Elektrificering er hovednøglen til den grønne omstilling. Men vi er langt bagud med at sikre nok strøm til omstillingen. Derfor fremlægger DI en plan, der kan rette op på skævheden.

Foto: Colourbox
28.05.24 DIB Nyheder

DI: Akutplan skal sikre elektrificering

Mangel på grøn strøm får virksomheder til at droppe investeringer.  DI Energi har en plan, der øger elektrificeringsgraden i Danmark til 70 pct. i 2050.

Hvad er fællesnævneren for bryggeriet Harboe, Dansk Salt A/S og Movias bybusser i Roskilde?

Svaret er elektrificering. Alle tre virksomheder har nemlig sat strøm til en stribe processer som et led i en grøn omstilling. Og det skal endnu flere virksomheder gøre i fremtiden, hvis Danmark skal nå de overordnede klimamål, lyder det fra DI, som derfor fremlægger en akutplan på området.

- Der skal i den grad skrues op for brugen af grøn strøm for at indfri klimaambitionerne. Vi skal nå en fordobling i 2030 og en femdobling i 2050. Derfor haster det med at prioriterer en omstilling af alle led i energiens værdikæde. Lige fra produktionen af den grønne strøm fra vindmølleparker og solcelleanlæg til investeringer i kabler, rør, lagre og tekniske anlæg helt ud til ladestanderen til elbilen i alle afkroge af Danmark, forklarer branchedirektør for DI Energi, Troels Ranis.

Læs også: Sådan elektrificerer du din virksomhed

Hovednøglen til grøn omstilling

Han ser elektrificering som  den vigtigste nøgle til den grønne omstilling, der på sigt kan reducere helt op mod 60 pct. af vores CO2-udledninger. Men det kræver handling på flere fronter inkl. udbygning af elnettet nu, hvis vi skal indfri ambitionen om at skære 70 pct. i 2030 og nå klimaneutralitet i 2045.

Vi er faktisk allerede bagud, pointerer direktøren, for der er eksempler på virksomheder, som droppe investeringer og udvidelse af deres produktion i mangel på adgang til strøm. Derfor skal der tryk på udbygningen af elnettet.

DI Energi fremlagde på sin årsdag den 25. april anbefalinger, der kan indfri de elektriske ambitioner. Det vil hæve elektrificeringsgraden fra de nuværende 18 pct. til 40 pct. i 2030 og 70 pct. i 2050.

Efterslæb i hele Europa

Pointen er ikke bare dansk, men også europæisk og global. Og hvad angår Europa, er der behov for at øge elektrificeringsgraden fra de nuværende 23 pct. til 35 pct. i 2030 og 61 pct. i 2050. Det viser fremskrivninger fra Eurelectric’s nye Electrification Action Plan.

- Når vi nu ved, at elektrificering er et nødvendigt og effektivt værktøj til at sænke klimaaftrykket og øge forsyningssikkerheden, er det bekymrende at se, at udviklingen går for langsomt. Derfor har vi fundet det nødvendigt at fremlægge en ”Akutplan for elektrificering for Danmark”, siger Troels Ranis.

DI efterlyste desuden et stærkere EU-fokus på elektrificering ved konferencen ”Fremtidens europæiske energipolitik” den 6. maj.

- Der er politisk forståelse for vores synspunkter. Energibranchen er klar til at levere sin del. Nu håber vi på styrket handling hos alle parter, siger energidirektøren.

Sådan kan elektrificeringen øges

DI er nedenfor klar med en række anbefalinger, der skal fremme elektrificeringen i Danmark.

Opstilling af pejlemærke for elektrificeringen

Regeringen bør udforme et politisk pejlemærke for elektrificeringen, da vi står overfor en omfattende elektrificering af det danske  samfund. Det kan gavne både forudsigelighed og stabilitet omkring de kommende investeringer, skabe en mere klar politisk styring

af elektrificeringen og gavne omkostningseffektiviteten indbygget i mere elektrificering.

Etablering af en elektrificeringsindikator

I tillæg  til pejlemærket  for elektrificeringen af Danmark i 2030 og 2050, foreslår  DI Energi, at der etableres en elektrificeringsindikator baseret på elektrificeringsraten med henblik på at monitorere den løbende udvikling og vise fremdriften i elektrificeringen. Indikatoren kan med fordel tage udgangspunkt i Energistyrelsens energistatistik.

En akutplan skal udbygge elnettet

Både Energinet og distributionsselskaberne er godt i gang, men de regulatoriske og investeringsmæssige rammer rummer udfordringer for en rettidig og robust udbygning. DI Energi foreslår derfor en akutplan funderet på de nedenstående fire hjørnestene:  

  • Grønt tillæg skal implementeres i 2024

Det er nødvendigt, at eldistributionsselskaberne hurtigst muligt kan få indregnet afholdte omkostninger til netudbygning  forbundet med elektrificeringen i deres indtægtsrammer. Derfor skal regeringen sørge for, at det aftalte grønne tillæg implementeres i 2024.

  • Plads til Anticipatory Investments

Det er nødvendigt, at Energinet og eldistributionsselskaberne kan foretage investeringer baseret på forventet fremtidig efterspørgsel – såkaldte Anticipatory Investments. Hvis risikoen for ‘stranded assets’ er lav, så bør fremadrettede investeringer derfor kunne indregnes i Energinets og elnetselskabernes indtægtsrammer

  • Transparens og dialog

Der er behov for at kende de langsigtede netudbygningsplaner for både transmissions- og distributionsnet i Danmark, men de langsigtede planer kræver også tidlig flagring af behov. Det er derfor vigtigt, at Energinet og distributionsselskaberne holder fokus på dialog omkring behov og er transparente omkring langsigtede udbygningsplaner.

  • Hent inspiration

Der er fremlagt en stribe anbefalinger til at fremme elektrificeringen og netudbygningen, der kan inspirere. Det er bl.a. fra ACER, Eurelectric, Green Power Denmark & Energinet, samt DI’s udspil om Energieffektiviserng 2.0, og senere på året kommer anbefalinger fra NEKST’en om hurtigere udbygning af elnettet.

Læs DI's akutplan her 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold