Fri bevægelighed for medarbejdere i EU

Medarbejdere skal kunne bevæge sig frit i EU. Og EU skal ikke detailregulere arbejdsmarkedspolitikken på tværs af de enkelte lande.

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Det går godt i danske virksomheder og i dansk økonomi. Ledigheden er lav. Flere går på arbejde i Danmark end nogensinde før. Det kan alle danskere glæde sig over.

Men flere og flere virksomheder mangler medarbejdere. Problemet er så stort, at hver tiende virksomhed nu må takke nej til nye ordrer. Det betyder, at virksom­hederne går glip af indtjening, og at vi som samfund går glip af flere job og midler til fælles velfærd i Danmark.

Det er en stor udfordring, som der ikke findes én samlet løsning på. Men fordi danske virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere, er det vigtigere end nogensinde, at medarbejdere kan bevæge sig frit i EU. Samtidig er det afgørende, at vi værner om den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere bliver enige om løn og arbejdsvilkår. Det er en hjørnesten i det danske arbejdsmarked, som er et af de mest fleksible og velfungerende i verden

Hvad kan EU gøre?

 • Det skal være nemt og attraktivt for EU-borgere at komme til Danmark og arbejde. Uden den fri bevægelighed og muligheden for at ansætte medarbejdere fra andre EU-lande var opsvinget i Danmark for længst gået i stå. Derfor skal EU værne om arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa.

 • EU skal ikke detailregulere på tværs af EU om de forhold, som Danmark og flere andre lande har tradition for, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler på plads. Når nogle EU-lande er udfordret af høj arbejdsløshed og lav vækst, så skal EU i stedet tilskynde dem til at skabe fleksible arbejdsmarkeder, som kan få de unge ind på arbejdsmarkedet. Svaret er ikke at opstille forhindringer for arbejdskraftens fri bevægelighed i en social protokol, hvor sociale minimumsrettigheder overtrumfer de regler, som allerede fungerer på de enkelte landes arbejdsmarkeder. Europæiske regler om mindsteløn eller minimumsrettigheder vil kun gøre de europæiske arbejdsmarkeder endnu mindre fleksible. 
 • EU bør inddrage de europæiske organisationer for arbejdsgivere og lønmodtagere tidligere i de politiske processer. Gennem den såkaldte ”europæiske sociale dialog” mellem EU-Kommissionen og arbejdsmarkedets parter kan der findes politiske løsninger, som tager udgangspunkt i virksomheders og arbejdstageres behov og balancerer økonomiske og sociale hensyn. Den slags aftaler bør bruges i stedet for ny EU-lovgivning, som kan gribe ødelæggende ind i den danske arbejdsmarkedsmodel. 
 • EU kan opfordre medlemslandene til at reformere deres arbejdsmarkeder efter nordisk forbillede, hvor fleksibiliteten for både arbejdsgiver og arbejdstager går hånd i hånd med en aktiv arbejdsmarkedspolitik og et stærkt socialt sikkerhedsnet. 
 • EU kan opfordre de enkelte medlemslande til reformer, der styrker beskæftigelsen og styrker arbejdsmarkedets parter i lande, hvor de traditionelt står svagt. 
 • EU og de enkelte medlemslande skal håndhæve de gældende EU-regler. Der er allerede EU-regler, som kræver at EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, skal overholde alle regler og krav i værtslandet. Der er regler, der skal sikre ordnede forhold for de medarbejdere, som bliver udsendt af deres arbejdsgiver for at løse en opgave i et andet EU-land. Og de EU-borgere, som på egen hånd søger arbejde i et andet EU-land, er sikret samme vilkår som borgerne i det land, hvor de søger arbejde.

Hvad betyder det for virksomhederne?

 • Takket være arbejdskraftens fri bevægelighed kan virksomheder, som ikke kan finde danske medarbejdere til ledige stillinger, rekruttere medarbejdere fra andre EU-lande. Det gør os mindre sårbare over for flaskehalse på det danske arbejdsmarked.
 • Når virksomhederne kan ansætte de dygtige medarbejdere, de har behov for, kan de tage nye ordrer ind, øge produktionen og indtjeningen og ansætte flere nye medarbejdere. Det gavner ikke kun de virksomheder, der får besat deres ledige stillinger – det betyder også, at de lægger flere eller større ordrer hos andre virksomheder. Det kan f.eks. være leverandører af rengøring,  transportydelser eller delkomponenter til virksomhedens produkter.

 • Den fri bevægelighed betyder også at en dansk virksomhed kan sende en medarbejder på en serviceopgave i et andet EU-land, f.eks. for at installere en maskine, som virksomheden har produceret og solgt. På den måde er den fri bevægelighed også vigtig for dansk eksport af både varer og tjenester.

Hvad betyder det for danskerne?

 • Når virksomhederne let kan finde kvalificerede medarbejdere, kan de lettere øge deres indtjening og skabe flere arbejdspladser. Det øger danskernes velstand og giver mulighed for at investere i mere velfærd.

 • Når borgere fra andre EU-lande tager ledige job i Danmark, kan virksomhederne fastholde andre arbejdspladser og skabe nye. Det gør det muligt at skabe job til endnu flere danskere – også fra kanten af arbejdsmarkedet.

 • Den danske arbejdsmarkedsmodel sikrer ordnede forhold på det danske arbejdsmarked – både for danske medarbejdere og for de EU-borgere, der benytter sig af arbejdskraftens fri bevægelighed og tager et job hos en dansk arbejdsgiver. Vi har danske love og regler, som kan og skal tages i brug, hvis enten virksomheder eller medarbejdere overtræder reglerne på det danske arbejdsmarked. 
Case

Compass Group: "Vi ønsker et fleksibelt arbejdsmarked, også inden for EU"

Adm. direktør Zanne Burø

Adm. direktør Zanne Burø

”I Compass Group rekrutterer vi vores medarbejdere uafhængigt af landegrænser og virksomhedens interne divisioner. I Danmark er hver 8. af vores medarbejdere faktisk fra et andet EU-land. Det taler for sig selv, og vi ønsker et fleksibelt arbejdsmarked, også inden for EU. 

Vi har som mål at gøre servicebranchen til den allermest attraktive i Danmark, men som mange andre danske virksomheder mangler vi kvalificerede medarbejdere. Derfor er vi afhængige af arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU. Det er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst både som virksomhed og som samfund. 

Vi bruger mange ressourcer på at overholde alle danske regler og processer, når vi ansætter udenlandske medarbejdere. Vi ville gerne, at det var nemmere at drive servicevirksomhed i Danmark, men det er vigtigt for os, at vi har styr alt omkring vores udenlandske medarbejdere og gør alt helt rigtigt.”

Adm. direktør,  Zanne Burø

 

Fakta om Compass Group A/S

Compass Group A/S er en international virksomhed, og virksomhedens cirka 2.200 medarbejdere i Danmark leverer catering, rengøring og facility mangagement til både private og offentlige virksomheder.  

Compass Group har 500.000 medarbejdere verden over, og opererer i 19 af de nuværende 28 EU-lande. 

Gå til websted