Stærke ydre grænser og åbne indre grænser

Vi skal investere mere i at sikre EU’s ydre grænser, så både borgere og virksomheder kan nyde godt af åbne grænser internt i EU.

 

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Tilstrømningen af migranter til Europa har skabt udfordringer i mange EU-lande. Den har lagt pres på samarbejdet i EU og på velfærdsstaterne, og den har skabt bekymring i befolkningerne.

EU-landene har haft vanskeligt ved at finde fælles politisk fodslag. Mange lande har i stedet gennemført nationale tiltag, blandt andet grænsekontrol internt mellem EU-landene. Det giver forsinkelser og større omkostninger for virksomheder og borgere, og det udfordrer hele det grænsefri indre marked, som er afgørende for produktion, jobs og velstand i Danmark.

Hvad kan EU gøre?

  • Migrationsudfordringen kan ikke løses af de enkelte EU-lande hver for sig. Der skal holdbare, effektive europæiske løsninger til, som overflødiggør nationale tiltag og grænsekontrol på tværs af det indre marked.

  • EU skal satse massivt på at forstærke den fælles eksterne grænsekontrol med teknologi og ressourcer i form af penge, mandskab, droner og radarudstyr.

  • EU har over de sidste 3 år brugt over 17 mia. euro på at håndtere migration, men området bør prioriteres langt højere i EU’s næste budget.

  • EU skal indgå hjemsendelsesaftaler med de lande, som migranterne rejser fra, og samtidig skal EU fremme bæredygtig økonomisk vækst og job i afrikanske lande, bl.a. gennem investeringer i uddannelse og ny grøn energi.

Hvad betyder det for virksomhederne?

  • En effektiv kontrol af den ydre grænse gør det muligt at genetablere de åbne indre grænser, som er fundamentet for det indre marked, der er danske virksomheders største marked.

  • Åbne indre grænser gør det lettere, billigere og mindre tidskrævende for virksomhederne at afsætte deres produkter og tjenester i de øvrige EU-lande.

  • Åbne indre grænser gør det muligt for danske virksomheder at opretholde de stramme og effektive forsyningskæder, som er så vigtige for danske virksomheders konkurrencedygtighed i Europa og verden.

Hvad betyder det for danskerne?

  • Åbne indre grænser betyder, at danske virksomheders handel på det indre marked fortsat kan sikre en høj velstand blandt danskerne.

  • En effektiv kontrol af den ydre grænse vil give danskerne tryghed og sikkerhed for, at migrationen til Europa er under kontrol, og at vi derfor kan bevare vores åbne samfund og den bevægelsesfrihed i Europa, som både borgere og virksomheder nyder godt af.