27.05.24 Nyheder

DiverseEksperter.dk: En ny ressource til danske virksomheder

Den netop nylancerede danske portal, DiverseEksperter, giver virksomheder værktøjer til at finde, træne og promovere deres eksperter fra en mangfoldighed af baggrunde, med fokus på kvinder og non-binære personer. Stifterne Josefine Volqvartz og Lisbeth Odgaard Damm, hjælper gennem DiverseEksperter virksomheder med at synliggøre og promovere deres diverse talenter, øge mangfoldigheden i medierne og skabe et mere repræsentativt og inspirerende billede af, hvem, der kan indtage ledende stillinger.

Diverse Eksperter – Danmarks største portal for mangfoldige rollemodeller
DiverseEksperter er en database og søgeportal, der samler, synliggør og støtter eksperter og talenter fra forskellige baggrunde. Platformen blev lanceret i maj i Industriens Hus af stifterne Josefine Volqvartz, journalist og forperson for Foreningen KvindeKompagniet, og Lisbeth Odgaard Damm, diversitetsekspert og forfatter. De præsenterede deres vision om at skabe en mangfoldig ekspertportal, der skal bidrage til at løse ligestillingsproblematikken i det danske mediebillede, erhvervsliv og samfund og bringe flere rollemodeller i spil, så alle talenter har nogle at spejle sig i.

Læs også: Københavns Lufthavne: Diversitet og inklusion er et strategisk ledelsesværktøj - Dansk Industri

Behovet og efterspørgslen for mere diverse ekspertkilder i mediebilledet har været der længe. Josefine fortæller: "Vi oplevede, at der var mange festtaler om ligestilling, men meget lidt handling. Virksomhederne ville gerne skabe forandring, men mange handlede ikke på det, mange fordi de ikke vidste, hvordan de skulle gribe det an."

Josefine og Lisbeth gik i gang med en mission om at give de efterspørgende virksomheder nogle konkrete værktøjer. "Der fandtes en del databaser med kvindelige eksperter, som hver især var rigtig fine, men udbuddet var meget fragmenteret og tyngden i dem var ikke tilstrækkelig til, at brugerne bed på." Det var i krydsfeltet mellem Josefines og Lisbeths respektive faglige og karrieremæssige baggrunde, den stigende efterspørgsel og den samfundsmæssige udfordring, at frøet til Diverse Eksperter blev sået. Ideen var at samle det hele ét sted og lave et "one-stop-shop" til brugerne.

At DiverseEksperter har taget udgangspunkt i medielandskabet er ikke tilfældigt. "Hvis du bliver udgivet i et medie, så er du per definition en rollemodel, ikke mindst i erhvervslivet. Derfor var medielandskabet et naturligt sted at starte. Medierne præsenterer flest rollemodeller, og faktum er, at langt de fleste her stadig er mænd. Så her var der flest lavthængende frugter at hente," fastslår Lisbeth.

If you can see it – you can be it! Rollemodellers betydning for danske virksomheder
Platformen adresserer et kritisk behov i dansk erhvervsliv: repræsentation og rollemodeller. Der er en markant mangel på kvindelige eksperter i medierne, hvilket skaber en skævvridning i den offentlige opfattelse af, hvem der kan besidde ledende stillinger. "Det går den forkerte vej, og vi skal have vendt denne tendens," siger Josefine.

"Kun 25 pct. af eksperterne i medierne i dag er kvinder. Og de sidste par år er udviklingen gået den forkerte vej. Det betyder, at vi ikke får al den viden og den fulde talentmasse, der er derude, i spil. Ergo er vi et samfund, der bliver fattigere på viden, innovation og vækst. Den udvikling skal vi have vendt. Ligestillingen i Danmarks topledelser og i Danmarks bestyrelser halter, og vi er overbevist om, at vi skal have flere kvindelige rollemodeller i de stillinger frem i medierne, så flere kvinder kan se sig selv som topledere, og vil gå efter topposterne,” forklarer Josefine.

Lisbeth tilføjer: "Strategien er, at virksomhederne også skal være med til at få deres kvindelige og nonbinære rollemodeller frem i lyset, og give dem den nødvendige rygstøtte, hvis de har behov for det og empower dem til at stille sig frem, når medierne ringer eller den vigtige analyse skal udarbejdes."

Vi lever i en tid, hvor repræsentation i medier og på ledelsesniveau er afgørende for virksomheder for at tiltrække og fastholde talent. Når virksomheder ikke bare arbejder aktivt med diversitet, men også viser det og taler højt om det, forbedrer det deres brand og gør dem mere attraktive for kommende generationer. "Nye generationer kræver diverse rollemodeller. Når de leder efter deres kommende arbejdsplads, vil de virksomheder, der kan tilbyde diverse rollemodeller, være mest attraktive," forklarer Josefine.

