Årets vinder

DI Prisen 2019

DI Prisen skal uddeles for fjerde gang på DI Topmødet 2019 i september, og alle DI’s medlemsvirksomheder kunne ansøge om at blive nomineret til prisen.

Hvert år tildeles DI Prisen en medlemsvirksomhed, der har gjort en særlig indsats inden for et tema, der har stor bevågenhed i erhvervslivet og i samfundet – de seneste år med fokus på hhv. digitalisering og faglært arbejdskraft.

Årets tema – grøn omstilling

2019 er et år, hvor verdensmål og samfundsansvar står højt på dagsordenen – både hos virksomhederne og blandt befolkningen. Vi må alle sammen tage ansvar, hvis vi skal sikre ordentlige livsbetingelser for fremtidige generationer – og særligt virksomhederne spiller en afgørende rolle – både i forhold til at sikre bæredygtige produkter og ydelser, der tager hensyn til miljø og klima. Men også i forhold til at udvikle nye, grønne løsninger til markedet.

Derfor går DI Prisen i år til en virksomhed, der har gjort en ambitiøs indsats for grøn omstilling, som har skabt forbedringer inden for miljø, klima og/eller energiområdet (udover det lovmæssigt påkrævede).

Ida Auken

Klima-, energi-, miljø-, IT- og erhvervsordfører for Radikale Venstre

Ida Auken har kæmpet klimakampen i 20 år. Hun sad som miljøminister fra 2011-2014, hvor hun arbejdede for at gøre dansk genanvendelse cirkulær. I dag beskæftiger hun sig særligt med smart energy og CO2-neutralt byggeri.

Ditlev Engel

CEO, DNV GL – Energy

Ditlev Engel har en lang karriere inden for vedvarende energi, og har stået i spidsen for bl.a. Hempel, Vestas og nu DNV GL - Energy. Han blev i 2018 udnævnt til Danmarks særlige ’klimaudsending’, hvor han skal være med til at fremme private investeringer i den grønne omstilling.

Peter Møllgaard

Formand for Klimarådet

Peter Møllgaard er formand for Klimarådet og derudover professor og dekan på Maastricht University School of Business and Economics. Han har tidligere været medlem af Energikommissionen (2017-18) og siddet i bestyrelsen for Energinet (2005-2018).

Torben Möger Pedersen

Adm. direktør i PensionDanmark

Torben Möger Pedersen er adm. direktør i PensionDanmark - Danmarks største investor i bæredygtige ejendomme og vedvarende energiinfrastruktur som vindmølleparker, biomassekraftværker og solcelleparker.

Monika Skadborg

Formand for Ungeklimarådet

Monika Skadborg blev i 2019 valgt som formand for det nye Ungeklimaråd og er Ungdomsdelegat for Danmark til FN’s klimaforhandlinger. Hun er bachelor i Miljøteknologi fra DTU, hvor hun har fokuseret på klima.