Flere aftaler om reguleret frihandel

Et stærkt EU giver virksomhederne det bedste afsæt for at vinde ordrer i hele verden, der skaber job og velstand i Danmark.

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Det er afgørende for danske virksomheder, at de har adgang til at sælge deres produkter og ydelser i hele verden – også i landene uden for EU. Det skaber job og velstand i Danmark, at vi handler mere og mere globalt.

EU er verdens største marked. Dét giver EU-landene stærke kort på hånden, når vi varetager vores handelspolitiske interesser i fællesskab og f.eks. forhandler aftaler om reguleret frihandel. Derfor kan danske virksomheder opnå langt bedre adgang til globale markeder gennem EU, end vi ville kunne ved at forhandle på egen hånd.

Mange lande uden for Europa har stor økonomisk vækst, men ofte har de også mange barrierer for handel. Derfor er der stort potentiale i at fjerne handelshindringer og erstatte dem med robuste internationale aftaler, der åbner markeder for virksomhederne. Reguleret frihandel kan både løfte befolkningernes levestandard og sikre ordentlig beskyttelse af miljø, klima, forbrugere og medarbejdere – både i Europa og i de lande, vi indgår aftalerne med.

Hvad kan EU gøre?

  • EU bør føre en ambitiøs og offensiv handelspolitik, der giver bedre muligheder for at handle med vækstmarkeder i hele verden.
  • EU bør indgå flere bilaterale aftaler om reguleret frihandel med en række lande i Sydamerika, Australien, New Zealand med flere.
  • EU skal fortsætte arbejdet for at reformere Verdenshandelsorganisationen (WTO), som  er det bedste forum, når verdens lande skal løse globale handelsudfordringer. For eksempel når lande misbruger eller bryder de internationale regler for handel, eller når lande opstiller digitale handelshindringer, der gør det sværere for virksomheder og forbrugere at udnytte nye teknologiske muligheder.
  • EU bør være førende i verden på regulering af nye handelspolitiske områder, herunder hvordan man udveksler data over landegrænser og handler med serviceydelser. Det gælder både internt i EU’s indre marked og i de aftaler om reguleret frihandel, EU indgår med andre lande og regioner.

  • EU skal tiltrække flere udenlandske investeringer inden for rammerne af EU’s konkurrenceregler

Hvad betyder det for virksomhederne?

  • EU’s aftaler om reguleret frihandel giver danske virksomheder bedre muligheder for at sælge deres varer og tjenester i lande uden for Europa. Danske virksomheder får også mulighed for at købe delkomponenter og tjenesteydelser billigere i udlandet. Det styrker virksomhedernes evne til at konkurrere.

  • EU’s frihandelsaftale med Japan trådte i kraft d. 1. februar 2019. Japan er verdens fjerdestørste økonomi, og DI vurderer, at aftalen kan øge dansk eksport til Japan med op til 11 mia. kr. EU har foreløbig indgået aftaler om reguleret frihandel med 35 lande.

Hvad betyder det for danskerne?

  • Mere global handel betyder flere og bedre lønnede arbejdspladser i Danmark og flere penge til vores fælles velfærd. Danske virksomheders eksport udgør allerede over 50 pct. af Danmarks BNP, og 800.000 danske jobs afhænger af salg af varer og services til udlandet. 
  • Øget import giver danskerne adgang til mange og varierende produkter og services fra hele verden. Lavere priser på importerede varer giver en gennemsnitlig dansk husstand en årlig besparelse på 21.000 kr.