DI PRISEN 2018

EN PRIS FOR OG FRA ALLE DI'S MEDLEMMER

DI overrækker prisen hvert år i september på DI Topmødet. Alle DI’s medlemsvirksomheder kan ansøge om at blive nomineret til prisen.

DI giver prisen til en virksomhed, der har grebet nye muligheder og omsat dem til vækst og arbejdspladser til gavn for det danske samfund.

Temaet for DI Prisen 2018 er praktikpladser og initiativer, der fører til uddannelse af flere faglærte.

For at blive nomineret til DI prisen i 2018 er det et krav, at virksomheden har gjort en særlig indsats for at oprette flere praktikpladser og uddanne flere faglærte.

Prisen kan f.eks. gå til virksomheder, der har gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksom på de muligheder, der er for at tage en erhvervsuddannelse på virksomheden. Den kan også gå til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at få lærlinge og elever til at føle sig velkomne på virksomheden, så deres læretid bliver ekstra god.

Tiltaget kan også være, at virksomheden går fra ikke at ansætte lærlinge til at have succes med at uddanne lærlinge og elever.  Det kan også være, at virksomheden arbejder videre med sin allerede eksisterende strategi på området – eksempelvis ved at uddanne lærlinge og elever inden for endnu flere områder.

Alle ansøgninger bliver vurderet af en komité bestående af fem uafhængige eksperter. Komitéen nominerer fem virksomheder, der skal konkurrere om at vinde prisen. Vinderen udpeges af komitéen og deltagerne på DI Topmødet d.18. september 2018, der hver især får mulighed for at afgive en stemme på deres favorit. De fem nominerede virksomheder vil blandt andet blive profileret på DI Business, i DI Business-magasinet samt på DI’s hjemmeside og i DI's nyhedsbreve.

Ved tildelingen af DI Prisen lægger komitéen vægt på de konkrete resultater, som virksomheden har opnået og/eller forventer at opnå, og at tiltaget er taget i brug.

Prisen er en statuette, der er sponsoreret af Alexander Foss’ Industrifond.

Mød komitéen

 

Camilla Hutters

Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut

Claus Jensen

Formand, Dansk Metal

Desiré Christoffersen

Direktør, Skive Tekniske Skole

Helene Glundholt

Formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Stina Vrang Elias

Adm. direktør, DEA

 

 

 

Hanne Merete Lassen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3868
  • Mobil +45 5136 3166
  • E-mail haml@di.dk

Ansøgningen skal overholde følgende formelle krav: - Virksomheden står inde for, at alle oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte og sandfærdige - Virksomheden skal oplyse, hvis den pågældende indsats er genstand for tvister, eller der f.eks. er udestående relevante myndighedsgodkendelser - Virksomheden er forpligtet til straks at underrette DI, hvis der senere måtte opstå tvister, eller hvis relevante myndighedsgodkendelser måtte blive trukket tilbage.