14.03.23 DI for iværksættere Månedens iværksætter

Månedens iværksætter: UNDINE

De startede i en garage og har nu egen havn i baghaven ved kontoret. Havnen giver god mening, da Undine udvikler fremtidens batteridrevne motorer til sejlbåde. Michèle Marie Holm og Anders Hovmøller er to forskellige typer, men har én ting til fælles: formålet. For dem begge er det vigtigt at nå klimamålene, og deres løsning ser de som deres bidrag.

Michèle Marie Holm og Anders Hovmøller, Founders af Undine

Hvad laver Undine?

- Vi har udviklet et elektrisk motor- og batterisystem til både, så de kan sejle larm-, lugt- og forureningsfrit på havet, i havne og i kanaler, hvor der ikke kan sejles for sejl. Og det har vi netop søgt EU patent på.

Lær hvordan du kan få dækket dine patentomkostninger på DI's webinar.

- Vi holder til i et stort innovationsmiljø på DTU ved Risø i Roskilde, hvilket vi er meget glade for, da vi har gode udviklingsfaciliteter til at få afprøvet vores løsninger. Men vi har også gode muligheder for at trække på andre virksomheder, da vi sidder mange forskellige typer, som har hver vores ekspertområde.

- Vi (Anders og Michèle) er også meget forskellige. Vi kan noget forskelligt hver især. Michèle er forretningsudvikler og Anders er produktudvikleren. Så man kan sige, at Michèle er den corporate type, hvor Anders er den mere selvstændige type.

- Det var heller ikke givet, at vi to skulle ende sammen i dette projekt.

Det vi har til fælles er vores purpose. For os begge er det utroligt vigtigt, at vi når klimamålene. Michèle Marie Holm og Anders Hovmøller, Founders af Undine

Hvad er historien bag, at I nu arbejder sammen?

- Jeg (Michèle) skrev i forbindelse med mit tidligere arbejde MBA projekt, hvor jeg hørte om Anders’ projekter.

- Under arbejdet udvekslede vi idéer til, hvad der senere skulle ende med at være Undine. Men der skulle gå et år før, jeg turde tage springet og sige mit job for derefter at starte virksomheden op med Anders.

- Det vi har til fælles er vores purpose. Altså formålet med virksomheden. For os begge er det utroligt vigtigt, at vi når klimamålene. Vi kommer hver især fra virksomheder, som ikke nødvendigvis gør særligt meget for at nå klimamålene – vi savnede derfor nogle aspekter i vores arbejdsliv, som vi med Undine ønsker at indfri.

Undine holder til i et stort innovationsmiljø på DTU Link.

Var det svært at tage springet for dig, Michèle?

- Ja helt vildt. Hvis du spurgte mig i dag om, hvordan jeg turde, så ville jeg ikke kunne svare. Måske har COVID-19 også spillet en rolle. Det var en form for opbrudstid, hvor man fik mere tid foræret til at reflektere. Og det gjorde det altså for mig.

- Nogle dage kan jeg godt mærke savnet til en større organisation, som jeg kommer fra tidligere. Samtidig er det dog en kæmpe motivationsfaktor, da vi nu kan arbejde frem mod at få opbygget en organisation, som både kan vækste og vokse, som vi gerne vil.

Hvad optager jer lige nu?

- Lige nu venter vi på, at vores patentansøgning bliver behandlet fra EU’s side. Inden længe kigger vi ind i en fase, hvor vi skal teste vores nye system i vandet. Det glæder vi os meget til. Og så er målet selvfølgelig, at 2023 er året, hvor vi indtager Danmark med fokus på B2C. Der er stor efterspørgsel på eldrevne både. Især inden for kategorien retrofit.

- Når privatkunder køber vores produkt, bliver batterierne og motorerne tilpasset til selve båden. Lige nu er det B2C, som vi fokuserer på, men på sigt er vores strategi, at størstedelen af vores salg skal være B2B.

Deltag i DI's salgskonference og få inspiration og nye indsigter til dit salg

- Indtil videre har flere større byer varslet forbud mod at sejle ind i havne med dieselmotorer. Vi forventer, at flere havne, søer eller fjorde indfører forbud, så der er dannet grobund for flere batteridrevne både.

- Vi fokuserer ikke særligt meget på det politiske. Vi vil hellere være det gode eksempel på, hvad man kan gøre. Vi vil ikke være dem, der stiller sig op på en scene og truer med bål og brand - vi vil hellere være den gode løsning.

Hvad er fremtidsudsigterne for Undine?

- Vi har gang i flere spændende projekter. Vi er ved at kigge på nye lokaler, hvor vi kan have både udvikling, salg, og produktion, samlet.

- Derudover er vi pt. i gang med en funding-runde, som forventes at være færdigbehandlet inden for et halvt år. Det er noget vi er ret stolte af med tanke på, hvor langt vi er nået allerede.

- Og så er vi netop blevet nomineret til Roskildes Erhvervspris 2023, som vi naturligvis er meget stolte af.

Du kan læse mere om Undine her.

Alexander Hansen
Skrevet af:

Alexander Hansen

Katrine Haahr Riisberg

Katrine Haahr Riisberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4934
  • Mobil +45 2883 2878
  • E-mail kahr@di.dk

Relateret indhold