Digitalisering til gavn for borgere og virksomheder

Det indre marked skal gøres klart til fremtiden, så både virksomheder og borgere får større udbytte af den digitale udvikling.

 

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Danmark er EU’s mest digitale samfund. Vi er faktisk blandt de førende i verden til at udnytte digitale muligheder – både i virksomhederne, som privatpersoner og i vores offentlige institutioner. Digitaliseringen letter vores hverdag som borgere og forbrugere. Den giver os en mere effektiv offentlig sektor. Og den styrker vores virksomheders evne til at konkurrere, så de kan skabe flere job og mere velstand i Danmark.

Vi kan imidlertid ikke tage vores plads i det globale førerfelt for givet. Lande som USA og Kina har sat fuld fart på digitaliseringen. Konkurrencen bliver derfor hele tiden skarpere. Derfor er det vigtigt, at vi i de kommende år accelererer udviklingen af EU’s digitale indre marked.

Et mere digitalt Europa skal stå på to ben. På den ene side er der behov for fælles EU-regler, der styrker befolkningens tillid til digitale løsninger. Det gælder ikke mindst retten til privatliv. På den anden side skal EU-lovgivningen give de rigtige rammer for, at virksomhederne kan udnytte de digitale muligheder til at skabe vækst og arbejdspladser.

Hvad kan EU gøre?

 • EU skal skabe fælles regler for udveksling af data. Data er den afgørende ressource for den digitale udvikling på tværs af alle sektorer og brancher inden for EU’s indre marked. Derfor skal data kunne bevæge sig frit i det indre marked på samme måde som varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdstagere. 
 • EU skal beskytte europæiske borgeres følsomme data, så de ikke bliver misbrugt. Det er afgørende, at den enkelte borger og forbruger har tillid til digitale løsninger.

 • EU skal investere betydeligt mere i forskning og udvikling inden for kunstig intelligens og robotter. Disse teknologier spiller en voksende rolle for europæiske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Vi er i skarp konkurrence med USA, Kina og andre lande, der investerer massivt inden for disse områder. 
 • Den fælles regulering i det indre marked, som beskytter forbrugere, miljø og klima, skal være teknologineutral. Reguleringen må ikke stå i vejen for, at virksomhederne kan indføre endnu bedre teknologier, materialer eller forretningsmodeller på markedet.

Hvad betyder det for virksomhederne?

 • Virksomhederne kan bruge digitale løsninger til at forbedre deres produkter, serviceydelser og processer – og til at udvikle helt nye forretningsmodeller. 
 • Digitale løsninger og automatisering øger produktiviteten, så danske virksomheder kan klare sig endnu bedre i den internationale konkurrence. 
 • Et mere digitalt indre marked vil give bedre eksportmuligheder for de danske virksomheder, der udvikler og sælger digitale produkter og tjenester.

 • Digitaliseringen af det indre marked vil også give danske virksomheder bedre muligheder for at eksportere produkter og serviceydelser, der ikke i udgangspunktet er digitale. Fysiske produkter og mange velkendte serviceydelser indeholder stadigt oftere digitale elementer, og stadigt flere af dem sælges gennem digitale kanaler.

Hvad betyder det for danskerne?

 • Nye markedsmuligheder og styrket konkurrencekraft for danske virksomheder skaber arbejdspladser og velstand i Danmark.

 • Digitalisering kan give bedre og mere effektive offentlige serviceydelser. For eksempel kan vores sundhedssektor bruge big data og kunstig intelligens til at stille diagnoser hurtigere og mere præcist.

 • Et intelligent elnet og gode muligheder for at udveksle data på tværs af landegrænser er en forudsætning for, at vi kan bruge energi og ressourcer mere effektivt. Det vil eksempelvis gøre det muligt at få fuldt udbytte af solceller, vindmøller og andre vedvarende energikilder. På den måde gavner digitaliseringen vores klima og miljø.