NIRAS koncerndirektør Jens Brandt Bering efterlyser politiske vilje til at prioritere klimatilpasning højere. Virksomhederne mister derfor tålmodigheden og finder deres egne løsninger.

Foto: NIRAS
15.05.24 DIB Nyheder

Vandrekorder tvinger virksomheder i aktion

Virksomheder tvinges til individuelt at håndtere oversvømmelser, stormfloder og regn-rekorder. Rådgiverne fra NIRAS efterlyser politisk vilje til prioritering af klimaindsats.

Grundvandet stiger – og det gør virksomhedernes fokus på vand også.

Klimaforandringerne skaber nedbørsrekorder år for år. Og vi hører løbende om oversvømmelser, stormfloder og forhøjet grundvand. Det skaber problemer for mange virksomheder, som derfor tvinges til at tænke håndtering af vand ind i planer om udvidelser, renovering og investeringer.

Det mærker de rådgivende ingeniører fra NIRAS.

- Vi får flere henvendelser fra forskellige industrier om at få designet løsninger. Hvis eksempelvis en virksomhed overvejer at bygge en fabrik i Danmark, så tænker man risikoen for oversvømmelser ind, fortæller koncerndirektør Jens Brandt Bering og fortsætter:

- Vi får mere vand fra oven i form af nedbør, fra siden fra stormfloder og nedefra i form af højere grundvand, og det skaber en større bekymring, både for bygherrer på nye projekter og for eksisterende virksomheder, der skal tænke håndteringen ind i deres drift og udvikling.

Læs også: Vand truer 120.000 erhvervsbygninger

Brug for politisk handling

Derfor kommer der flere og flere individuelle løsninger på problemet. Og det kan umiddelbart virke ok, men det er ikke nødvendigvis den optimale vej frem, mener Jens Brandt Bering.

- Virksomhederne hjælper sig selv med at finde løsninger, for de kan ikke altid vente på en offentlig indsats. Det ville jeg også gøre, men det er ikke nødvendigvis det bedste i et holistisk perspektiv, for det kan jo medvirke til at flytte problemet et andet sted hen, tilføjer Jens Brandt Bering.

Udfordringen med stigende vandmængder afgrænser sig sjældent til de enkelte matrikler. Grundvandet ændrer sig over større områder, hvor fælles løsninger er både mere effektive og billigere.

- Vælger man en løsning på oplandsniveau skaber det en mere sammenhængende og billigere håndtering af vandet. Ofte handler det om at forvalte vandet på offentlige arealer, som de kommunale vandselskaber har ansvaret for. Men her mangler den politiske vilje til at prioritere opgaven højt nok. Det er jo derfor, at virksomhederne mister tålmodigheden og finder deres egne løsninger, forklarer Jens Brandt Bering.

Løsningerne er klar

Han efterlyser derfor, at klimatilpasning kommer højere op på den politiske dagsorden.  

- Grundlæggende er der brug for et højere tempo. Der skal investeres mere og det skal gå stærkere. Det bliver kun dyrere af, at det sker langsomt, for der vil komme mere vand, når vi ser fremad. Ved at trække beslutninger og investeringer i langdrag svarer det til at slukke en ildebrand langsomt. Skaderne vil blive ved med at udvikle sig. Og teknologisk har vi jo løsningerne på plads. Der er ikke behov for at vente på nye løsninger, siger Jens Brandt Bering.

NIRAS koncerndirektør ser den bedste effekt ved at håndtere vand i en større sammenhæng. Der bør skabes fælles løsninger, hvor man både tænker de stigende vandmængder, behovet for rent vand og håndtering af spildevand ind. En fælles kabale vil give den største og mest langsigtede effekt for investeringerne.

I dag er håndteringen af vand desværre alt for siloopdelt. Der er ingen fælles vandlov, hvilket ellers vil give bedst mening, fordi det vil sikre en helhedsorienteret tilgang til de stigende problemer, mener Jens Brandt Bering.

Læs også: ”Der går ikke 100 år, før vandet står så højt igen”

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold