Et nærmarked med endnu større muligheder for danske virksomheder

EU’s indre marked er en kæmpe fordel for Danmark. Men det kan blive bedre endnu.

 

Hvad er udfordringen eller muligheden?

Danmark er et lille land, og vi ville være et lille marked, hvis vi stod alene. Det gør vi ikke. Vi er en del af EU’s indre marked, som er verdens største.

Det indre marked er en kæmpe gevinst for Danmark. Her kan vi handle frit med 500 millioner forbrugere og 26 millioner virksomheder. Den mulighed har vores virksomheder udnyttet så godt, at vi har 100 mia. kr. mere hvert år i det danske samfund, end vi ville have haft, hvis vi stod udenfor det indre marked.

Det indre marked fungerer dog ikke altid efter hensigten. Det sker stadig, at virksomhederne møder hindringer for den fri bevægelighed af varer, tjenester, kapital og arbejdskraft mellem landene.

Derfor er der et stort potentiale i at få det indre marked, vi allerede har, til at fungere bedre. Og der er endnu større potentiale i at modernisere og udvikle det indre marked, så virksomhederne bedre kan udbrede nye teknologier og forretningsmodeller i EU.

Et mere velfungerende indre marked vil give danske virksomheder endnu bedre muligheder – både i Europa og i verden. Et velfungerende indre marked udgør nemlig også et stærkt afsæt for europæiske virksomheder i den globale konkurrence. På den måde vil det vil styrke mulighederne for at skabe arbejdspladser, velstand og skatteindtægter i Danmark.

Hvad kan EU gøre?

 • EU-landene skal sikre, at vi håndhæver de fælles regler ensartet. Desuden skal landene styrke kontrollen med, at produkter på markedet faktisk lever op til de krav, vi har i EU.

 • EU skal beskytte det indre marked og den fri bevægelighed ved at hindre, at de enkelte lande opstiller handelshindringer i form af nationale særregler og branchestandarder.

 • EU-Kommis­sionen skal kræve af alle lande, at de respekterer princippet om gensidig anerkendelse. Hvis landene opstiller særlige krav til produkter eller ydelser, der strider mod reglerne i det indre marked, skal Kommissionen følge op, og virksomhederne skal have bedre muligheder for at klage.

 • EU skal få det indre marked for tjenesteydelser til at fungere. Der er stadig for mange benspænd for virksomheder, der vil udføre f.eks. montage, vedligeholdelse eller rådgivning på tværs af grænserne i det indre marked. Landene skal gøre det lettere for virksomheder at sætte sig ind i og efterleve regler og procedurer.

 • Den fælles regulering i det indre marked skal være teknologineutral. Det vil sige, at den skal sikre forbrugere, miljø, klima osv. på en måde, der ikke forhindrer, at virksomhederne kan indføre endnu bedre teknologier, materialer eller forretningsmodeller på markedet.

Hvad betyder det for virksomhederne?

 • Det bliver lettere og billigere for virksomhederne at handle med virksomheder og forbrugere i Europa.

 • Der bliver flere muligheder for at afsætte danske produkter og tjenester.

 • Virksomhederne kan øge eksporten og skabe nye arbejdspladser i Danmark.

Hvad betyder det for danskerne?

 • Flere arbejdspladser giver mere velstand for danskerne. I øjeblikket er 550.000 job i Danmark knyttet til vores handel i det indre marked. En almindelig familie med to voksne lønmodtagere har 65.000 kr. mere om året, end de ville have haft, hvis Danmark stod uden for det indre marked. 

 • Når det lykkes at fjerne handelshindringer, giver det mere konkurrence mellem virksomhederne. Det betyder flere produkter og tjenester at vælge imellem for forbrugerne i Danmark og hele Europa – og til lavere priser.

 • Vi kan købe produkter, der er sikre for forbrugerne og produceret under ordentlige forhold.

 • Vi har også fremover gode rettigheder som forbrugere, når vi handler – f.eks. ret til at fortryde internetkøb.
CAse

Emballagefabrikken Bluepack A/S: "Det indre marked betyder alt for Danmark"

Adm. direktør i Bluepack A/S Poul Strandmark.

"Uden en harmonisering af regler inden for EU’s indre marked ville Bluepack ikke eksistere i dag. Vi er i dag leverandør til store koncerner, der har operationer i hele EU. Det gavner her på Fyn, hvor Bluepack hører hjemme, og hvor vores ansatte bor. Vores aktiviteter på det indre marked er med til at skabe liv og ikke mindst velstand på Fyn.

Det indre marked betyder alt for Danmark. Udenfor ville vi være et fattigere land og en meget lille brik, som ingen ville tage notits af. Vi kan se det i forhold til vores asiatiske leverandører, hvor vi har mere power i forhold til at få dem til at leve op til vores krav, fordi vi har harmoniserede EU-regler i ryggen og ikke bare danske regler. Et indre marked med 500 mio. mennesker vægter ganske enkelt mere end Danmarks 6 mio.

Fremadrettet ser jeg gerne, at EU gør det endnu lettere for små og mellemstore virksomheder at handle over grænserne. For eksempel ved at løse nogle af de problemer, der desværre stadig er på det indre marked. Det ville især komme de små og mellemstore virksomheder til gode. Og det ville også være godt for Danmark, hvor vi jo har mange små virksomheder".

Adm. direktør Poul Strandmark

Fakta om Bluepack A/S

Bluepack A/S leverer en lang række forskellige emballageløsninger af blandt andet plast. 

Bluepacks emballage bliver f.eks. brugt i medicinalindustrien, fødevarevirksomheder, industrivirksomheder og byggeriet. Virksomheden hører hjemme i Odense og har 14 ansatte.

Gå til website