kvinder tilbage fra iværksætteri og i sidste ende skabe et mere mangfoldigt erhvervsmiljø.

Læs også: ”Hvorfor skulle jeg stoppe ved 100 millioner kroner?”

Styrk engagementet i iværksætteri

De kendte statistikker og tal tegner udfordringerne op. Men der mangler mere viden, om hvorfor billedet ser ud som det gør. Et eksempel er en undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab, der viser, at drømmen om at blive iværksætter lever i bedste velgående hos både piger og drenge i 6.-7. klasse, men at drømmen braser for teenagepigerne i 8.-10. klasse.

- Det er essentielt, at vi anerkender og adresserer den nedadgående spiral i piger og unge kvinders interesse for iværksætteri. Det knæk på kurven, vi ser, stiller krav om tidlige og målrettede indsatser for at styrke piger og unge kvinders engagement i iværksætteri. Det handler ikke kun om at skabe et mere lige spilfelt; det handler om at sikre, at vores fremtidige erhvervsliv blomstrer med de bedste og mest kvalificerede talenter, understreger Sine Linderstrøm.

Erhvervsminister Morten Bødskov har tilkendegivet, at der vil være initiativer i regeringens kommende iværksætterstrategi, som skal få flere kvinder til at gå iværksættervejen.

- Det bakker vi op om i DI, ligesom vi opfordrer til at tage vores initiativer, som kan læses i rapporten, med i strategien, siger Sine Linderstrøm.

Læs mere om Kvindelige iværksættere og øget diversitet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold