Spidskandidater til Europa-Parlamentet lagde vejen forbi DI mandag til en debat om EU's konkurrenceevne og  grøn omstilling. Her diskuterer Niels Flemming Hansen (C), Stine Bosse (M) og Sigrid Friis (B) finansieringen af  klimamål.

Foto: Thomas Arnbo
28.05.24 DIB Nyheder

EP-debat i DI: Europa er blevet et sted virksomheder flygter fra

EU's tab af konkurrencekraft kom højt på dagsordnen, da Europa-Parlamentets spidskandidater krydsede klinger ved DI’s valgdebat.

Vi har skabt en Bruxelles-effekt, hvor de virksomheder, som vil etablere sig i Europa, ser på omfanget af regulering og godkendelsestider, og derfor flygter skrigende til andre kontinenter.

Sådan lød det kontant fra Henrik Dahl, Liberal Alliances spidskandidat til EP-valget, da han i debat med Venstres Morten Lykkegaard og SF’s Kira Marie Peter Hansen, satte ord på et af EU’s største udfordringer i disse år, hvor USA og Kina løber fra Europa målt på konkurrenceevnen.  Det får flere danske og europæiske virksomheder til at placere udvikling, vækst og arbejdspladser uden for deres hjemmebane i EU. 

Flere af spidskandidaterne var enige om, at netop en forbedring af konkurrenceevnen bliver  centralt for deres politiske arbejde de næste fem år, når og hvis de bliver valgt ind til Europa-Parlamentet. Men hvad skal der så til for at vende timeglasset, så konkurrencekraften ikke rinder helt ud.

For Henrik Dahl lyder buddet på en løsning mindre politisk indblanding og mindre detailregulering.  Venstres Morten Løkkegaard peger derimod på et behov for en ny ”overhund” i EU.

- Vi har rigtigt mange regler på flere områder. Men når de skal implementeres i de enkelt medlemslande, sker der ingen ting. Derfor foreslår vi en håndhævelseskommissær, en overhund, der skal dunke de andre EU-kommissærer og medlemslande i nakken, hvis der ikke sker nok, sagde Morten Løkkegaard.

Den nye kommissær er derfor på Venstres liste over indsatser, som er fremlagt sammen med parlamentets øvrige partier i Renew-alliancen.

Er du i tvivl om, hvor krydset skal sættes 9. juni? Tag DI's kandidattest

Brug for bedre harmonisering

SF’s spidskandidat, Kira Marie Peter Hansen, erklærede sig også enig i, at EU’s konkurrenceevne halter efter USA og Kina. Partiets bud på en løsning er øget harmonisering af de enkelte medlemslandes regler.

- Problemet er, at EU-landende implementerer reglerne på forskellige måder. Vi kan høste lavthængende frugter ved, at harmonisere reglerne, sagde hun.

Hun pegede specifikt på skatteområdet, hvor SF gerne vil øge  forenklingen, så virksomheder ikke behøver at afgive skatteoplysninger til 27 forskellige medlemslande, men kan gøre det et enkelt fælles sted.

Centralt emne for erhvervslivet

Under overskriften ”Alt at tabe. Alt at vinde” har DI netop sat EU’s skrantende konkurrencekraft højt på den politiske dagsorden op til EP-valget den 9. juni. Derfor ser DI’s europapolitiske chef Rikke Wetendorff Nørgaard, også positivt på spidskandidaternes forskellige bud på løsninger.

- Vi er rigtig glade for, at kandidaterne i dag så tydeligt tilkendegiver, at de vil kaste sig ind i kampen for at forbedre Europas konkurrencekraft. For der er akut behov for, at Europa ruller den røde løber ud for vores virksomheder. Europa skal op i tempo, hvis ikke vi skal tabe yderligere terræn til eksempelvis Kina og USA. Vi skal have reduceret mængden af byrder, som virksomheder bøvler alt for meget med og så skal fanen holdes højt i den grønne omstilling, siger hun.

Spidskandidaterne Kira Marie Peter Hansen (SF), Morten Løkkegaard (V) og Henrik Dahl (LA) erklærede sig klar til at kæmpe for at styrke EU's konkurrenceevne. Vejene dertil var dog forskellige.

Foto: Thomas Arnbo

Brug for penge til klimakampen

Netop den grønne omstilling blev central ved DI-debattens anden runde, hvor de tre spidskandidater fra De Konservative, Moderaterne og De Radikale indtog scenen.  Langsommelige processer må ikke bremse klima-ambitionerne. Og den må heller ikke glide ud af bevidstheden i en tid, hvor sikkerhedsagendaen er i toppen af dagsordnen.  

Klimatemaet førte til en debat om, hvor pengene skal komme fra for at nå CO2-målene.  Partierne var enige om, at der skal investeres mere end i dag, for blandt andet at gøre EU uafhængig af russisk gas. Men hvordan finansieringen skal skrues sammen var de tre kandidater ikke enige om.  

Niels Flemming Hansen (C) ser helst have den Europæiske Investeringsbank (EIB) mere på banen til at sikre et finansielt fundament for yderligere investeringer. Pensionskasser og private investorer vil i givet fald bygge ovenpå det fundament, forventer han.  

- Vi skal huske, at den grønne omstilling ikke er en dårlig forretning. En af de største udfordringer lige nu er vækst eller mangel på samme i Europa. Hvis ikke vi formår at gøre både forsvarsindustrien og den grønne omstilling til en god forretning, har vi et virkeligt stort problem. Det er derfor vigtigt med nogle aktive erhvervsfolk, sagde Niels Flemming Hansen.

Stine Bosse (M) anbefalede derimod, at EU i fællesskab lånefinansiere elementer i den grønne omstilling. Hun mener, at EU’s sikkerhed og klimadagsordnen kan forenes.

- Vi skal turde at sige, at når vi skal investere i den helt nødvendige grønne infrastruktur, gør vi det via en fælles basis investering. Det at være uafhængig af energi udefra er også en sikkerhedspolitisk position, mener Stine Bosse.

Hun så også de såkaldte Offentlige Private partnerskaber (OPP) som en vej frem for grønne investeringer.

Send flere penge til EU

Den radikale Sigrid Friis (B) anbefalede en tredje vej til at sikre kapital, nemlig en kombination af at øge EU’s budget og så omlægge en del af det nuværende.

- Vi står overfor nogle større udfordringer, hvor jeg ikke er bange for at lade budgettet stige. Det kan både betyde en øge kontingentbetaling fra EU’s medlemslande, herunder også fra Danmark. Og så handler det også, om hvorvidt vi bruger EU’s penge rigtigt, sagde hun.

Rikke Wetendorff Nørgaard

Rikke Wetendorff Nørgaard

Chef for Europapolitik

  • Direkte +45 3377 3509
  • Mobil +45 2758 8133
  • E-mail rwen@di.dk

Relateret indhold