29.05.24 DIB Nyheder

Energieffektivitet er nøglen til Europas energisikkerhed og hurtigere grøn omstilling

Alene i Danmark kan vi spare op mod 13 mia. kr. årligt ved at implementere energieffektivitetsløsnin-ger, skriver Sigrid Friis, kandidat for Radikale Venstre til Europa-Parlamentet og Anders Stouge, Vicedi-rektør i Dansk Industri.

EU skal gå forrest og være global leder inden for udviklingen og implementeringen af effektiv energipoli-tik, der møder fremtidens udfordringer. Det er til gavn for klimaet, borgere og vores energiuafhængighed i Europa. Der har i det eksisterende mandat i EU været fokus på dette i bl.a. forhandlingerne omkring EU’s direktiv om energieffektivitet (EED) og bygningsdirektiv (EPBD). Der er dog behov for at holde fanen højt i det næste politiske mandat for at sikre sikker og grøn energi i EU. 

Energieffektivitet handler om langt mere end at slukke lyset, når vi forlader et rum. Det handler også om at minimere spild og få mere ud af den energi, vi forbruger. Det har mange i Danmark arbejdet for siden oliekrisen i 1970erne. Selvfølgelig skal vi reducere vores energiforbrug, men vi skal også sørge for, at vi bruger energien, når den er grøn og billig, og vi skal sikre at langt mere af den energi, som vi producerer, bliver genbrugt igennem systemløsninger. Alene i Danmark har vi et potentiale på at spare op mod 13 mia. kr. årligt ved at implementere energieffektivitetsløsninger, som er tilgængelig i dag. Det er noget, som vil kunne mærkes på samfundets finanser, men i den grad også i den grønne omstilling.

Når danskerne sætter deres stemme d. 9. juni til Europa-parlamentsvalgets er sikkerhed, forsvar og klima alle i højsædet. Derfor er det afgørende, at vi husker at disse elementer hænger uløseligt sam-men. EU skal holde momentum for vores grønne energiomstilling og energieffektivitet, for kun sådan sikres et sikkert og styrket Europa.  

Energieffektivitet er energisikkerhed

Energieffektivisering rummer en vigtig del af det samlede svar på, hvordan vi skaber et stabilt energisy-stem med høj forsyningssikkerhed og stabile priser. Men energibesparelser sker ikke af sig selv. Krigen i Ukraine har vist os, at vi i Europa er sårbare overfor fluktuerende energipriser og importeret gas fra Rus-land. Industrien brugte omkring 20 mia. kr. på el og naturgas i 2022 – mere end tre gange så meget som i 2020. Når en energikrise sætter ind med højere priser til følge, kan det være for sent at gennemføre in-vesteringer i vores energisystem. Konsekvenserne kan medføre at vi ikke når i mål med vores klimamål-sætninger og at danskerne vil igen modtage skyhøje elregninger. Derfor er energieffektivisering vigtigere end nogensinde. 

Omstillingen af vores energisektor igennem vedvarende energi og energieffektivitet er ikke længere et spørgsmål om ”hvad koster det”, men ”hvad vil det koste at lade være”? Vi har ikke råd til IKKE at om-stille vores energisystemer og reducere vores afhængighed af importeret sort energi fra lande vi nor-malt ikke ønsker at være afhængige af. Det har krigen i Ukraine været et klart bevis på.

Energieffektivitet rummer et enormt, ofte overset, potentiale til gavn for både klimaet, beskæftigelsen, eksporten og for billigere energiregninger. Derfor skal vi øge vores ambitioner og systematisere arbejdet med smarte og energieffektive løsninger på tværs af samfundet. Det kræver en styrket og fælles ind-sats. Energieffektivitet er med til at sikre, at den grønne omstilling sker hurtigere og billigere, samtidig med at vi tager vare på vores forsyningssikkerhed i Europa.

Der er mindre end 2 uger til EP-valget hvor danskerne har en unik mulighed for at sætte deres aftryk på Europas fremtid. Med i alt 720 direkte valgte parlamentarikere, hvoraf 15 er danske, vil disse repræsen-tationer få en afgørende rolle i at beslutte hvordan bl.a. EU's budget skal fordeles, hvilke dagsordener, som skal prioriteres og i hvilken retning EU skal gå. Det er afgørende at vi samler Europa om en fælles forståelse og vision for fremtidens europæiske energipolitik. Både Danmark og EU skal fasthold grøn omstilling og forsyningssikkerhed som en hovedprioritet. Vi befinder os i en afgørende tid, fordi vi har Alt at vinde – Alt at tabe.

Læs også: EP-debat: Europa er blevet sted virksomheder flygter fra

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3681
  • Mobil +45 2275 0490
  • E-mail ast@di.dk

Relateret indhold