Det er ærgerligt, at andelen af unge er faldet så markant. Det skyldes i høj grad for rigide regler, der ikke passer til virkeligheden, hvor der er et sundt og trygt arbejdsmiljø på produktionsvirksomhederne, siger  DI's chef for arbejdsmiljø, Anders Just Pedersen.

03.05.24 DIB Nyheder

Rigide regler bremser unges fritidsjob i industrien

Markant færre unge prøver kræfter med fritidsjob i industrien. DI er klar med forslag, der gør det nemmere at få job. Minister åbner for ændring af regler.

Alt for få unge snuser til arbejdsmarkedet i landets industrivirksomheder. Det viser en ny DI-analyse, som afslører at antallet af unge mellem 13 og 17 år i job i industrien er halveret i løbet af 15 år.

Den seneste opgørelse over unges fritidsjob kortlægger 2022. Og den viser, at unges job i industrien svarer til 5 pct. af samtlige fritidsjob blandt unge. I 2008 var andelen det dobbelte. Målt i arbejdspladser er der tale om et fald på 6.500. 

DI’s chef for arbejdsmiljø, underdirektør Anders Just Pedersen, fremhæver, at det har stor værdi for de unge med et fritidsjob i industrien. Det er lærerigt, giver dem et ansvar og en indtægt og en viden om potentialet i en faglært uddannelse. Flere skal have muligheden, og derfor skal reglerne laves om.

- Det er ærgerligt, at andelen af unge er faldet så markant. Det skyldes i høj grad for rigide regler, der ikke passer til virkeligheden, hvor der er et sundt og trygt arbejdsmiljø på produktionsvirksomhederne, siger han.

Læs hele DI’s analyse her

Justeringer af regler

DI mener grundlæggende, at unge i fritidsjob skal have mulighed for at lave de samme ting, som unge i erhvervspraktik i grundskolen. Sådan er det ikke i dag, for unge i fritidsjob må lave mindre end unge i erhvervspraktik.

Tre overordnede regler skal derfor justeres: De unge skal have lov til at arbejde i rum med slukkede maskiner og lov til at betjene ufarlige maskiner. Den tredje justering bør være, at unge med undervisningspligt, som ikke går i skole, skal have lov til at arbejde.

- Vi synes også at skoletrætte unge skal have lov til at tage et fritidsjob, så de har noget godt og givtigt at tage sig til, indtil de er klar til skolen igen. Det vil være en kæmpehjælp til den unges personlige og faglige udvikling i en tid, hvor skolen måske ikke er det rette, siger Anders Just Pedersen.

Se mere om reglerne for unges arbejde

Minister ser på sagen

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen åbner for at ændre de regler, der bremser unges mulighed for et fritidsjob i industrien.

- Vi ønsker, at der er flere unge, der oplever at få et fritidsjob, at tjene sine egne penge, at være en del af en arbejdsplads og at få det op under neglene, siger hun til TV 2. Det skal samtidig være en tryg og god start på arbejdsmarkedet.

- Det vigtigste er, at vi har nogle regler, der grundlæggende beskytter - men ikke overbeskytter og som i hvert fald er til at forstå, siger Ane Halsboe-Jørgensen tilføjer hun.

Anders Just Pedersen er glad for ministerens interesse for området.

- Vi er glade for at se, at beskæftigelsesministeren er så optaget af dagsordenen, for det giver os håb om, at der snart vil ske noget til gavn for både de unge og virksomhederne.

Se også TV2: Regler passer ikke til virkeligheden

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold