En ambitiøs klima- og energipolitik

EU skal gå forrest i den grønne omstilling, og danske virksomheder skal levere endnu flere af verdens grønne løsninger.

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Klimaforandringerne er en global udfordring, som verdens lande kun kan løse gennem samarbejde. Vi skal ændre de måder, vi producerer og forbruger energi på. Vi skal tage endnu mere hensyn til klimaet i vores transportløsninger, vores bygninger og vores produktion.

EU’s fælles klimapolitik er en afgørende ramme for de indsatser, Danmark kan gøre for klimaet – både hjemme og i resten af verden. Sammen med ligesindede lande i EU kan vi bl.a. forpligte resten af Europa og hele verden til at reducere deres CO2-udledning.

Når EU-landene samarbejder om at producere og forbruge energi på nye måder, kan vi gøre os uafhængige af olie, gas og kul fra ustabile dele af verden. Samtidig skaber vi nye markeder for grønne og energieffektive danske produkter og services.

Med et velfungerende indre marked for energi får europæiske virksomheder de bedste muligheder for at konkurrere.

Hvad kan EU gøre?

 • EU skal vise politisk lederskab og gå forrest i den grønne omstilling. Europæiske virksomheder skal udbrede både inspiration og konkrete løsninger til andre lande og regioner i verden.

 • EU skal nedbringe Europas udledning af CO2, så EU lever op til den internationale klimaaftale, som verdens lande indgik i Paris i 2015. EU skal arbejde for at blive en CO2-neutral økonomi senest i 2050.

 • EU skal fremme den grønne omstilling i de enkelte medlemslande gennem effektiv fælles regulering, der sikrer velfungerende og sammenhængende energimarkeder. EU skal løbende følge op på medlemslandenes indsatser og sikre samarbejde over landegrænser.

 • EU skal sikre bedre muligheder for at handle el og gas mellem landene i Europa. Det kræver, at vi investerer mere i rørledninger og elkabler på tværs af grænserne, og at landene bliver enige om fælles regler, der sikrer, at vi producerer energien der, hvor den er billigst, og sender den derhen, hvor der er brug for den – uden, at der produceres for meget eller for lidt energi.

 • EU skal fortsat bruge CO2-kvoter som et instrument til at nå klimamålsætningerne. Det sikrer, at CO2-reduktionerne sker der, hvor det bedst kan betale sig for virksomhederne og samfundet.

 • EU’s kvotesystem skal sikre en robust pris på CO2-kvoter, så virksomhederne har en klar tilskyndelse til at investere i klimavenlige løsninger. Samtidigt skal der være fælles EU-regler, der beskytter energikrævende sektorer mod urimelig konkurrence fra lande, der ikke har samme klimakrav som EU.

 • EU skal fremme energirenovering af bygninger. Bygninger står for 40 pct. af EU’s samlede energiforbrug, og ældre bygninger bruger langt mere energi end nye. Derfor skal EU stille krav om, at bygninger er energieffektive og i højere grad udnytter vedvarende energikilder som f.eks. solceller.

 • EU skal modernisere reglerne for statsstøtte, så landenes tilskudsmodeller fremmer en markedsdrevet udbredelse af vedvarende energi.

 • EU skal arbejde for fælles bæredygtighedskrav til biomasse både i Europa og resten af verden, så der bliver grundlag for et globalt marked for bæredygtig biomasse. Arbejdet bør bygge på de fælles europæiske minimumskriterier, som EU-landene vedtog i sommeren 2018 med direktivet for vedvarende energi.

Hvad betyder det for virksomhederne?

 • Mere fart på den grønne omstilling vil åbne nye eksportmuligheder for danske virksomheder, som allerede er blandt de førende på markedet for vedvarende energi og energibesparende løsninger.

 • En ambitiøs fælles EU-politik, der giver gode rammer for energieffektivisering og vedvarende energi, vil øge efterspørgslen efter dansk grøn teknologi både i Europa og verden.

 • Med den rigtige regulering kan EU sikre et velfungerende indre marked for energi, hvor virksomhederne har stabil forsyning af energi til konkurrencedygtige priser.

Hvad betyder det for danskerne?

 • Når EU-landene forpligter hinanden på at samarbejde og gøre en indsats for at bremse klimaforandringerne, gør det en større forskel for mennesker, natur og miljø, end Danmark kan gøre alene. 
 • Et indre marked for energi skaber konkurrence på energimarkedet og fører til lavere energipriser til gavn for forbrugerne.

 • Mere grøn energi og højere energieffektivitet er med til at give bedre rammer om danskernes liv og hverdag. F.eks. gennem bedre transportmuligheder, bedre bygninger og byer.
 • Den grønne omstilling giver eksportmuligheder for danske virksomheder og dermed job og velstand til danskerne.  Dansk energiindustri beskæftiger allerede 73.400 personer, og de fleste af disse arbejdspladser er baseret på eksport til andre EU-lande.
Case

Kamstrup: "EU skal samarbejde om en fælles og ambitiøs energipolitik"

Jesper Daugaard

Jesper Daugaard, Senior Vice President

”Halvdelen af europæernes energiforbrug går til opvarmning af bygninger og langt størstedelen af den energi er fossil. Der er et stort potentiale for at sadle om til vedvarende energi og fjernvarme. For det første kunne vi slippe for at importere olie og gas for 1 mia. EUR dagligt til Europa. For det andet er der en masse overskudsvarme tilgængeligt i Europa, som vi kunne bruge i stedet. Og da Danmark er fjernvarmeland nr. 1, er fjernvarme en god dansk eksportvare. Så det ville ikke bare være godt for klimaet, det ville også gøre noget godt for dansk eksport.

Omstillingen kan dog kun lade sig gøre med en fælles og ambitiøs energipolitik inden for EU. Og fra Kamstrup vil vi gerne opfordre til, at EU fokuserer på fjernvarme som en vigtig del af rejsen frem mod mere vedvarende energi.

EU skal også fokusere på at undgå spild af energi og ressourcer som f.eks. vand. Vandforsyning koster meget energi. Hvis der er for stort vandspild på vej ud til forbrugeren, har man ikke kun spildt en dyrebar ressource. Man har også spildt energi. Fælles miljøregler i EU bør sætte grænser for vandspildet, så vi har en god forudsætning for både at have nok vand og for at spare energi. Og her kan danske produkter levere den teknologi, der er nødvendig for at nå i mål.”

Jesper Daugaard, Senior Vice President

Fakta om Kamstrup

Kamstrup er blandt verdens førende leverandører af løsninger til måling og styring af energi-  og vandforbrug. Kamstrups løsninger omfatter forbrugsmålere, fjernaflæsningssystemer, hosting og service, analyse og smart grid-applikationer.
Alle produkter produceres i Danmark med de højeste certificeringer inden for miljø og kvalitet. Virksomheden hører hjemme i Stilling ved Skanderborg og har cirka 1200 medarbejdere.

Gå til website