Fra venste af: Charlotte Kronborg, Mille Lindskrog Knudsen og Kristina Andersen

31.05.24 Nyheder

Azend A/S skaber vækst med mangfoldighed i en mandsdomineret branche

IT-virksomheden Azend A/S har formået at øge andelen af kvindelige medarbejdere betydeligt gennem en mangfoldig bestyrelse og en inkluderende virksomhedskultur.

Azends bestyrelse består af lige mange mænd og kvinder, hvilket sætter standarden for resten af organisationen. Azends arbejde med mangfoldighed og inklusion gennemsyrer hele virksomheden, hvor Mille Lindskrog Knudsen har siddet for enden af bestyrelsesbordet siden 2021.

- Vores 50/50 kønsfordeling i bestyrelsen er ikke blot symbolsk; det har en reel indflydelse på vores beslutningstagning og virksomhedskultur. Det har været medvirkende til at opnå en kvindeandel på 37% i en ellers mandsdomineret branche. hvilket er usædvanligt for en IT-virksomhed, siger Mille Lindskrog Knudsen.

Hun fastslår samtidig, at hverken hende selv eller nogen andre i virksomheden er blevet ansat på baggrund af køn, men udelukkende på deres samlede profil og kompetencer.

Profilværktøjer som nøglen til diversitet
Alle kandidater bliver gennem profilværktøjer screenet på faglige og kognitive kompetencer og profilværktøjer. Det er det samlede resultat af denne profil samt kemi, som afgør, hvem som får posten, forklarer Kristina Andersen, en del af ledelsen i Azend A/S. 

- Vi har arbejdet målrettet med at rekruttere baseret på både faglige og kognitive kompetencer. Vores brug af profilværktøjer sikrer, at alle teams er sammensat til at komplementere hinanden, hvilket har været en nøglefaktor til vores succes. Disse værktøjer hjælper med at identificere og forstå forskellige personlighedsprofiler og kompetencer blandt medarbejderne. uddyber Kristina Andersen.

Ved at anvende disse profiler kan Azend sammensætte teams, hvor medlemmernes styrker og potentialer komplementerer hinanden. Dette har ikke blot haft en positiv indflydelse på andelen af kvindelige medarbejdere, men også på medarbejdertrivslen, som har scoret 89 ud af 100 i den seneste måling fra marts.

- Ved at forstå de unikke bidrag, som hver medarbejder kan bringe, kan vi opbygge en mere harmonisk og effektiv arbejdsplads, foklarer Kristina Andersen.

En ny identitet og vision
Azend har for nyligt lanceret en ny visuel identitet og et navn, der mere præcist afspejler virksomhedens kerneværdier.

- Den nye identitet understøtter vores fokus på mangfoldighed og inklusion. Omkring 50% af vores nye DNA fokuserer på employer branding, hvilket viser vores dedikation til at skabe en inkluderende arbejdsplads, forklarer Mille Lindskrog Knudsen.

Charlotte Kronborg understreger samtidig, at andelen af kvinderne ikke kun findes i de typiske blødere discipliner i virksomheden som HR og administrationen fx, men også i de mere specialiserede IT-funktioner.

- Det gør en forskel med kvindelige rollemodeller, når vi skal tiltrække medarbejdere, at andre kvinder kan se, at vi er en arbejdsplads, der kan rumme og give plads til kvinder og minoriteter i alle typer af stillinger og i alle lag. Det betyder selvfølgelig også, at de kan være mere tilbøjelige til at søge job hos os.

Der skal være plads til alle typer mennesker i vores virksomhed," siger Mille Lindskrog Knudsen. "Dette menneskesyn er drivkraften bag vores forretningssucces."

Relateret indhold