Britta Stenholdt, CEO fra STARK er et godt eksempel på, hvordan synlighed kan fremme rollemodelsaspektet. Efter hendes optræden i DR’s programserie Topdirektørerne har virksomheden modtaget flere uopfordrede ansøgninger - fra kvinder. Det har været en bevidst strategi fra STARKs side, at hun skulle være synlig og det er et fint eksempel på det ansvar og mulighedsrum som ledere har til at agere rollemodeller selv.

Læs også: STARK-chef: Roller byttet om i jagten på talenter - DI (danskindustri.dk)

Opfordring til virksomheder: Nominér, Investér, Promovér!
DiverseEksperter er både en portal, hvorigennem virksomheder kan indstille, bakke op om og eksponere deres rollemodeller, og en ressource, de kan trække på for at sikre balance på mangfoldighedsparameteret i egne kanaler. Platformen tilbyder virksomheder en unik mulighed for at integrere mangfoldighed i deres arrangementer og udgivelser. Ved at bruge platformen til at finde og tilmelde eksperter, kan virksomheder forbedre deres praksis og samtidig bidrage til en bredere samfundsændring.

Josefine opfordrer virksomheder til at "kigge på repræsentationen i deres egne pressemeddelelser, events og rapporter. Er der en lige fordeling, eller skal vi gøre noget aktivt for at ændre det?"

”Flere virksomheder og organisationer oplever, at der forventes kønsbalance i deres repræsentation til events, priser, rapporter mv. Hvis ikke de lever op til det, kan det skabe negativ omtale og skuffelse blandt investorer og brugere. Derfor har virksomheder i 2024 ikke råd til ikke at kigge ind i deres repræsentation.” forklarer Lisbeth. 

Derudover tilbyder DiverseEksperter medietræning og værktøjer, der hjælper kvinder og minoriteter med at øge deres gennemslagskraft og blive synlige i medierne. Lisbeth Odgaard Damm understreger, "Virksomheder skal give deres kvinder og nonbinære plads og mulighed for at træde frem i rampelyset. Ofte har de brug for et ekstra skub og lidt rygstøtte for at føle sig trygge i at stille sig frem offentligt."

Platformen bygger på tre hovedelementer; Nominér, Investér og Promovér. Virksomheder kan nominere eksperter til databasen og støtte dem i at blive rollemodeller. Kandidater gennemgår en screeningsproces for at sikre, at de har det krævede faglige niveau, og ved godkendelse bliver de en del af databasen.

Gennem et invester-medlemskab får eksperterne adgang til en rollemodelscommunity, netværksmøder, et læringsunivers med medietræning, en række kommunikationsværktøjer samt professionel hjælp med profil ghost-writing. Erfaring viser, at kvinder ofte ikke oplever, at de har den nødvendige rygstøtte og kommunikationstekniske redskaber til at stille sig op i offentligheden og udtale sig, ligesom de også efterspørger værktøjer til at håndtere efterreaktioner på deres udtalelser. ”Kvinder står mere for skud i medierne og modtagere flere ubehagelige kommentarer på sociale medier end for eksempel mænd gør,” forklarer Josefine.  

Virksomheder kan blive partnere og aktivt støtte diversitet gennem deres engagement i DiverseEksperter.dk. Gennem portalen kan de også promovere deres egne eksperter.  

Vi skal løfte i flok
Ved at bruge platformen kan danske virksomheder aktivt bidrage til at fremme diversitet, ligestilling , egen udvikling og vores samfunds fremtid. Det er afgørende for at ændre den nuværende dynamik og sikre, at talent og viden fra alle dele af samfundet er i spil, også den som kvinder og non-binære besidder. Men det er en fælles udfordring, som vi alle skal bidrage til at løse, hvis vi skal vende udviklingen i den rigtige retning.

”Diverse Eksperter skal ikke ses som en kamp for kvinder alene. Indsatsen for at skabe rollemodeller for alle er en udfordring vi løfter i flok og løser på tværs af køn, sektorer og samfund. Ellers bliver det ikke en succes. Vi oplever heldigvis, at der er stor opbakning til  portalen hos medierne og blandt toneangivende danske virksomheder, som har taget den til sig. Vi kan allerede nu se på tallene, at portalen gør en vigtig forskel.” runder Josefine og Lisbeth af.

Se mere på DiverseEksperter.dk 

 

Relateret indhold